ŠKODA AUTO udělila Ceny Laurina & Klementa vysokoškolským studentům za nejlepší závěrečné práce

ŠKODA AUTO slavnostně vyhlásila vítěze Cen Laurina & Klementa, které jsou již třetím rokem udělovány nejúspěšnějším závěrečným pracím studentů zejména technických oborů. Cílem soutěže je motivovat studenty bakalářských či magisterských programů k výběru tématu, které se týká praktických otázek převážně z technických oborů a je navrhnuto ve spolupráci s automobilkou. Díky vedení práce odborníky z automobilky mají práce praktický přínos a studenti si díky tomu ještě před završením studia zlepší své znalosti a možnosti dalšího profesního rozvoje. V rámci soutěže jsou práce posuzovány porotou, složenou z odborníků společnosti ŠKODA AUTO a ze zástupců akademické půdy. Automobilka řadí podporu technického vzdělávání mezi priority své společenské odpovědnosti, a to na všech úrovních: od předškolní a základní přes středoškolskou a odbornou až po univerzitní.
škoda cena Laurina a Klementa

 

„ŠKODA AUTO dlouhodobě podporuje rozvoj vzdělávání v České republice, protože dobré studijní základy jsou předpokladem pro uplatnění mladých lidí v životě. Soutěž Cena Laurina & Klementa je jedním z mnoha způsobů, jak propojujeme akademické zázemí s řešením praktických otázek, což je oboustranně přínosné. Nejtalentovanější studenti následně mohou své teoretické poznatky dále rozvíjet přímo v oboru, s nímž se blíže seznámili. Těší mne, že od letoška předáváme také Zvláštní cenu za udržitelnost, která poukazuje na to, že témata, jako je udržitelnost či rovné příležitosti pro muže a ženy, nejsou jen krátkodobými trendy, ale nedílnou součástí firemní kultury společnosti ŠKODA AUTO.“ Maren Gräf, členka představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast Lidé a kultura

Zájemci o účast v soutěži Cena Laurina & Klementa se buď přihlašují k tématům, která vypsalo některé z oddělení společnosti ŠKODA AUTO, nebo vysokoškoláci se souhlasem vedoucího práce sami navrhnou problematiku, jíž se chtějí na závěr studia věnovat. Obsah práce se týká praktických otázek z oblasti vývoje, výroby, logistiky a dalších převážně technických oborů a uchazeči se na nich naučí uplatnit své teoretické znalosti na konkrétní problematice spojené s chodem firmy.

Práce posuzovala odborná porota, složená z odborníků společnosti ŠKODA AUTO z různých oblastí a ze zástupců akademické sféry. Mezi hlavní kritéria patří odborný přínos, využitelnost výsledků v praxi, inovativnost a originalita tématu. Vítězem letošního ročníku se stal Bc. Josef Steklý, student Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze, který psal svou práci v oddělení kvality na téma Tvorba kalibračního postupu optického robotického pracoviště pro rozměrovou kontrolu karoserií. Cílem práce bylo odhalit nedostatky stávajícího kalibračního postupu optické měřicí stanice a sestavit nový kalibrační postup použitelný interně a čistě v režii ŠKODA AUTO. Josef je ve ŠKODA AUTO na odborné stáži již druhým rokem, a zároveň zastává roli ambasadora pro ČVUT v rámci talentového program Student Talent Pool.

Vítěz obdržel jako odměnu částku ve výši 80 000 korun. Každý další finalista získá 30 000 Kč. Pokud se účastníci rozhodnou pro práci v automobilce po dobu alespoň jednoho roku, obdrží bonus ve výši své výhry. Předání cen proběhlo v areálu Servisního a tréninkového centra společnosti ŠKODA AUTO v Kosmonosích, v jednom z nejmodernějších vzdělávacích center v automobilovém průmyslu, kde se běžně konají technická a obchodní školení pro zaměstnance.

Novinkou letošního ročníku byla Zvláštní cena udělená odbornou porotou za udržitelnost, která je jednou z klíčových priorit letos přijaté firemní strategie „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“. Tuto cenu obdržela Ing. Zuzana Žofková, absolventka Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, která svou práci věnovala tématu Vlivu typu povlaků na parametry laserového pájení a výslednou kvalitu pájeného spoje v rámci odborné stáže v Technickém servisu lisoven a svařoven. Laureátka navíc obdržela voucher na IT kurz od neziskové společnosti Czechitas, jež se zabývá vzděláváním žen a mládeže v oboru informačních technologií.

Soutěž Cena Laurina & Klementa je jednou z mnoha aktivit společnosti ŠKODA AUTO zaměřených na podporu technického vzdělávání a uplatnění mladých lidí. Letos na podzim automobilka navštívila řadu univerzit s roadshow ŠKODA iV DAY, během níž představila studentům novinky z oblasti elektromobility. Součástí akce byly přednášky a diskuze s odborníky, kteří zájemce seznámili s elektromobily, plug-in hybridy a jejich hlavními technologiemi.

Se středními školami ŠKODA AUTO aktuálně spolupracuje účastí na projektech Technologická gramotnost a Technologická olympiáda, kdy pod záštitou Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy odborníci seznamují studenty středních škol s tématy jako elektromobilita, umělá inteligence, kybernetická bezpečnost či internet věcí. Pro žáky základních škol připravila automobilka letos na podzim ukázky nejmodernějších technologií netradiční a poutavou formou – prezentací mobilní laboratoře EDU.LAB.

ŠKODA AUTO řadí podporu technického vzdělávání mezi čtyři hlavní priority své společenské odpovědnosti, a to na všech úrovních: od základní přes středoškolskou a odbornou až po univerzitní. Automobilka spolupracuje s desítkami škol, provozuje vlastní střední odborné učiliště a podnikovou vysokou školu a vedle toho se v rámci ŠKODA Akademie věnuje i dalšímu vzdělávání zaměstnanců. Díky těmto aktivitám si firma vychovává vlastní odborníky, kteří ve společnosti ŠKODA AUTO nacházejí široké možnosti uplatnění a profesního rozvoje.

Zdroj zprávy: ŠKODA AUTO a.s.
Škoda