ŠKODA AUTO: V Kvasinách dodává díly v režimu just-in-sequence k výrobní lince robot

Od června 2020 společnost ŠKODA AUTO v závodě v Kvasinách využívá robota k tomu, aby z přistavených palet odebíral startovací baterie a následně je just-in-sequence dodával na linku. Společnost ŠKODA AUTO tak přesunula dodávky dílů v pořadí montáže ze skladu do výrobní haly a tím zrychlila výrobní proces. Závod v Kvasinách je prvním závodem české automobilky, který v oblasti skladové logistiky tuto inovativní myšlenku využívá. Společnost do něj investovala celkem 450 000 EUR a systém už přihlásila k patentování.

škoda auto robot

David Strnad, vedoucí logistiky značky ve ŠKODA AUTO, zdůraznil: „Dodávky dílů just-in-sequence k výrobní lince předpokládají bezproblémové fungování vysoce komplexních postupů. Nasazením nového manipulačního robota v závodě v Kvasinách tyto procesy optimalizujeme za účelem dosažení efektivnější, preciznější a tím i rychlejší výroby. Současně pomocí této technologie z oblasti Průmyslu 4.0 zvyšujeme i bezpečnost práce v závodě a současně i zlepšujeme ergonomii pracovišť pro zdejší zaměstnance.“

just-in-sequence

Startovací baterie se v Kvasinách dodávají na paletách přímo k lince a na rozdíl od běžného sekvenčně dodávaného materiálu se nepřiváží ze skladu v přesném montážním pořadí. Pro identifikaci správného dílu pro právě montovaný vůz robot baterii skenuje speciální kamerou. Následně přemístí startovací baterie na přepravní vozíky, které přijíždí přímo k lince. Robot současně umí stohovat prázdné palety a přepravní obaly a v případě potřeby ze skladu objednat nové palety s bateriemi. Pohybuje se prostřednictvím mobilního trasového navádění a ze všech stran ho obklopují bezpečnostní sítě. Kromě toho je také vybaven senzory, které zabraňují kolizím se zaměstnanci nebo s dalšími stroji.

Inovativní manipulační robot lze po poměrně malých úpravách hardwaru nasadit i na mnoha dalších stanicích, na kterých probíhají procesy na sekvenční bázi. Společnost ŠKODA AUTO proto plánuje, že se ve výrobě a logistice na takové systémy ještě více zaměří. Česká automobilka do manipulačního robota v závodě v Kvasinách investovala zhruba 450 000 euro a systém už přihlásila k patentování.

ŠKODA AUTO v závodě testuje také nový systém pro další zvyšování bezpečnosti práce v závodě: Vysokozdvižné vozíky jsou vybaveny lokalizačním zařízením, které umožňuje včasnou identifikaci ostatních vysokozdvižných vozíků, vybavených rovněž tímto systémem. Zaměstnanci závodu nosí speciální náramek, fungující na stejném principu -, který je v případě nebezpečí varuje prostřednictvím zřetelných vibrací. Pokud lokalizační zařízení identifikuje jiný vysokozdvižný vozík nebo zaměstnance, sníží stroje automaticky rychlost či v případě potřeby samy zastaví, aby zabránily srážce. LED světlo, umístěné na vysokozdvižných vozících, navíc signalizuje aktuální hustotu možných zdrojů rizik v bezprostředním okolí.

Závod v Kvasinách dnes patří k nejmodernějším v rámci celého automobilového průmyslu, vedle modelu KAROQ tu z linky sjíždí i vozy modelových řad KODIAQ a SUPERB, stejně jako SUPERB iV s plug-in hybridním pohonem. ŠKODA AUTO výrobu v závodě důsledně automatizuje a průběžně implementuje nové technologie z oblastí Průmyslu 4.0. Česká automobilka tak od září 2019 realizuje digitalizační projekt „dProduction“, který pomáhá při správném provádění jednotlivých kroků ve výrobě, upozorňuje na změny ve výrobních postupech a slouží k dokumentaci kontrol kvality. V listopadu 2019 získala společnost ŠKODA AUTO za „dProduction“ cenu Automotive Lean Production Award v kategorii „Special Award – Smart Digital Application“.

Zdroj zprávy: ŠKODA AUTO a.s.
Škoda

Články na podobné téma:
ŠKODA AUTO ve výrobě motorů zavádí plazmové nanášení povrchové vrstvy válců
ŠKODA AUTO balí díly do biologicky rozložitelných fólií
ŠKODA AUTO od září otvírá nové obory na středním odborném učilišti strojírenském
Průmysl 4.0: ŠKODA AUTO v závodě ve Vrchlabí využila „digitální dvojče“
Závod společnosti ŠKODA AUTO ve Vrchlabí zahájil automatické objednávání a dodávání dílů na obráběcí linky CNC