ŠKODA AUTO zlepšuje ergonomii na pracovištích i pomocí fyzioterapeutických programů a projektu Řízených rotací

ŠKODA AUTO zavedla ve spolupráci se sociálním partnerem Odbory KOVO na začátku roku 2021 projekt Řízených rotací, při němž se členové jednoho týmu pravidelně střídají na různých pracovních pozicích podle stanoveného režimu a jehož cílem je snižovat fyzickou zátěž na vytipovaných pracovištích. Prvních 500 pracovníků přímé výroby se také zúčastnilo fyzioterapeutických programů, které zahrnují individuální poradenství pro předcházení bolesti rukou či zad a uvolnění namáhaných částí těla. Automobilka rovněž dbá na zlepšování ergonomie u zaměstnanců v nepřímé oblasti.

ergonomie škoda auto

ŠKODA AUTO ve spolupráci se sociálním partnerem Odbory KOVO trvale usiluje o minimalizaci zvýšené zdravotní zátěže zaměstnanců v exponovaných provozech.

„Fyzické i duševní zdraví našich zaměstnanců je pro nás nejvyšší prioritou. Proto ve spolupráci s naším sociálním partnerem Odbory KOVO dlouhodobě podporujeme preventivní zdravotní péči a propagujeme tak zdravý životní styl. Důležitým prvkem je zlepšení ergonomie na pracovištích, aby se předcházelo zdravotním obtížím – prevence je nejlepší ochranou zdraví. K tomu patří i podpora pomocí fyzioterapeutů, kteří se díky svým odborným znalostem mohou věnovat individuálním potřebám našich zaměstnanců.“ Maren Gräf, členka představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast Lidé a kultura

Projekt Řízených rotací byl zaveden v roce 2021 ve spolupráci se sociálním partnerem Odbory KOVO. Navazuje na předcházející týmové rotace a pomocí digitalizace a přesně propočtené doby expozice, tedy pobytu na jednotlivých stanovištích, je využíván v provozech, kde nelze zabránit jednostrannému či nadměrnému zatěžování jinými způsoby: např. při montáži náprav, výrobě motorů a v logistice při manipulaci s trakčními akumulátory pro elektricky poháněné automobily.

Střídání pracovních činností lze ovšem uplatnit i v dalších oblastech. Automobilka za tento projekt, jehož návrh, realizaci a vyhodnocení provádí specializovaný útvar Zdravotní služby a ergonomie, získala první místo v ceně Správná praxe udělované v rámci kampaně Zdravé pracoviště.

Česká automobilka loni dále spustila odborné fyzioterapeutické programy pro prvních 500 zaměstnanců. Během několika dvacetiminutových terapií se odborníci věnují jednotlivým účastníkům a společně probírají zásady zdravého pohybu a ergonomického postupu na pracovišti. Následuje individuální poradenství s krátkým vyšetřením pohybové soustavy, ukázkou účinného protažení a nácvikem vhodných pohybů.

„Zdraví zaměstnanců je dlouhodobě naší absolutní prioritou, a proto soustavně přicházíme s nejnovějšími poznatky pro předcházení zdravotním obtížím. V minulém roce zavedený projekt Řízených rotací, který pomáhá předcházet jednostranné nebo nadměrné fyzické zátěži, již nyní ukazuje velký přínos. Spolu s fyzioterapeutickými programy tak pomáháme chránit zdraví našich zaměstnanců.“ Jiří Prokop, vedoucí oddělení Zdravotní služby a ergonomie ve společnosti ŠKODA AUTO

Moderní postupy na ochranu zdraví se dotýkají řady oddělení a začínají už během vývojových prací, kdy se navrhuje optimální design budoucího pracoviště. Cílem je zajistit co možná nejsnazší přístup personálu ke všem klíčovým komponentům. Během této fáze se uplatňují pokročilé technologie včetně 3D modelů nebo virtuální reality.

I díky tomu automobilka v minulém roce již potřetí v řadě uspěla v soutěži Podnik podporující zdraví, kterou vyhlašuje Ministerstvo zdravotnictví ČR a hlavní hygienik ČR ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem. ŠKODA AUTO v součtu všech hodnotících kritérií obdržela již potřetí za sebou nejvyšší stupeň certifikace.

ŠKODA AUTO zlepšuje ergonomii na pracovištích

Automobilka za projekt Řízených rotací, jehož návrh, realizaci a vyhodnocení provádí specializovaný útvar zdravotní služby a ergonomie, získala první místo v ceně Správná praxe udělované v rámci kampaně Zdravé pracoviště. Na fotografii (zleva): Eva Macková, koordinátorka ergonomie a fyziologie práce, a Libuše Housová, odborná koordinátorka fyziologické laboratoře.

Zaměstnanci automobilky mohou využívat zázemí vlastní lékařské péče, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda dále poskytuje podpůrné programy či příspěvky na prevenci a poradenství v oblasti vyvážené stravy, pohybových aktivit nebo zdravého životního stylu. Automobilka také nabízí možnost bezplatného očkování proti sezónní chřipce či klíšťové encefalitidě.

Mezi nejnovější příspěvky z oblasti ochrany zdraví zaměstnanců patří zavedení zcela nekuřáckého prostředí, které od 1. září 2021 platí ve všech provozech a areálech společnosti. ŠKODA AUTO podporuje zaměstnance při odvykání od kouření v rámci interního programu nazvaného Na plicích záleží. Jde například o náhradní nikotinovou terapii a odborné poradenství. ŠKODA AUTO hradí náklady na tyto iniciativy společně se zdravotními pojišťovnami.

Zdroj zprávy: ŠKODA AUTO a.s.
Škoda