Škoda Group kupuje digitálního zabezpečovacího železničního systému The Signaling company

škoda group Signalling

Škoda Group oznámila zisk 93,9 % podílu v belgické společnosti The Signaling Company. Ta se zabývá vývojem digitálního bezpečnostního softwaru a zabezpečovacích systémů pro železniční provozovatele. Akvizice je v souladu se strategiemi skupiny, tedy expanze do oblasti moderních systémů mobility. Začátkem tohoto roku skupina převzala rakouskou dceřinou společnost Molinari Rail, která se zabývá technickým inženýrstvím a projektováním. Zbývající 6,1% podíl ve společnosti The Signaling Company zůstává ve vlastnictví dvou jednatelů společnosti, Stanislase Pinteho a Frederica Du Jardina.

škoda group Signaling

Společnost The Signaling Company navrhuje špičkový bezpečnostní software třídy 4, který je plně kompatibilní se současným standardem evropského vlakového zabezpečovacího systému (ETCS) a je použitelný i v oblasti autonomní mobility.

“Rozšíření našeho portfolia o vlastní zabezpečovací řešení, zejména ETCS, je důležité pro úspěch skupiny na evropských trzích, zejména v západní Evropě. Tento sektor má velký potenciál a těším se na vývoj nových řešení, která umožní zvýšení bezpečnosti, efektivity a udržitelnosti železniční dopravy,“ říká Didier Pfleger, generální ředitel skupiny Škoda.“ Didier Pfleger, CEO Škoda Group .

Akvizice společnosti The Signaling Company zvýší konkurenceschopnost Škoda Group vůči velkým evropským výrobcům vlaků. Skupina bude moci nabízet celou řadu výrobků a služeb železničním provozovatelům v západní Evropě, zejména v Belgii, Německu a Nizozemsku. Společnost The Signaling Company v současné době vybavuje 110 lokomotivní systém ETCS pro největšího soukromého evropského provozovatele nákladní železniční dopravy, společnost Lineas.

Začleněním společnosti s 38 zaměstnanci do koncernu vznikne v rámci skupiny Škoda vlastní obchodní linie “Signalizace”. Jejího vedení se ujme jeden z akcionářů, Stanislas Pinte, který bude jmenován viceprezidentem pro signalizaci. Jeho úkol bude dokončit rozvoj stávajícího řešení signalizace a zajistit vývoj nových technologií v této oblasti.

“Se vstupem velkého a úspěšného partnera do naší společnosti se otevírají další velké možnosti růstu v oblasti signalizace. Díky investicím Škoda Group a spojení s tak významným evropským výrobcem kolejových vozidel získáme přístup na evropský trh,“ říká Stanislas Pinte, President Signaling ve Škoda Group.

Co je to signalizace
Signalizace neboli železniční zabezpečovací zařízení jsou systémy, které slouží k řízení pohybu železniční dopravy a ke zvýšení bezpečnosti a optimalizaci provozu. Trajektorii vlaků a kolejových vozidel obecně lze ovlivňovat jen velmi omezeně. Vysoká hmotnost a s ní spojená setrvačnost vlaků ztěžují jejich rychlé zastavení v případě potřeby. Většina forem řízení vlaků zahrnuje přenesení pravomocí k jízdě z osob odpovědných za jednotlivé úseky železniční sítě (např. signalisty nebo výpravčího) na vlakovou četu. Současné evropské bezpečnostní předpisy stanoví signalizaci ETCS. Tato norma nahrazuje přibližně 20 různých národních vlakových zabezpečovačů. Cílem je dosáhnout interoperability v železniční dopravě.

Zdroj zprávy: ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Škoda Transportation