ŠKODA JS a.s. dodala na Jadernou elektrárnu Temelín utahovací jednotku EZ 340.

Utahovací jednotka EZ 340

Modulový systém utahovací jednotky (UJ) umožňuje utahování a povolování přírubových spojů pouzder pohonů řídicích orgánů, měření neutronového toku a teploty na horním bloku reaktoru. Na reaktoru typu VVER 1000/320, který je instalován na JE Temelín, se jedná o celkem 91 těchto spojů. Základ utahovací jednotky EZ 340 tvoří blok převodu s utahovacími pohony. K horní části bloku převodu je upevněn a integrovaná skříň řízení. Na spodní část bloku převodu navazuje naváděcí sloup a dvě šestice utahovacích tyčí, umožňujících utahování svorníků i odtlačovacích šroubů. Výška zařízení je téměř 5,4 metru, hmotnost zařízení je 570 kg. Mezi jednotlivými spoji je UJ přemísťována pomocí jeřábu.

EZ 340

Použitím UJ EZ 340 se značně snižuje pracnost i náročnost utahování či povolování přírubových spojů a tím se zkracuje délka odstávky elektrárny. Obsluhu zařízení tvoří dva pracovníci. Kromě zkrácení potřebného času přináší užití zařízení významné zvýšení přesnosti a rovnoměrnosti utažení přírubových spojů. Spolu s integrovaným záznamem bude dodané zařízení mít pozitivní dopad na menší opotřebení a větší životnost přírubových spojů.

EZ 340 představuje další vývojovou etapu utahovacích zařízení, vyšší je míra digitalizace a využití počítačových technologií. Ovládání dotykovou obrazovkou řídí pohyby servopohonů a analogových a digitálních modulů, které měří všechny potřebné veličiny. Na obrazovce PC jsou zobrazovány veškeré údaje, které se vztahují buď k zadávání parametrů, konfiguraci systému, k aktuální fázi pracovního cyklu nebo servisu.

Vývojem a výrobou této utahovací jednotky ŠKODA JS znovu prokázala svou kvalifikaci a schopnost sledovat technický vývoj v oboru a aplikovat nejnovější poznatky, metody i vlastní zkušenosti z práce na jaderných elektrárnách do zařízení, která nabízí zákazníkům. Utahovací jednotka EZ 340 vznikla v rámci součinnosti týmů napříč celou společností a za spolupráce se zákazníkem ČEZ.

Zdroj zprávy: ŠKODA JS a.s.