ŠKODA JS plní své závazky nejen vůči české energetice

Tým společnosti ŠKODA JS i přes složité podmínky současného období pokračuje ve výrobě, zajišťuje odstávky obou českých jaderných elektráren, práce na slovenských jaderných elektrárnách i u dalších zahraničních partnerů.

„Snažíme se při zachování všech opatření k ochraně zdraví našich kolegů i zdraví jejich blízkých udržet společnost v chodu a uchovat si svou spolehlivost a důvěryhodnost,“ říká generální ředitel ŠKODA JS František Krček. „Díky úsilí a nasazení všech členů týmu, a to bez ohledu na místo a způsob výkonu práce, plníme úkoly dle harmonogramu jednotlivých projektů a zakládáme tak jistotu perspektivy firmy po návratu do normálních podmínek. Jsme spolehlivým partnerem jaderné energetiky nejen u nás, ale v celé střední a východní Evropě.“

Stejně jako na ostatní činnosti společnosti dopadají aktuální omezení i na servis jaderných elektráren. Technici v celém areálu elektráren včetně prací na primárním okruhu se musí přizpůsobit různým opatřením a omezením. Samozřejmá je práce v rouškách. Zaměstnanci se také museli naučit pracovat se vzdáleným přístupem, kdy řada porad a konzultací se řeší přes různá pojítka a aplikace.

Na JE Temelín právě probíhá odstávka 1. bloku, která má za sebou téměř třetinu z plánovaných 60 dní. Přes všechna omezení a těžkosti způsobené aktuální situací se daří držet schválený harmonogram. Pracuje zde více než stovka odborníků za ŠKODA JS, kteří provádějí servis a kontroly na logickém celku primárního okruhu.

Rozsah plánovaných servisních činností při této odstávce je jedním z největších, v této podobě se provádí jednou za šest let. Podle plánu začala i kompletní nedestruktivní kontrola materiálu samotného srdce 1. bloku, tedy jaderného reaktoru, jeho nádoby. Tuto kontrolu provádějí pracovníci ŠKODA JS pomocí systému MKS (Modulární Kontrolní Systém) – podrobnější informace o MKS na konci zprávy. Kontroly reaktoru musí probíhat i za současné situace v nepřetržitém směnném režimu. Když půjde vše dobře, bude kontrola dokončena v polovině dubna.

Stejně profesionálně a obětavě pracují odborníci ze ŠKODA JS na JE Dukovany, kde se z rozhodnutí provozovatele odstávka 3. bloku prodloužila do začátku května, aby mohly být provedeny další kontroly a dodatečné práce na vybraných částech primárního okruhu. Jedná se o časově velice náročné operace, které budou probíhat v následujících několika týdnech. Zaměstnanci společnosti ŠKODA JS dělají vše pro to, aby minimalizovali dopad odkladu na harmonogram provozu elektrárny.

Výroba v plzeňských závodech ŠKODA JS stále probíhá díky obětavosti zaměstnanců, kteří překonávají ztížené pracovní podmínky, ať už se jedná o omezení vstupů do výrobních prostor. I zde se musíme vypořádat s opatřeními jako je nošení roušek při fyzicky namáhavé práci, či omezení vzájemné komunikace. V Reaktorové hale pokračuje bez omezení kontejnerový program, opracování komponent vnitřních částí reaktoru EPR pro JE Hinkley Point C i finální montáž stendu inspekcí paliva pro JE Temelín. V provozu Bolevec se jedná především o výrobu pohonů PRO-M pro JE Dukovany, ale i řady dalších zakázek.

Výhodou společnosti ŠKODA JS je, že výrobní procesy jsou dlouhodobé, čas od zahájení výroby po expedici se vyjadřuje minimálně v měsících, spíše v letech. Nedotýkají se jí proto v této chvíli problémy s materiálovými vstupy a ŠKODA JS může pokračovat v probíhajících projektech a zakázkách.

Také na Slovensku působí pracovníci ze společnosti ŠKODA JS v limitujících podmínkách, které vycházejí z nařízení vlády, interních opatření společnosti ŠKODA JS a jednotlivých jaderných elektráren. Aktuální situace sice také komplikuje obvyklé sdílení lidských zdrojů pro odstávky mezi Českou a Slovenskou republikou s ohledem na nařízené karantény (vzájemné zákazy vjezdu pro veškeré osoby přijíždějící do SR ze zahraničí včetně ČR a naopak), nicméně se daří tyto obtíže úspěšně překonávat. Pracovníci na stavbě na lokalitě Mochovce 34 byli operativně rozděleni do dílčích skupin, resp. turnusů za účelem minimalizace osobního kontaktu s cílem co nejmenšího dopadu do standardního běhu činností. Pokračují přípravy na odstávky JE Bohunice, JE Mochovce 1,2, běží potřebná předvýroba na jednotlivé akce. Pokračují práce v rámci dostavby EMO34, kdy v tomto roce 2020 je očekáváno zavezení paliva do reaktoru 3. bloku.

Kromě plnění pracovních úkolů se tým zaměstnanců ŠKODA JS zapojil i do obecně prospěšných aktivit. Ve středisku na JE Temelín zaměstnanci začali aktivně šít roušky, nyní se šití dále rozšířilo na další útvary a nabízíme roušky potřebným v celém Plzeňském kraji. Na vybraných pracovištích zahájili zaměstnanci výrobu ochranných štítů, které nabízejí zejména zdravotnickým zařízením v okolí elektráren Temelín a Dukovany. ŠKODA JS podpořila finančním darem Fakultní nemocnici v Plzni, Červený kříž i organizaci ADRA.

Ve společnosti (v ČR i SR) pracovalo k 31. 3. 1111 zaměstnanců, z toho přibližně třetina zaměstnanců z dělnických profesí. Ze zbytku zaměstnanců vykonává třetina práci z domova, Počet se mění každý den, protože řada z nich střídá home office s prací ve firmě. V karanténě jsou 4 zaměstnanci, 17 zaměstnanců má OČR, tzn. pečuje o nezletilé děti. Nakažený dosud nebyl nikdo.

Modulární kontrolní systém – MKS
Základním prvkem MKS je speciální manipulátor, který byl v letech 2012 až 2014 vyvinut a vyroben ve ŠKODA JS. Manipulátor MKS, který má při kontrole hmotnost větší než 5 tun, výšku přes 10 m a průměr přes 4 metry, byl přepraven na JE Temelín v demontovaném stavu v březnu, poté ho pracovníci ŠKODA JS sestavili přímo na reaktorovém sále. Zkrácením doby montáže zkrátili práce oproti harmonogramu téměř o dvě směny. Samotná kontrola ultrazvukem a vířivými proudy, včetně detailní vizuální prohlídky povrchu pomocí radiačně odolných kamer s vysokým HD rozlišením, trvá 10 dní. Manipulátor se při kontrole pohybuje po kruhové dráze, která kopíruje obvod reaktoru. Celkem se tak otočí více než 2000x, což odpovídá ujeté dráze větší než 20 km.

Zdroj zprávy: ŠKODA JS a.s.