ŠKODA JS vyrobila těleso čpavkového reaktoru R-201

škoda js

ŠKODA JS a.s. expedovala ze své Reaktorové haly v Plzni těleso čpavkového reaktoru R-201. Reaktor míří do společnosti Unipetrol v Litvínově, kam ŠKODA JS již v listopadu roku 2005 dodala čpavkový reaktor R-101. Součástí zakázky pro společnost ROEZ s.r.o. bylo dodání tělesa čpavkového reaktoru R-201 a jeho podstavce, kompletní výrobní dokumentace vč. výpočtů. Práce na zakázce trvaly 1,5 roku.

Příprava transportu čpavkového reaktoru ze Škody JS, 3.11.2021

Zařízení slouží k výrobě čpavku v chemických provozech. Těleso čpavkového reaktoru představuje silnostěnný plášť z kované žáropevné oceli odolné proti stlačenému vodíku o průměru cca 2 m s celkovou výškou necelých 22 m vč. podstavce. Stěny pláště jsou svařené z kovaných kroužků s konečnou tloušťkou stěny vice než 120 mm. V prázdném stavu bez vnitřní vestavby váží těleso čpavkového R-201 téměř 160 tun a zvládne nejvyšší dovolený přetlak téměř 32MPa. Rozsah dovolených teplot činí od – 10°C do nejvyšší dovolené teploty 220°C. Celkový objem tělesa čpavkového reaktoru R-201 je cca 44 m3. Víko o tloušťce stěny 450 mm je zatěsněno kovovými těsnícími kroužky v rámci tzv. Bredtschneidrova samotěsnícího uzávěru.

Expedovaný čpavkový reaktor R-201 opět potvrzuje, že ŠKODA JS kromě klíčové orientace na dodávky služeb a zařízení pro jaderný průmysl disponuje dostatečným know-how a výrobními prostředky pro dodávky služeb a výrobků pro segment Oil&Gas. Kooperaci založenou na špičkové technologii a kvalitě nabízí také společnostem z dalších odvětví.

škoda js

Příprava transportu čpavkového reaktoru ze Škody JS,
3. listopadu 2021 v Plzni.

Kromě výroby zařízení, která se na obratu společnosti podílí zhruba jednou třetinou, nabízí společnost také inženýring a servis jaderných zařízení. Komplexní obsluha zákazníka a jeho projektu je její nespornou výhodou kterou si stále udržuje. V letošním roce uplynulo 65 let od zrodu prvního pracoviště zaměřeného jadernou energetiku, v jehož tradici dnešní ŠKODA JS pokračuje.

Zdroj zprávy: ŠKODA JS a.s.