Škoda Tranportation pokračuje ve výrobě a přijímá nové zaměstnance

Škoda Transportation

Skupina Škoda Transportation i v této složité době pracuje na projektech pro české i zahraniční zákazníky. Všichni zaměstnanci samozřejmě důsledně dodržují protivirová opatření. Přes všechny překážky firma nadále investuje do rozšiřování výrobních kapacit a hledá několik stovek nových zaměstnanců.

„Velice si vážím všech škodováků, kteří pracují v krizovém režimu ve veškerých našich výrobních lokalitách. V Plzni, Ostravě, Šumperku i v Praze panuje perfektní disciplína a velice mě těší, že jsme prokázali naši připravenost čelit výzvám jako je tato a rychle se adaptovat,“ říká předseda představenstva a Prezident skupiny Škoda Transportation Petr Brzezina a doplňuje: „Průmysl je motor české ekonomiky, a proto jsem rád, že dokážeme i přes určitá omezení a potíže, které samozřejmě dopadají i na nás, nadále vyrábět naše moderní vozidla, pracovat na údržbě například souprav metra v Praze nebo navrhovat nová technická řešení do nadcházejících tendrů. Ve Škodovce máme již nyní zakázky na minimálně tři roky dopředu zajištěné. Jsem si tedy jistý, že přes těžkosti, kterým čelíme, my škodováci tuto složitou dobu zvládneme, budeme držet za jeden provaz a nakonec vyjdeme ze situace silnější než kdy předtím.“

Ve Škodě Transportation je možné podílet se na velkých projektech a vidět výsledky své práce od prvních součástek až po finální předání vozidla zákazníkovi. Stále se přijímají noví zaměstnanci pro výrobní i technické úseky. V ostravské Škodě Vagonka je nyní zhruba 450 zaměstnanců a v souvislosti s nárůstem výroby dojde k navýšení jejich počtu na 900. A podobně se nabírají zaměstnanci i v Plzni, Šumperku nebo v Praze.

Rok 2020 je pro skupinu Škoda Transportation ve znamení navyšování výrobních kapacit a masivních investic ve všech lokalitách, kde společnosti působí. Například v Ostravě začalo před několika týdny rozšiřování výrobního areálu. Dojde tím k výraznému navýšení kapacit výroby a zefektivnění produkce nových vlaků. Navíc se sem bude koncentrovat technologické know-how v oblasti řídících, multimediálních a diagnostických systémů dceřiné společnosti Škoda Digital. V příštích dvou letech bude jen do Škody Vagonka investována celkově jedna miliarda korun.

Zdroj zprávy: Škoda Transportation a.s.