ŠKODA Vagonka v Ostravě slaví 120 let

škoda vagonka

V sobotu 12. prosince uběhlo přesně 120 let od založení nynější Škody Vagonky Adolfem Schustalou ve Studénce. Za tu dobu se toho samozřejmě hodně změnilo a došlo k mnoha inovacím. Firma postupem času přesunula své sídlo do Ostravy, kde nyní, její současný majitel Škoda Transportation, buduje další výrobní kapacity v rámci projektu nazvaného Nová Vagonka za 1 miliardu korun. Zároveň plánuje zaměstnat až dvojnásobek lidí ze svého regionu, který tak vzroste na 900.

škoda vagonka

„Je až obdivuhodné, že stále pokračujeme v úspěšné výrobě nastolené Adolfem Schustalou v roce 1900. Asi by se sám divil, kam se nyní Škoda Vagonka posunula. Je to krásný věk, plný nejrůznějších příběhů, bohaté tradice a odpovědnosti k budoucnosti. Celému našemu týmu blahopřeji, děkuji a držím palce v příběhu a budoucnosti, kterou nyní spolu tvoříme,“ řekl Martin Bednarz, generální ředitel společnosti Škoda Vagonka

Stručná historie Škody Vagonky:
Vagonku založil ve Studénce Adolf Schustala v roce 1900 pod názvem „Staudinger Waggonfabrik A.G.“. Výroba prvních železničních vagonů byla zahájena v roce 1901. V letech 1916 až 1932 se ve Vagonce vyráběly i lokomotivy a v roce 1935 bylo ve společnosti zřízeno dokonce letecké oddělení. Vyrobily se tady známé kousky jako: Hurvínek, Orchestrion a mnoho dalších. Na přelomu let 1995 a 1996 byl zahájen vývoj zcela nové koncepce jednotek řady 471 CityElefant. Významným mezníkem v životě společnosti byl přelom let 2000 a 2001, kdy došlo k přemístění výroby ze Studénky do nových prostorů v Ostravě. Ostravská Vagonka navázala na stoletou tradici výroby kolejových vozidel ve Studénce a stala se přímým pokračovatelem tradice výroby osobních kolejových vozidel. Nosným produktem společnosti, která je od roku 2005 součástí skupiny Škoda Transportation, jsou v současnosti elektrické jedno a dvoupodlažní jednotky. Z Vagonky putují výrobky nejen do Česka, ale můžete je najít v mnoha městech Evropy.

27. února 2020 se však ve Škodě Vagonce začal psát další příběh. Společnost se totiž rozhodla pro velkou investici a rozšiřování výroby. Během dvou let bude celkově do Škody Vagonky investována jedna miliarda korun. Konkrétně se bude jednat o novou lakovnu za 300 milionů korun, obráběcí centrum za 100 milionů korun, nové výrobní linky za 200 milionů korun, další stroje za 70 milionů korun, výkup pozemků, zateplení budov, zázemí pro zaměstnance, vybavení skladů a další. V současnosti má Škoda Vagonka 30 tis. m2. Díky odkupu nových pozemků a pronájmu hal ve Vítkovicích získá dvakrát větší plochu celkem 60 tis. m2.

Díky rozšíření areálu a rozsáhlým investicím dojde ve společnosti Škoda Vagonka také k výraznému nárůstu produkce. Výrazně vzroste počet smontovaných vozů za měsíc a pětinásobně vzroste výroba hrubých hliníkových staveb. Pracovat budeme především na jednopodlažních elektrických jednotkách pro zákazníky v České republice, Slovensku nebo Lotyšsku a push-pull soupravách pro Moravskoslezský kraj.

„Pod novým vlastníkem, skupinou PPF se nám skutečně daří a i proto jsme také zahájili masivní investice do naší ostravské Škodovky. Zdvojnásobíme nejen výrobní plochu, ale také počet zaměstnanců, který vzroste ze 450 na 900. Výrazně tím navýšíme kapacitu výroby a zefektivníme produkci nových vlaků. Do Ostravy se navíc bude koncentrovat technologické know-how v oblasti řídících, multimediálních a diagnostických systémů naší dceřiné společnosti Škoda Digital,“ říká předseda představenstva a Prezident skupiny Škoda Transportation Petr Brzezina.

Na kompletní historii Škody Vagonky se můžete podívat tady.

Zdroj zprávy: ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
Škoda Transportation