Skupina ČEZ v roce 2021 vydělala 9,9 mld. Kč a valné hromadě navrhne dividendu 44 Kč na akcii

Provozní zisk před odpisy (EBITDA) Skupiny ČEZ za rok 2021 dosáhl 63,2 mld. Kč a meziročně klesl o 1,5 mld. Kč, přestože do výsledků byly konsolidovány prodané rumunské a bulharské společnosti výrazně kratší dobu než v roce předchozím. EBITDA stávajících aktiv vzrostla meziročně o 2,7 mld. Kč. Čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy klesl o 3 % a dosáhl úrovně 22,3 mld. Kč. Představenstvo bude řádné valné hromadě navrhovat dividendu ve výši 44 Kč na akcii. Společnost očekává v roce 2022 ukazatel EBITDA na úrovni 85 – 89 mld. Kč, čistý zisk na úrovni 38 – 42 mld. Kč. A dividendu ze zisku roku 2022 předpokládá na úrovni 56 – 62 Kč na akcii.

čez dukovany

 

„Výsledky hospodaření překonaly naše výchozí očekávání zejména díky rekordnímu zisku z obchodování s komoditami na zahraničních trzích, vyšším realizačním cenám vyrobené elektřiny a díky stabilnímu bezpečnému provozu jaderných zdrojů. Jsem hrdý na naše zaměstnance, kteří v podmínkách covidových omezení a turbulentního vývoje na komoditních trzích dokázali dosáhnout výborné disponibility výrobních zdrojů a přispět tak k zajištění stabilních dodávek elektřiny v ČR. Na řádné valné hromadě budeme akcionářům navrhovat dividendu ve výši 44 Kč na akcii, což je výsledek součtu řádné složky ve výši 37 Kč na akcii odpovídající 90 % očištěného konsolidovaného čistého zisku za rok 2021 a mimořádné složky ve výši 7 Kč na akcii, která reflektuje příspěvek prodeje bulharských aktiv do celkové dluhové kapacity Skupiny ČEZ,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš a pokračoval: „Jsem rád, že hodnota akcií ČEZ vzrostla v roce 2021 o téměř 170 mld. Kč a že za celý rok získali naši vlastníci dokonce nejvyšší TSR, tj. celkový výnos pro akcionáře (na úrovni přes 70 %) mezi nejvýznamnějšími evropskými energetikami, zařazenými do akciového indexu STOXX Europe 600 Utilities. Věřím, že k tomu přispěla i akcelerace naší strategie VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka, v rámci které jsme se zavázali k urychlení celkového snižování emisí a k vysokým ambicím v oblasti udržitelného podnikání. Důležitým faktorem byl určitě rekordní růst cen elektřiny na velkoobchodních trzích, který odrážel bezprecedentní růst cen nákladů na výrobu elektřiny z emisních zdrojů, tj. růst cen emisních povolenek a růst cen plynu v Evropě. ČEZ díky dlouhodobě nastavené strategii z tohoto vývoje významně profituje, protože v jeho portfoliu dominují bezemisní výrobní zdroje. Zejména proto očekáváme EBITDA v roce 2022 ve výši 85 – 89 mld. Kč a čistý zisk na úrovni 38 – 42 mld. Kč, což indikuje možnost vyplatit příští rok historicky nejvyšší dividendu našim akcionářům.“

Celková výroba elektřiny v rámci stávajících společností (tj. bez divestovaných aktiv v Rumunsku a Bulharsku) meziročně poklesla o 7 %. Z toho v jaderných zdrojích vyrobila Skupina ČEZ celkem 30,7 TWh, meziročně o 2 % více. V uhelných a paroplynových zdrojích vyrobila 21,1 TWh, meziročně o 17 % méně, zejména v důsledku prodeje elektrárny Počerady a odstavení elektrárny Prunéřov 1 a Energotrans 3. Emisní intenzita CO2 na vyrobenou elektřinu a teplo meziročně poklesla o 13 % na úroveň 0,29 t CO2e/MWh. Emise oxidů dusíku poklesly meziročně o 26 % a emise SO2 dokonce o 45 %. Celkové hodnocení ESG úrovně od mezinárodní ratingové agentury MSCI vzrostlo v roce 2021 o 10 %.

Meziročně významně vzrostl prodej elektřiny a plynu koncovým zákazníkům v oblasti retailu v České republice. U elektřiny došlo k nárůstu dodávek ČEZ Prodej o 13 %, u plynu o 22 %. ČEZ Prodej získal 310 tis. nových zákazníků zejména díky přechodům zákazníků z titulu DPI v návaznosti na pád několika významných dodavatelů. V oblasti prodeje komplexních energetických služeb meziročně vzrostly tržby celkem o 10 % na 24,8 mld. Kč.

Spotřeba elektřiny na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce meziročně vzrostla o 5 %, klimaticky a kalendářně přepočtena pak o 4 %. Spotřeba velkých podniků rostla meziročně o 4 %, spotřeba domácností o 10 %. Celkově dosáhla spotřeba vyšší úrovně než v roce 2019, tj. před rozšířením covidu-19 do Evropy.

Provozní výnosy dosáhly 227,8 mld. Kč a meziročně vzrostly o 14,1 mld. Kč, tj. o 7 %. Čistý zisk Skupiny ČEZ v roce 2021 dosáhl 9,9 mld. Kč, meziročně o 81 % více zejména v důsledku nižší tvorby opravných položek k dlouhodobým aktivům v zahraničí. Negativně na meziroční srovnání naopak působilo zrychlení odpisů reflektující zhoršení tržních a regulatorních podmínek pro dlouhodobý provoz uhelných zdrojů. Čistý dluh klesl v roce 2021 téměř o 33 mld. Kč a ukazatel čistý dluh / EBITDA klesl na úroveň 1,8.

„Po 5 letech vracíme dividendovou politiku ČEZ na úroveň 60 – 80 %, dlouhodobě udržitelnou a obvyklou v energetickém odvětví. Tuto dividendovou politiku uplatňoval ČEZ do roku 2017, kdy došlo k dočasnému rozšíření horní hranice intervalu výplatního poměru až do úrovně 100 % do doby upřesnění rozvojové strategie. Průměrný výplatní poměr srovnatelných energetických společností v Evropě se pohybuje na úrovni cca 60 %. Po loňské akceleraci strategie se vracíme k původnímu pásmu, které se odrazí v návrhu dividendy ze zisku za rok 2022. Předpokládáme dividendu ve výši 56 – 62 Kč na akcii, což odpovídá 80 % očekávaného zisku a současně nejvyšší hodnotu dividendy od vzniku společnosti,“ uvedl člen představenstva a ředitel divize finance ČEZ Martin Novák.

Ladislav Kříž , mluvčí ČEZ

Zdroj zprávy: ČEZ, a.s.
ČEZ