Slavnostní předávání cen Zlatá medaile MSV 2010

Ve večerních hodinách prvního dne 52. mezinárodního strojírenského veletrhu konalo v Rotundě pavilonu A předávání cen Zlatá medaile MSV 2010. Toto předávání významných ocenění patří mezi tradice MSV a i letos bylo zajímavou spovečenskou událostí, a to nejen pro oceněné firmy.

Čestným hostem brněnského veletrhu byl kromě jiných Richard Schenz, viceprezident Rakouské hospodářské komory, který ještě před předáváním cen Zlatá medaile MSV krátce promluvil k hostům.

Rakousko je partnerským státem MSV 2010 a další program také patřil Rakušanům. Konkrétně čtveřici talentovaných hudebníků, kteří si říkají Haydn kvartet. Představili se dvěma skladbami na začátku večera a jeho oficiální část po předávání cen také uzavřeli.

Po hudebním představení následoval krátký proslov Jaroslava Míla, prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Po tomto krátkém zahájení přišlo na řadu to hlavní – předávání cen Zlatá medaile MSV 2010. Udílení cen se zhostili Martin Kocourek, ministr průmyslu a obchodu, prof. Ing. Karel Rais, Csc. MBA, rektor VUT Brno, pan Jaroslav Míl a Jiří Kuliš, generální ředitel akciové společnosti Veletrhy Brno. Exponáty hodnotila devítičlenná komise v čele s panem Knoflíčkem, samotnou soutěž vyhlašuje Svaz průmyslu a dopravy a VUT Brno. Vyhlašování jednotlivých kategorií probíhalo postupně a zástupci si pro své ceny chodili na podium, někteří pronesli i slova díků svým spolupracovníkům a lidem, kteří celé společnosti pomohli dosáhnout těchto ocenění.

Pro zvětšení si klikněte na obrázek
V kategorii Energeticky efektivní komerční produkt zvítězil TriHyBus neboli trojitě hybridní vodíkový autobus. Tento dopravní prostředek vypadá navenek jako obyčejný autobus, avšak jeho pohon napájí palivový článek, baterie a ultrakapacitory. Představil jej Ústav jaderného výzkumu Řež , a. s. Husinec – Řež.

Dalším oceněným exponátem, tentokrát v kategorii Komerční produkt, se stal Fehlmann Picomax 825 Versa. Jedná se o stroj vhodný pro dynamické frézování a obrábění těžko obrobitelných materiálů a představila jej společnost Afleth Engineering AG, Lenzburg.

Ve stejné kategorii byla cena udělena ještě dalšímu produktu, který získal stejný počet bodů a tím byl Mobilní měřící stroj Romer Absolut Arm, typ 7525. Toto šestiosé mobilní měřící rameno je prvním, které není nutné před měřením inicializovat a představeno bylo společností Hexagon Metrology, s. r. o.

V další kategorii Spolupráce firem s českými výzkumnými organizacemi získal cenu Experimentální letoun VUT 001 Marabu, který byl prezentován VUT Brno. Tento letoun byl vyvinut především pro podporu využití bezpilotních létajících prostředků v civilním sektoru.

Další ocenění již nepatřilo exponátu, ale člověku, který se zasloužil celoživotním přínosem českému strojírenství a tím je prof. Ing. Jaromír Houša DrSc., který v současnosti stále působí jak ve výzkumu, tak i jako pedagog.

Pro zvětšení si klikněte na obrázek
V rámci Mezinárodního veletrhu obráběcích a tvářecích strojů promluvil k hostům pan Javier Eguren, viceprezident CECIMO. Komplexním projevem zhodnotil následky krize, současnou zlepšující se situaci v ekonomické sféře a v neposlední řadě poděkoval a ocenil české partnery. Pan Eguren se také zhostil předání ceny v tomto odvětví, nejvyšší ocenění získal produkt Vertikální obráběcí MCV 1800 MULTI společnosti TAJMAC, a. s.

Po předání všech cen dostal závěrečné slovo Jiří Kuliš, který český projev proložil také anglickým poděkováním, které patřilo zahraničním hostům. Neopomněl také poděkovat moderátorce oficiální části večera Daniele Písařové, která se zhostila tohoto nelehkého úkolu s velkou elegancí. Po první části následovala neméně příjemná druhá část v prvním patře pavilonu – raut s živým hudebním doprovodem, občerstvením a nápoji, kam se všichni hosté po závěrečném hudebním čísle přesunuli.