Slavnostní předávání medailí MSV 2014

Mezinárodní strojírenský veletrh představuje koncentrovanou nabídku českého i zahraničního strojírenství. Letos Brno hostí 47% zahraničních vystavovatelů. 56. ročník uvedl přes 1600 vystavovatelů, je zde více jak 150 nových expozic oproti ročníku loňskému.

Projev primátora statutárního města Brna
Jako první se ujímá slova primátor statutárního města Brna Roman Onderka, který hned ze začátku své řeči vyjádřil poděkování, že pozvání přijali, p. Milan Štěch, předseda parlamentu České republiky, p. Bohuslav Sobotka, předseda vlády České republiky, p. Martin Stropnický, ministr obrany České republiky, p. Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu České republiky, pí. Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí České republiky, p. Marcel Chládek, ministr školství, mládeže a tělovýchovy, p. Richard Brabec, ministr životního prostředí České republiky, p. Ivan Pilný, předseda Hospodářského výboru poslanecké směrovky parlamentu České republiky a další senátory a poslance parlamentu České republiky a v neposlední řadě p. Michala Haška, hejtman Jihomoravského kraje a předsedu Asociace krajů České republiky.

Pan Onderka pronesl, že pro podnikatele je veletrh otázkou prestiže, ale i tradice. Přináší městu Brnu a jeho výstavnímu areálu světové renomé. Vyzvedl hlavní lákadlo letošní ročníku v podobě 3D tisku. Po loňské premiéře této technologie, se vrací a stává se perspektivním oborem do budoucna. Senzací na letošním ročníku se dle něj stal 3D tisk titanového kola.

1

Moderátorka Daniela Pisařovicová nás seznámila s několika podrobnosti veletrhu. Partnerskou zemí ročníku 2014 se stalo Thajsko, které se řadí mezi významné průmyslové rozvinuté země. Záštitu a podporu udělili Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Záštita nad veletrhem

Záštita nad veletrhem

Projev předsedy parlamentu České republiky
Pan Milan Štěch se účastní veletrhu rád, sám dlouhodobě ve strojírenství působil. Vtipkuje však, že pokud by na dráze politické skončil, ke strojírenství se z důvodu velkého posunu vrátit nemůže. Podtrhává úspěch ČR v Evropě v oboru zpracovatelského průmyslu a českého strojírenství.

Milan Štěch

Milan Štěch

Projev přesedy vlády České republiky
Pan Bohumil Sobotka na letošním ročníku hodně s vystavovateli diskutoval o možnostech rozvoji české ekonomiky a českého strojírenství. Zdůraznil, že vládě záleží na rozvoji a budoucnosti českého průmyslu, reálné podpoře exportu a na reformě vzdělávacího systému v technické oblasti.

Bohumil Sobotka

Bohumil Sobotka

Projev Ministra průmyslu a obchodu
Už nyní je jasné podle pana Jana Mládka, že letošní 56. ročník bude nejúspěšnější. Česká republika se dopracovala do středně vyspělé země, ale k tomu aby se posunula ještě dál je zapotřebí uvést výzkum především do praxe průmyslu a vyrovnat poptávku s nabídkou v technickém vzdělávání. Příští rok bude Rokem průmyslu a technického vzdělávání pod záštitou nejen jeho resortu, ale i vlády. Podotkl, že 32% hrubého domácího produktu zajišťuje právě průmysl a je nutné se tomuto oboru důkladně věnovat. V rámci tripartity vlády, zaměstnavatelů a odborů dochází k diskuzím, které povedou ke zvýšení blahobytu ČR v daném oboru a také, jak pan Mládek doufá, ke snížení nezaměstnanosti.

Jan Mládek

Jan Mládek

Projev hejtmana Jihomoravského kraje a předsedy Asociace krajů České republiky
Hned zpočátku svého projevu pokračuje s vyzdvihováním Jihomoravského kraje, který se řadí jako 50. v pořadí nejvíce inovativních krajů v Evropě. Pan Hašek podotýká, že jižní Morava vždy byla silným hráčem v oblasti strojírenského průmyslu a jeho cílem je, aby se stal regionem v první dvacítce z hlediska vědy, výzkumu a inovací. Hejtman je pyšný na vznik kompetenčního centra v Kuřimi, který také podporuje vývoj strojírenského odvětví.

6

Projev prezidenta svazu průmyslu a dopravy
Velmi živý a razantní projev jsme mohli slyšet od pana Jaroslava Hanáka. Je přesvědčen, že vedle sportovců a interpretů jsou ozdobou České republiky i „průmyslníci“. Dovolil si vyzvat české politiky ke spolupráci se strojírenskými firmami, především v oblasti zlepšení legislativy České republiky a podmínek pro podnikání.

Jaroslav Hanák

Jaroslav Hanák

Projev prezidenta Hospodářské komory České republiky
Autorem posledního projevu byl pan Vladimír Dlouhý. Také se připojuje k projektu s názvem Rok 2015, rok průmyslu a technického vzdělání. Pokračuje souhlasem s automatizací a podpory v tomto směru České republiky. Tímto se nám série projevů uzavírá a začínáme s rozdáváním medailí.

Vladimír Dlouhý

Vladimír Dlouhý

Udělení medailí MSV 2014
Vyhlašovatelem soutěže je Svaz průmyslu a dopravy České republiky. Cílem bylo splnit parametry světové soutěže pod hodnocením 17 členné komise.

1. Mobilní laboratoř pro dálkovou chemickou analýzu, VUT Brno

Laboratoř slouží k rychlé bezkontaktní, prvkové analýze povrchu předmětů v průmyslových provozech pomocí laserového pulsu, který využívá indukovaný plazmat.

1. medaile

1. medaile

2. Dutá hřídel z ultra-vysokopevné oceli vyráběná vnitřním přetlakem plynu za tepla, SVAZ KOVÁREN ČR

Originální metodou zpracovávaná hřídel. Nafouknutí tlakem plynu při teplotě 900 stupňů celsia s následujícím kováním ve formě.

2. medaile

2. medaile

3. Dotykový software pro souřadnicové měřící stroje TouchDMIS, Topmes s.r.o

Funguje na souřadnicových měřících strojích s využitím Tap modelu s pomocí dotykového ovládání.

3. medaile

3. medaile

4. Průmyslový robot LBR iiwa, KUKA roboter CEE GmbH, organizační složka

Exponát se vyznačuje inovativním řešení komunikace a mimořádně bezpečné spolupráce s člověkem.

4.medaile

4.medaile

5. FREEFORMER – zařízení pro výrobu funkčních plastových dílů novou patentovanou technologií AKF/APF, ARBURG spol. s.r.o.

Komerční exponát pro nové řešení k výrobě funkčních plastových dílů. Výhodou je využití granulátu, běžně dostupných plastů.

5. medaile

5. medaile

6. Celoživotní tvůrčí činnost, pan prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc.

Za celoživotní tvůrčí činnost dostal medaili pan profesor Ing. Miroslav Václavík, CSc.

6. medaile

6. medaile

Závěrečné slovo ředitele
Jiří Kuliš – generální ředitel Výstavy Brno a.s.
Pan ředitel závěrem všem poděkoval za účast, za zorganizování veletrhu svým spolupracovníkům a popřál všem vystavujícím úspěšné kontakty. Svůj projev zakončil svou oblíbenou větou “kdo není na veletrhu, jakoby nebyl”.

Jiří Kuliš

Jiří Kuliš

Jako poslední, překvapující medaili dostala za nejlepší moderátorku Daniela Pisařovicová.

7. medaile

7. medaile

Kulturní představení
O zpříjemnění zahajovacího večera se postarala zpěvačka Dasha a cimbálová skupina CIMBALIKA, která pochází z Brna a je tvořena nejenom studenty, ale i absolventy brněnské konzervatoře a Janáčkovy akademie muzických umění.

Dasha

Dasha

Cimbalika

Cimbalika