Slavnostní předávání medailí MSV 2016

zlatemedaile

Mezinárodní strojírenský veletrh představuje nabídku českého i zahraničního strojírenství a soutěž o Zlaté medaile oceňují to nejlepší z veletrhu.

V rotundě pavilonu A na brněnském výstavišti se konalo dne 3.10. 2016 slavnostní předávání medailí MSV. O skvělou atmosféru se postarala moderátorka Michala Hergetová. Letos se konal již 58. ročník MSV a také 10. ročník obrábějících a tvářecích strojů. V úvodu proběhlo představení hostů, kteří přijali pozvání na veletrh: Miloš Zeman prezident České republiky, Bohuslav Sobotka předseda vlády České republiky, Milan Štěch předseda senátu parlamentu České republiky, Jan Mládek ministr průmyslu a obchodu České republiky, Vladimír Dlouhý prezident hospodářské komory České republiky, Jaroslav Hanák prezident svazu průmyslu a dopravy České republiky a za partnerskou zemi pan Jiang Zengwei – předseda Čínské rady pro propagaci mezinárodního obchodu.

Projev primátora statutárního města Brna
V úvodu pan primátor Petr Vokřál přivítal všechny zúčastněné hosty a oznámil, že se městu podařilo odkoupit Brněnské veletrhy od německého partnera a brzy budou 100% vlastníky. Popřál vystavovatelům aby se jim podařilo zakládat nové kontakty aby se dařilo prodeji jejich produktům.

msv20161

Projev ministra průmyslu a obchodu České republiky
Pan Jan Mládek vyjádřil svůj zájem o tento veletrh, srdečně přivítal všechny přítomné v rotundě. Je rád, že tento veletrh vydává pozitivní signály o českém strojírenství. To lze vidět na počtu vystavovatelů jak z České Republiky i ostatních zahraničních hostů. Je také velmi rad, protože letošní partnerskou zemí je Čína. Pevně doufá, že příští partnerskou zemí bude Indie. České ekonomice se daří. Hrubý domácí produkt vzrostl o 2,8%. Úspěšná je i situace v průmyslu vzrůst o 4%. Je také velmi rád, že Česká republika má velmi nízkou nezaměstnanost v dubnu jsme byli na prvním místě, nyní jsme na druhém místě.

mladek

Projev předsedy vlády České republiky
Pan Bohuslav Sobota na úvod svého projevu vyjádřil hrdost a poctu k místu konání veletrhu. Zdůraznil velký hospodářský růst, snižení nezaměstnanosti. Osobně navštívil některé stánky. Myslí si, že je pro Českou Republiku velmi důležitý proces digitalizace aby ČR udržela krok s novými technologickými trendy. S digitalizací zajistí zaměstnanost, konkurence schopnost a hospodářský růst i pro naše děti. Vláda je odhodlaná poskytnou průmyslu absolutní podporu, aby touto změnou prošel úspěšně.

msv20162

Projev předsedy senátu parlamentu České republiky
Předseda Milan Štěch poděkoval za pozvání, je rád že tento veletrh mohl navštívit, protože původem pochází ze slévárenství. Líbily se mu nové slévárenské technologie. Přeje si, aby strojařům nebyly kladeny žádné politické překážky, je pro, aby politika byla oddělena od byznysu, a doufá, že toto bude prosazováno. Je si vědom, že je malé množství kvalifikovaných pracovníků a to brání firmám k vzrůstu a k navázání nových kontaktů se zahraničními firmami. Věří v potenciál našich lidí a lidem co vedou velké firmy a děkuje jim za to.

msv20163

Projev prezidenta České republiky
Pan Miloš Zeman v úvodu poděkoval za pozvání a přivítal všechny zúčastněné. Je rád, že profilujícím tématem letošního veletrhu je právě spolupráce s Čínskou lidovou republikou. Chce ocenit synergický efekt na společném úsilí vlády, prezidenta, jihomoravského kraje i města Brna protože to že na veletrhu bylo asi 150 čínských vystavovatelů a asi 500 čínských hostů otevírá novou etapu ve spolupráci obou ekonomik. Čína je dnes technologickou velmocí, která dokáže budovat rozsáhlou dopravní infrastrukturu, špičkovou technologii. Prezident doufá, že se Čína stane jedním s našich hlavních investorů. Na závěr popřál všem aby překonali politické překážky, které někdy brzdí ekonomickou spolupráci. Pan prezident se po svém projevu rozloučil a všem popřál krásný večer.

msv20164

Projev zástupce Čínské lidové republiky
Pan Jiang Zengwei – předseda Čínské rady pro propagaci mezinárodního obchodu zdůraznil význam obchodního partnerství s Českou republikou pro jeho zemi a ocenil vyspělost vzájemné spolupráce na řešení technických otázek.

Zengwei

Projev prezidenta hospodářské komory České republiky
Pan Vladimír Dlouhý poblahopřál Brněnským veletrhům za mimořádně úspěšný veletrh. Zdůraznil, že Česká republika zažívá poměrně úspěšný hospodářský růst, že máme pod kontrolou finance i zahraniční obchod máme dobrou sociální stabilitu a relativní nízkou nezaměstnanost. Chtěl by se stále víc a víc vyrovnávat ostatním zemí s dobrou ekonomikou.

msv20165

Projev prezidenta svazu průmyslu a dopravy České republiky.
Pan Jaroslav Hanák zahájil svůj projev přivítáním všech přítomných. Podle něj tento veletrh potvrdil to, co řekla Paní Merklová Česká Republika je ten nejdůležitější partner Německa v projektu Průmysl 4.0. Věří, že se Česká republika dokáže dostat do první dvacítky nejlepších zemí světa, konkurence schopnost české republiky to zvládne.

msv20166

Udělení medailí MSV 2016
Vyhlašovatelem soutěže je Svaz průmyslu a dopravy České republiky a vysoké učení technické v Brně. Cílem bylo splnit parametry světové soutěže pod hodnocením 17 členné komise.

1. Exponát multifunkční portálové obráběcí centrum

msv20167

Cena byla udělena za inovativní obráběcí stroj, který má kromě multifunkčnosti nadčasové parametry vyzdobené promyšlenou konstrukcí.

msv20168

2. Exponát víceúčelový mobilní laser pro precizní laserové navařování, svařování, gravírování a řezání

msv20169

Ocenění bylo uděleno za inovaci mobilního laserového systému určeného pro vstřikovací, tvarovací a střižných nástrojů navařování. Vyniká svou flexibilitou a možností realizace oprav bez nutnosti demontáže nástroje z výrobního zařízení.

msv201610

3. Exponát Robot KMR iiwa

msv201611

Ocenění uděleno za mobilní platformu s kolaborantstvími funkcemi.

msv201612

4. Turbína pro zpracování odpadních plynů z vysoké pece

msv201613

Ocenění za inovaci strojního vybavení vysoké pece přinášející úsporu energie a prodloužení životnosti turbíny a také zlepšení environmentálních aspektů provozu

msv201614

5. UL-39ALBI ultra lehký letoun s dmychadlovým pohonem

msv201615

Cena udělena za novou koncepci ultralehkého letounu vyrobeného z kompozitních materiálu a světově unikátním pohonem

msv201616

6. LiteScope

msv201617

Ocenění uděleno za unikátní příslušenství elektronových mikroskopů.

msv201618

7. Udělena za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené invenční činy získal pan prof. Ing. Arming Delong, DrSc.

msv201619

Cenu za svého otce převzala jeho dcera prof. Silva Macková, která v krátkém proslovu poděkovala za svého otce.

msv201620

Zvláštní cenu za nejpůsobivější expozici dostala čínská firma.

p1260887

Závěrečné slovo patřilo předsedovi představenstva a generálnímu řediteli Veletrhy Brno, a.s.

Pan Jiří Kuliš poděkoval všem za přijetí pozvání, děkoval za hezká slova, která byla určená pro veletrh, poděkoval čínským hostům a to dokonce v jejich mateřštině. Dále se vyjadřoval k tomu, že existence veletrhů bude ještě velmi dlouhá, a to navzdory názorům o tom, že Internet veletrhy nahradí. Poděkoval všem firmám, které přijely s exponáty, všem návštěvníkům a znovu i hostům.

msv2016j-kulis