Slavnostní předávání medailí na MSV 2012

Předávání prestiřžních cen na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně se i letos konalo v reprezentačním prostředí auly pavilonu A , a to v rámci zahajovacího 1. dne veletrhu.
Ve zcela zaplněné aule si projev prezidenta České republiky a dalších vrcholných představitelů státu a hospodářských institucí poslechlo mnoho pozvaných našich i zahraničních hostů.

Indie -partnerská země MSV 2012
V každém roce bývá partnerskou zemí MSV některý stát, který je našim tradičním obchodním partnerem. Z tohoto trendu vybočoval letošní ročník, kdy MSV měl partnery dva. Prvním byla vzdálená a a pro mnohé exotická Indie a druhým partnerem bylo Rusko. V pavilonu “Z” se letos otevřela historicky největší přehlídka indického průmyslu, jaká se kdy konala v zemích střední a východní Evropy. India Show předvedla sdružující nabídku 130 indických firem, které sem přivedla asociace indických strojírenských výrobců EEPC, která sdružuje čtrnáct tisíc indických strojírenských podniků. Indie v oblasti strojírenství vyváží až 40% své produkce, a to na náročné trhy USA a EU, ale také do Číny a dalších zemí.

Ruskou federaci zastupovalo 80 firem a 300 hostů včetně zástupců technických univerzit a výzkumných ústavů. Významná ruská účast získala Rusku status čestného hosta veletrhu. Ruská federace je našim 6. největším trhem, kam vyvážíme naše produkty, a to při kladné obchodní bilanci v objemu 5,2 mld. USD v roce 2011 (nárůst o cca 47,6 % oproti roku 2010). Zatímco v dovozu z Ruské federace dominovala ropa (40,1 % celkového dovozu) a zemní plyn (37,6 %); z ostatních položek pak zejména rudy kovů a kovový odpad (3,9 %) a železo a ocel (3,0 %), tak export z ČR představoval v roce 2011 hlavně stroje a dopravní prostředky, a to 68,5 % z celkového podílu. Jednalo se zejména o silniční vozidla (23,0 %), průmyslové stroje a zařízení (10,9 %), kancelářské stroje a zařízení k automatickému zpracování dat (10,1 %) a elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (7,6 %).

Projev prezidenta České republiky
Hlavní úvodní proslov při příležitosti otevření 54. ročníku mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně měl prezident České republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc.. Ve svém projevu připomněl význam MSV, jako jedné z největších a nejdůležitějších akcí, které se u nás pořádají i význam Brna jako jednoho z významných veletržních center Evropy. Připomněl rovněž současnou ekonomickou situaci a srovnal ji s úspěšnými léty 2005 až 2007. Zmínil nenaplněná očekávání některých ekonomů o konci recese i pokles hrubého domácího produktu, který se ve druhém čtvrtletí tohoto roku meziročně snížil o jedno procento. Naopak oceli naději, kterou vyvolávají data o vývoji průmyslové produkce v červenci tohoto roku.

Problémy eurozóny a hlavně zpomalení ekonomik partnerských zemí, kam dosud směřuje většina našeho exportu ukazují na nutnost hledat nové trhy ve vzdálenějších zemích. Prezident připomněl, že za dobu svého působení v úřadu hlavy státu podnikl přes 30 obchodních misí do zemí, které se dynamicky rozvíjejí a ve kterých je třeba hledat nové možnosti odbytu našich produktů. Jen v posledním roce a půl to byly Argentina, Chile, Černá Hora, Ázerbájdžán, Senegal, za rekordního zájmu podnikatelů letošní cesta do Turecka či nedávná návštěva Indonésie a Malajsie. Slíbl také, že se ještě nějakou takovou cestu do konce svého mandátu pokusí uskutečnit.

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Ve s vém projevu se prezident zmíil také o naléhavé nutnosti účinně reformovat státní správu, na což upozorňoval již řadu let. Kritizoval nedostatečné provádění potřebných systémových změn, a to zejména na výdajové straně rozpočtu. Zpochybnil pozitivní vliv zyšováním daňových sazeb na naše veřejné finance a vyzval k odvaze sáhnout do mandatorních výdajů státu. Přes veškeré zmíněné problémy jsme stále jednou z ekonomicky nejstabilnějších zemí Evropské unie, a to jak z hlediska vnější makroekonomické rovnováhy, a naše platební bilance to ukazuje, tak z hlediska domácích makroekonomických ukazatelů jako je inflace, míra nezaměstnanosti, stabilita a odolnost bankovního sektoru. Vlastní měna nám pomáhá absorbovat vnější šoky. Pan prezident rovněž zmínil nezastupitelnou úloho průmyslu a zvláště pak strojírenství v celkové prosperitě země a poukázal na to, že země, které se pokusily o deindustrializaci a odklon k ekonomice služeb a tzv. znalostní ekonomice, byly krizí postiženy nesrovnatelně hůře než my.

Na závěr svého projevu přivítal skutečnost, že letošními partnery jsou Indie a Rusko, tedy země s velkým potenciálem pro úspěšnou obchodní spolupráci a rozvoj vzájemných vztahů…

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Projev ministra průmyslu a obchodu ČR
Ministr průmyslu a obchodu pan Martin Kuba poté uvedl, že bychom neměli podceňovat vysoký potenciál českého průmyslu, zvyšovat úroveň technického vzdělávání, naučit se dobře pracovat s dotacemi a nepodporovat antitržní záležitosti.

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Zmínil se, také že nárust exportů do 3. zemí se zvýšil o 38%.

ANAND SHARMA Ministr průmyslu a obchodu vlády Indie
Pan Anand Sharma vyzdvihl rozvoj strojirenství v posledním 10 letí a narůstající spolupráce mezi Indií a ČR. připoměl, že již z dřívějších dob v znají indové značku Škoda, Baťa, nebo spolupracují s Čechy v oblasti nanotechnologií a kosmických věd.
V Indii s 1,2 miliardy obyvatel postupně narůstá ekonomika státu jejíž cílem je také zvýšit počet kvalifikovaných pracovníků v oblasti strojírenství.
V rámci India show, chtějí českému publiku přiblížit indickou hudbu, tanec, kuchyni i celkovou kulturu.

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Projev prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR
Ing. Jaroslav Hanák ve svém velmi dynamickém projevu zhodnotil současnou hospodářskou situaci, která není ani zdaleka tak špatná, jak ji líčí média a odbory a doložil to řadou konkrétních čísel, která dávají značnou naději do blízké budoucnosti. Potvrdil snahu českých firem nabízet špičkové produkty na nejvyspělšjší světové trhy a současně hledat uplatnění v rozvíjejících se ekonomikách Asie, Jižní Ameriky a jinde ve světě. Poukázal rovněž na problémy, které trápí zaměstnavatele a průmyslové podniky, a to zejména na špatně fungující státní instituce, nevhodnou podporu politiky obnovitelných zdrojů v ČR, špatné nastavení školského systému pro technické vzdělání a jeho nedostatečná podpora ze strany státu a další potíže, které snižují konkurenceschopnost českých firem. Téma strategie konkurenceschopnosti zaznělo v jeho projevu opakovaně s důrazem na nutnost okamžité aktivity státu v této oblasti.

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Projev prezidenta Hospodářské komory ČR
Pan Petr Kužel, MBA ve svém projevu vzpomenul minulé diskuze nad přijetím eura, resp. diskuze nad tím, zdali Euro ano či ne. Ocenil současný stav, kdy je zatím pro nás značnou výhodou, že Euro nemáme a dluhové potíže eurozóny tak může naše ekonomika lépe absorbovat. Rovněž zmínil snahu HKČR více podporovat orientaci mladých lidí do technického vzdělání a podnikání v průmyslových a technických oborech.

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Předávání ocenění zlatá medaile:

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

1. Automat na kalibraci koncových měrek, Mesing s.r.o.

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

2. Zařízení pro výběr neorientovaných nahodile umístěných dílů z kontejneru
Řešení problému průmyslovým robotem od Blumenbecker Prag s.r.o.

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

3.Automatický systém aktivního řízení lunet
Sofistikovaný systém pro ustavení klikových hřídelů při opracování s regulací na polohu dvěma regulovanými elekromechanickými poháněným pistony od Vítkovice Mechanika a.s.

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

4.Bruska radiálních vaček BRV-300 CNC

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

5.Průtlačný práškový parní kotel PG575 s granulačním ohništěm. Vítkovice POWER ENGINEERING a.s.

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

6.Elektrická stacionární udržovací pec PTE Mk.II 330/09, LAC s.r.o.

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

7.Senzorová hlava VAST XTR Gold na souřadnicovém měřícím stroji Accura II, Carl Zeiss IMT GmbH

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

8.Univerzální robotický ARBURG modul – URA modul, ARBURG spol. s.r.o.

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

9.DRIVE CLiQ INTERFACE, Siemens, AG

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

10.Kuličkový šroub s klecí, Kuličkové šrouby, Kuřim

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

11.Průmyslový videoskop IPLEX TX, Olympus Corporation Shinjuku Monolith

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

12.Portálové multifunkční obráběcí sentrum MCV 2318, TAJMAC-ZPS a.s.

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

13. Kazetový system pro stavbu jednoduchých CNC strojů- C12, tiskárna 3D fabbster S9N4

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Oceněné osobnosti

Prof. Ing. Petr Vavřín DrSc.

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Závěrečné slovo ředitele

Jiří Kuliš – generální ředitel Výstavy Brno a.s.

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Kulturní dárek z Indie
Bývá dobrým zvykem každého ročníku MSV, že je věnovám mezinárodní spolupráci s nějakou zemí a ta se mimo běžný “obchodní” program prezentuje i kulturním programem při předávání cen. Stejně tomu bylo i letos, kde si hosté mohli vychutnat ukázky indických tanců…

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Společenský večer
Společenský večer tentokrát pokračoval pod nočním nebem. Příjemné počasí dovolilo přesunou večerní část programu do zajímavých venkovních prostor “laguny” pod hlavní budovou BVV

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Samozřejmě nesměla chybět ani hudba…

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

…a, to jak moderní, tak typická moravská klasika…

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Povedl se i mohutný ohňostroj, který se návštěvníkům velice líbil…

Pro zvětšení si klikněte na obrázek