Slavnostní zahájení MSV 2015

Mezinárodní strojírenský veletrh představuje širokou nabídku českého i zahraničního strojírenství. Na slavnostní zahájení 57. ročníku MSV a předávání zlatých medailí přijali pozvání

p. Miloš Zeman, prezident České republiky, p. Milan Štěch, předseda senátu parlamentu České republiky, p. Bohuslav Sobotka, předseda vlády České republiky, p. Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády České republiky, p. Martin Stropnický, ministr obrany České republiky, p. Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu České republiky, pí. Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí České republiky, senátoři, poslanci České republiky, poslanci Evropského parlamentu, p. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů České republiky, p. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna, dále členy diplomatického sboru, rektory vysokých škol, prezidenty komor, asociací a svazů, p. Vladimír Dlouhý, prezident hospodářské komory České republiky, p. Jaroslav Hanák, prezident svazu průmyslu a dopravy České republiky.
Moderátorka Daniela Písařovicová nás seznámila s podrobnostmi veletrhu a přivítala speciální hosty, jimiž se stali Korejská republika, Čínská provincie Hebei, Delegace Ruské federace, Delegace Sveblovské oblasti Ruské federace, delegace republiky Tatarské Ruské federace, delegace Novosibirské, Jaroslavské a Uljanovské oblasti Ruské federace a delegace republiky Uzbekistán.

Jako první se ujal slova primátor statutárního města Brna Petr Vokřál, který pronesl, že pevně věří ve smysl rozvoje veletrhu v Brně a doufá, že do budoucna poroste úroveň nejen na Mezinárodním strojírenském veletrhu.
med1

Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů České republiky popřál všem podnikatelům na celém veletrhu hodně štěstí a přivítal je dle svých slov v nejkrásnějším kraji-Jižní Moravě…
med2

“Strojírenství je páteří českého průmyslu.” Tak zněla poslední slova projevu p. Jana Mládka, ministra průmyslu a obchodu České republiky.

med3
P. Bohuslav Sobotka přednesl tři velké výzvy, před kterými stojí modernizace českého průmyslu.
med4

Předseda senátu parlamentu České republiky p. Milan Štěch zmínil situaci na východě. Na tento problém bychom se měli zaměřit, může nás ohrozit ve všech stránkách.

med5

Poněkud jiné téma zvolil prezident České republiky p. Miloš Zeman, který přirovnával úspěchy a neúspěchy obchodních jednání k tomu, do jaké míry jsme schopni navázat vztah se svým partnerem. Na závěr popřál podnikatelům, aby trochou svého charismatu zalili své obchodní partnery tak důkladně, aby měli v podnikání úspěch.

med6
Prezident hospodářské komory České republiky p. Vladimír Dlouhý zmínil úspěch v ekonomickém růstu od minulého roku. Česká republika je na tom podle něj nesrovnatelně lépe, než loni, nicméně podpořil podnikatele k tomu, aby se tento růst nezastavil a pokračoval i do dalších let.
med7

Projev viceprezidenta svazu průmyslu a dopravy…

projev viceprezidenta svazu průmyslu a dopravy
Udělení medailí MSV 2015

1. Dlouhotočný CNC automat MANURHIN K’MX 816 Clever, Tajmac-ZPS,a.s.
ex1 (1)ex1a

2. FastMIG X, Kemppi OY

ex2xxx

3. RUDA, VUT Brno

ex3xxxx

4. InfiniteFocusG5, Alicona Imaging GmbH

ex4ex4a

5. Zařízení pro výrobu vysokopecní vsázky-zakladač ZPH 7,5×48, VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.

ex5
xxxxx
Ocenění osobností

V letošním roce byl do síně slávy jmenován Prof. Ing. Petr Zuna, CSc. D. Eng. h. c. za celoživotní tvůrčí technické práce
prof2
Další oceněnou osobností se stal Ing. Miroslav Grégr za celoživotní podporu českému strojírenství a účast na všech ročnících MSV!

gregr2

Na závěr večera promluvil p. Jiří Kuliš, generální ředitel BVV, který poděkoval vystavovatelům, mediálním partnerům MSV 2015 a realizačnímu týmu BVV a.s., a všem popřál mnoho obchodních úspěchů na veletrhu MSV 2015.
kulis
partneri