Slůně-svět jazyků se představuje pro oblast technických překladů

Jistě víte, že se Ostrava pyšní vzácným přírůstkem – malým slůnětem. Jedno slůně tu ovšem existuje již 17. rokem a neustále roste a rozšiřuje se do dalších měst v naší republice.

Ano, řeč je o jazykové škole a překladatelské agentuře Slůně-svět jazyků s 6 pobočkami: Ostrava, Praha, Brno, Plzeň, Hradec Králové a nově Pardubice. Ve všech těchto místech Slůně vyučuje cizí jazyky, zajišťuje překlady a poskytuje také tlumočnický servis. Na centrále v Ostravě se koncentrují běžné překlady z celé ČR. Je třeba zde uvést, že místní překladatelské oddělení se specializuje zejména na odborná témata, jako jsou strojírenství, IT, elektrotechnika, chemie, ekonomika, právo, lékařství, životní prostředí apod. Hlavní překladatelské oddělení v Ostravě ve spolupráci se všemi pobočkami zajišťuje rovněž konsekutivní, simultánní a doprovodné tlumočení doma i v zahraničí, tlumočení na úřadech, průvodcovství a konference na klíč.

Klientská základna sestává ze společností z celé ČR, které v rámci své činnosti využívají překlady nejen do / z běžných evropských, ale rovněž exotických jazyků. Portfolio překladatelů a nabízených jazyků se v průběhu let neustále rozšiřuje a v současné době je překladatelské oddělení schopno zajistit běžné a soudní překlady, stejně jako i tlumočení do nebo z 115 světových jazyků. Nejčastěji se překládají manuály k přístrojům a zařízením, technické normy, bezpečnostní listy a dokumenty právního charakteru, zejména smlouvy. Překladatelský servis funguje i o víkendech a o státních svátcích, což svědčí o tom, že Slůně je svým klientům a partnerům ochotno pomoci s jejich jazykovými potřebami v podstatě nepřetržitě.

V uplynulém roce jste se s nabídkou Slůněte mohli setkat na Mezinárodním strojírenském veletrhu (MSV) v Brně v rámci kampaně „Podzim plný exotiky pro Váš business“, ale také např. na Festivalu exportu v Praze (červen 2014). V rámci MSV 2014 jsme se zároveň představili jako partner projektu kvality našeho dlouholetého obchodního partnera, společnosti TÜV-SÜD Czech. Ke kvalitě se hlásíme jakožto k ověřené cestě ke spolehlivosti a ke spokojeným klientům. Současně se Slůně stalo členem 2 profesních organizací, a sice Česko-německé obchodní a průmyslové komory a Česko-polské obchodní komory, a také portálu „zakazka.cz“, s cílem navázat se svými klienty a partnery bližší kontakt a úzkou spolupráci.

Vize Slůněte „Učíme se s nadšením a vášnivě překládáme“ se tak postupně naplňuje v obou těchto oblastech. Plánem pro letošní rok je pokračovat v úspěšných kampaních pro nové i stávající klienty, dále věnovat se networkingu v rámci Festivalu exportu, Mezinárodního strojírenského veletrhu a lokálních akcí, a v neposlední řadě neustálé zkvalitňovat služby na základě zpětné vazby od klienta, kterou Slůně bere vždy velice vážně a váží si jí. Slůně bude ve stávajícím roce opět všude tam, kde se děje něco zajímavého. Budeme rádi, když nás oslovíte a budeme tak mít šanci blíže poznat Váš business a pomoci Vám.

Více o nás a našich službách na na www.slune.cz.

Ing. Jana Kadlecová, Manažerka překladů a tlumočení, Slůně-svět jazyků