Směřování k výrobě s nulovým počtem vad díky umělé inteligenci BOSCH

bosch AI

Přesnější než jakékoli oko nebo ucho, rychlejší než jakákoli mysl: umělá inteligence zachycuje a zpracovává terabajty dat během několika sekund a pomáhá lidem pochopit složité vztahy na první pohled a jednat. Centrum Bosch pro umělou inteligenci (BCAI) vyvinulo systém založený na umělé inteligenci, který v rané fázi detekuje anomálie a poruchy ve výrobním procesu, spolehlivě snižuje počet vyřazených dílů a zlepšuje kvalitu produktu.

ai bosch

Dr. Michael Bolle na digitální konferenci o umělé inteligenci společnosti Bosch „AI CON“ ve středu 3. března řekl: „Díky umělé inteligenci budou továrny efektivnější, produktivnější, ekologičtější – a budou vyrábět produkty ještě lepší. Naše nové řešení AI ušetří výrobním závodům náklady na miliony. „Pilotní závody, kde se již používá řešení AI, šetří jeden až dva miliony eur ročně. Například závod v Hildesheimu dokázal pomocí AI identifikovat a eliminovat narušení toků procesů. Ve výsledku poklesly doby cyklů linek o 15 procent. Studie potvrdily efekt AI: Z ​​rozšířeného používání AI v Německu by těžil zejména průmysl 4.0. Největší potenciál pro úsporu nákladů – více než 50 procent (182 miliard eur) -, který se šíří napříč různými průmyslovými odvětvími, se nachází ve výrobě podporované umělou inteligencí (zdroj: eco – Association of the Internet Industry a Arthur D. Little, 2019) . V roce 2021 uvede společnost Bosch na trh řešení AI vyvinuté společností BCAI, počínaje přibližně 50 závody hnacích ústrojí po celém světě a připojí je k více než 800 výrobním linkám. Na analytické platformě bude každý den uložena více než miliarda datových zpráv. Bosch plánuje následně nasadit řešení AI v celé společnosti ve svých zhruba 240 závodech. Společnost rovněž převezme získané zkušenosti a technologické know-how a začlení je do vývoje nové technologie AI pro výrobu.

bosch

“Díky použití umělé inteligence budou továrny efektivnější, produktivnější a ekologičtější – a produkty budou ještě lepší. Naše nové řešení AI ušetří výrobním závodům náklady na miliony.“ Dr. Michael Bolle, Bosch CDO / CTO

AI od společnosti Bosch zlepšuje produkci a produkt
Pilotním uživatelem nové platformy pro analýzu AI je obchodní sektor Bosch Mobility Solutions. V příštích několika letech společnost Bosch investuje přibližně 500 milionů eur do zajištění digitalizace a připojení do svých závodů. Očekávaná úspora bude dvakrát tak vysoká: zhruba jedna miliarda eur do roku 2025. Nedílnou součástí projektu je využití umělé inteligence. Spolupráce mezi BCAI a závody divize vyústila v univerzální řešení AI pro výrobu, které využívá Nexeed Manufacturing Execution System (MES) společnosti Bosch Connected Industry k automatickému shromažďování, zpracování a analýze dat z různých zdrojů v téměř reálném čase. Data senzorů ze strojů slouží jako základ pro, řekněme, určování fluktuací v široké škále výrobních procesů. Průmysl 4. 0 software Nexeed „překládá“ a vizualizuje data a kódy, systém AI vydá doporučení k akci a spolupracovník rozhodne, jak postupovat. Hlavními nástroji v tomto procesu jsou řídicí panely, individuálně konfigurované a přizpůsobené místním případům použití a odpovídající analýza AI. Toto nastavení usnadňuje hledání potenciálních příčin chyb. Lze integrovat také samočinně se přizpůsobující procesy pro stroje a montážní linky. Pokud se například vyvrtaný otvor odchyluje od definovaného umístění, systém AI nezávisle zahájí nezbytné kroky. Systém AI občas dostává podporu od kamer, které jsou umístěny podél výrobních linek a zaznamenávají výrobní proces. Na základě naučených vzorců systém identifikuje odchylky a lze okamžitě přijmout opatření. Navíc, pole a údaje o zákaznících jsou v jednotlivých případech propojeny s platformou. To pomáhá systému ještě lépe porozumět tomu, jak se produkty chovají v terénu, což mu umožňuje včas detekovat vady a předvídat blížící se poruchy.

ai bosch

Bosch využívá AI k odemčení výrobního potenciálu
Zatímco zpracovatelský průmysl situaci teoreticky uchopil, v praxi stále zaostává: více než polovina všech německých společností (58 procent) vidí rušivý potenciál v umělé inteligenci, ale pouze jedna ze sedmi (14 procent) v současné době používá AI pro průmysl 4.0 (Bitkom, 2020). Jasná většina Němců (60 procent) by si přála, aby se umělá inteligence více využívala v průmyslu, v odvětvích, jako je výroba automobilů nebo výroba letadel. Toto je hlavní zjištění Bosch AI Future Compass. Studie, která byla představena v listopadu 2020, naznačila, že více než dvě třetiny respondentů by uvítaly použití umělé inteligence při diagnostice poruch strojů a v dalších oblastech vyspělých technologií. Bosch se již plně věnuje umělé inteligenci. Ve výrobních provozech tato technologie pomáhá snižovat množství odpadu, zlepšuje využití strojů a systémů a optimalizuje výrobní procesy. “Umělá inteligence je epochální technologie srovnatelná s vynálezem knihtisku.” Provede revoluci ve výrobě. S pomocí umělé inteligence se stroje a produkty učí, jak být inteligentní a předvídat, “říká Bolle. Kromě projektů ve vlastních závodech uvádí Bosch na trh řešení založená na umělé inteligenci. Mezi aplikace ve výrobě patří automatická vizuální kontrola obrobků, software pro inteligentní řízení výroby a sofistikované řízení energie. Bosch představí Řešení AI pro výrobu na digitálním veletrhu Hannover Messe 2021 (12. – 16. Dubna).

bosch

“Umělá inteligence je epochální technologie srovnatelná s vynálezem knihtisku. Provede revoluci ve výrobě. S pomocí umělé inteligence se stroje a produkty učí, jak být chytří a předvídat.“ Dr. Michael Bolle, Bosch CDO / CTO

Bosch zakotvuje umělou inteligenci do své podnikové strategie
Bosch považuje umělou inteligenci za klíčovou technologii. Do roku 2025 je cílem, aby všechny produkty Bosch obsahovaly AI nebo byly vyvinuty nebo vyrobeny s jeho pomocí. Za tímto účelem společnost investuje do jasných myslí, vhodné infrastruktury a vhodných podmínek. Společnost Bosch si klade za cíl vyškolit 20 000 spolupracovníků v oblasti umělé inteligence do konce roku 2022. Jedním z klíčových faktorů je zde její výzkumné a vývojové centrum pro umělou inteligenci, BCAI. Pouhé tři roky po svém založení získala BCAI zpět svoji počáteční investici: její příspěvek k výsledku je nyní přibližně 300 milionů eur. Cíl společnosti Bosch: „Vyšetřujeme a nabízíme umělou inteligenci, která je bezpečná, robustní a vysvětlitelná,“ říká Bolle. Společnost se primárně zabývá průmyslovou AI – jinými slovy spojení mezi umělou inteligencí a fyzickým světem. Bosch má v této oblasti vynikající vyhlídky. „Naše závody vyrábějí širokou škálu produktů – od ledniček a elektrického nářadí až po pohonné jednotky a asistenční systémy pro automobilový průmysl a automatizační technologii pro použití v továrnách. Do této odbornosti nyní přidáváme algoritmy AI, “vysvětluje Bolle.

Zdroj zprávy: BOSCH
Bosh