Současnost a budoucnost malých a modulárních reaktorů představí konference na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT

čvut reaktor

Co se skutečně staví, je téma letošního ročníku konference Malé a modulární reaktory, která se ve čtvrtek 9. června 2022 uskuteční na půdě Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT (FJFI). Účastníci tak získají přehled o reálných projektech výstavby jaderných reaktorů menšího výkonu. V Praze se na sedmém ročníku konference sejdou odborníci na jadernou energetiku z Česka i ze zahraničí.

čvut reaktor

„Čím dál jasněji se ukazuje, že jádro bude i nadále hrát nezastupitelnou roli stabilního zdroje elektřiny, který spolu s obnovitelnými zdroji dokáže zajistit dostatek energie pro neustále rostoucí poptávku. Rozvoj malých modulárních reaktorů nám dává naději, že dokážeme na tuto poptávku rychleji a efektivněji reagovat,“ vysvětluje doc. Václav Čuba, děkan FJFI, který konferenci zahajuje.

Hned po úvodních slovech seznámí účastníky s energetickou situací a rozvojem jaderné energetiky v Česku Tomáš Ehler, náměstek sekce jaderné energetiky z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Své zkušenosti s vývojem i výstavbou nových zdrojů na konferenci představí zástupci společností Korea Hydro & Nuclear Power Co (KHNP) z Koreje, Nuward EDF z Francie, ale také českých firem ÚJV Řež či Witkowitz Atomica. Nebude chybět ani pohled na problematiku malých modulárních reaktorů a jejich roli v české energetické síti ze strany Skupiny ČEZ.

Záštitu nad konferencí, kterou pořádá agentura Alveda, převzala FJFI a Inženýrská akademie ČR.

Malý modulární reaktor (Small Modular Reactor – SMR) umožňuje postavit jadernou elektrárnu v podstatě jako stavebnici. Reaktory se vyrábějí unifikovaně a následně se jednotlivé stavební moduly skládají podle potřeb uživatele. Díky jednotným modulům je jednodušší jak schvalování, tak výstavba a samozřejmě i následný provoz. Díky malým rozměrům, velké flexibilitě a nižšímu výkonu je možné SMR umístit přímo tam, kde je vyrobená elektřina potřeba, což snižuje i nároky na přenosovou síť.

Další informace o konferenci a její program najdete na webu.

Zdroj zprávy: ČVUT Praha