Soutěž OCE startuje: Úspěšní exportéři jsou inspirací pro ostatní

OCE Export

Startuje další, v pořadí již pátý, ročník soutěžního projektu Ocenění Českých Exportérů, který vyzdvihuje, podporuje a oceňuje ryze české firmy. O vítězích rozhodnou ekonomické výsledky podniků a zajímavý příběh. Jména nejúspěšnějších podniků, které vybere odborná porota, budou známa v listopadu.

ocenění exportérůProjekt je otevřen malým, středním i velkým podnikům, u kterých tvoří export minimálně dvacet procent jejich tržeb. Do loňského ročníku OCE bylo přihlášeno 165 ryze českých firem. Vítěze vybírala porota ze 118 finalistů, kteří splnili kritéria soutěže. Finalisté OCE, kteří dohromady zaměstnávali asi 18 tisíc lidí, loni vyvezli zboží a služby za miliardy korun. Jejich obrat byl vyšší než 64 miliard korun.

I letos si firmy v rámci Ocenění Českých Exportérů odnesou ceny v kategorii MALÁ SPOLEČNOST pro podniky s ročním obratem do 100 milionů korun, STŘEDNÍ SPOLEČNOST s obratem mezi 100 až 500 miliony Kč a VELKÁ SPOLEČNOST, kde se o vavříny utkají společnosti s ročním obratem převyšujícím 500 milionů korun. Dále pak budou vyhlášeny nejúspěšnější firmy ve speciálních kategoriích, kterými jsou CENA ZA NEJVĚTŠÍ POTENCIÁL pod patronací Enterprise Investors, CENA ODPOVĚDNÉHO PODNIKÁNÍ pod patronací CRIF – Czech Credit Bureau, ocenění EXPORTNÍ HRDINA pod patronací agentury CzechTrade a CENA E-COMMERCE.

Letos navíc pořadatelé představují dvě novinky. Tou první je skutečnost, že hodnocení poroty má stejnou váhu jako ekonomické hodnocení odborného garanta. Druhou novinkou je pak speciální kategorie ŽEBŘÍČEK TOP 10, který představí „zdravě” rostoucí firmy, neboť bude hodnotit trvale udržitelný dynamický růst a vysokou EBITDU. Patronát nad touto kategorií převzala společnost Enterprise Investors.

Exportéři se mohou do soutěže hlásit od 30. dubna do 3. října 2024. Vítězové jednotlivých kategorií budou slavnostně vyhlášeni v Praze 28. listopadu.

Podle zakladatelky projektu Heleny Kohoutové mohou být účastníci OCE inspirací pro všechny tuzemské podniky, které řeší současnou složitou situaci v zahraničním obchodu.

„Ocenění Českých Exportérů má od prvopočátku jeden cíl, a to podpořit ryze české firmy, které naši republiku kvalitou svých produktů reprezentují v zahraničí. Prostřednictvím ocenění chceme přinášet do podnikatelského prostředí světlo, naději a vyzdvihnout ty nejlepší příklady ryze českých společností jejichž jméno rezonuje i za hranicemi naší země,“ popisuje Helena Kohoutová. „Zároveň je naším cílem ukázat, že není malých a velkých firem. Jsme v tom všichni společně a snažíme se, aby naše prosperita přinášela radost nám zakladatelům, našim zaměstnancům i zákazníkům. Podporujeme sounáležitost, hrdost, vztahy a vidíme velkou devízu v seskupení odborníků a významných firem, které mezi sebou dokáží komunikovat, vzájemně si radit a být si byznysovou i lidskou oporou. Právě v rámci našeho projektu vytváříme bezpečné zázemí pro tuto komunikaci i mezilidské vztahy,“ dodává zakladatelka projektu.

Velké množství českých průmyslových firem podniká podle Kohoutové eticky a udržitelně, což je v současné době dvojnásob důležité:

„V loňském roce jsme sdružili v rámci Podnikatelské platformy Helas 377 ryze českých firem se 137 miliardami obratu a 37 tisíci zaměstnanců, což je opravdu velký potenciál pro spolupráci českých firem.“

Do soutěže se mohou vývozci přihlásit na doporučení odborného garanta soutěže, společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, která vybere účastníky na základě podrobné analýzy. V té se mimo jiné zohledňují i výsledky účetních závěrek za poslední tři roky, tedy v letech 2021 až 2023. Hodnotí se dvě závěrky z roku 2021 a 2022, data z roku 2023 mají pro hlavní kategorii pouze informativní charakter.

Podrobnější informace najdete na stránkách projektu www.oceneniceskychexporteru.cz

Kdo se může zapojit?

  • Společnosti s českými majiteli, kteří jsou držiteli stoprocentního podílu firmy (bez zahraničního kapitálu)
  • Společnosti s ročním obratem nad 10 milionů korun
  • Firmy, jež vedou podvojné účetnictví, a to minimálně 4 roky.
  • Podniky, které mají alespoň 20 % procent tržeb z exportu (vyvážejí vlastní výrobky nebo služby či výrobky jiné české firmy).

Mezinárodní společnost CRIF – Czech Credit Bureau je odborným garantem projektu, ale zároveň poskytuje záštitu kategorii CENA ODPOVĚDNÉHO PODNIKÁNÍ.

Exportéři se musejí poprat s problémy v Německu
Člen představenstva CRIF – Czech Credit Bureau Pavel Finger potvrzuje, že se soutěže může zúčastnit pouze firma, která je ve výlučném vlastnictví občanů České republiky, dosahuje ročního obratu více než 10 milionů korun a export se na jejích tržbách podílí 20 %.

„Do soutěže se nemohou přihlásit společnosti, které vyvážejí suroviny, paliva, starožitné předměty, zbraně válečné povahy a či se zabývají službami finanční povahy,“ upřesňuje Finger. „Česká republika se svou exportně orientovanou ekonomikou je hodně navázána na země EU a zejména Německo. V tomto směru není situace našich exportérů lehká, v Německu například v posledních měsících stoupá míra bankrotů firem a nosný segment – automobilový průmysl – hledá cesty, jak čelit rozbíhající se čínské expanzi v tomto odvětví. V ČR se situace zatím v bankrotech firem neprojevuje, ale varovným signálem je klesající objem tržeb v některých sektorech. Musíme věřit, že naši exportéři budou úspěšní v hledání nových trhů a také, že západní ekonomiky se vrátí k oživení svého růstu,“ upozorňuje Pavel Finger.

Hodnocení míry odpovědného podnikání (ESG) se postupně stává jedním z důležitých faktorů prověřování firem v dodavatelském řetězci.

„Proto jsme založili dotazníkovou platformu Synesgy pro hodnocení ESG faktorů a vyhodnocujeme ESG skóre firem z veřejných dat. Na tomto informačním základě jsme postavili naši záštitu nad Cenou odpovědného podnikání a věříme, že bude přínosem pro celý projekt Ocenění českých exportérů“, dodává člen představenstva CRIF – Czech Credit Bureau.

oce export

Úspěch ve světě přinášejí inovace
Kategorii, ve které se exportérům udělují ceny za největší potenciál a nové kategorii ŽEBŘÍČEK TOP 10 poskytla svou patronaci jedna z největších společností spravujících fondy soukromého kapitálu ve střední a východní Evropě Enterprise Investors (EI).

„Česká ekonomika je jednou z nejotevřenějších, proexportně orientovaných ekonomik v Evropě. Pro její rozvoj je klíčové, aby v ní působilo co nejvíce firem, které nacházejí příležitosti k růstu na zahraničních trzích. Pokud se firmám podaří prorazit a získat úspěch v zahraničí, je to známka jejich konkurenceschopnosti a inovativnosti,“ říká Martin Chocholáček, viceprezident Enterprise Investors, zodpovědný za investice v České republice a na Slovensku.

Daří-li se to podnikům kvalitním a udržitelným způsobem, jsou podle Chocholáčka ideálním kandidátem na investici od Enterprise Investors, kteří mohou pomoci růst urychlit. EI investují do inovativních společností se zdravým růstovým potenciálem a s jejich zakladateli a manažery hledají cesty, jak tento potenciál nastartovat a plně využít.

„Proto takové projekty podporujeme i v dalších zemích, kde působíme, což má samozřejmě pozitivní vliv i na domácí ekonomiku,“ doplňuje Martin Chocholáček.

Při sestavování žebříčku sledují dosažená finanční čísla, jako je růst tržeb, ziskovost a růst rentability za poslední tři roky. Tímto způsobem hodnotí finanční výkonnost společností a následně posuzují obchodní příběh, který se za těmito čísly skrývá.

A do čeho by měly tuzemští vývozci v blízké budoucnosti investovat, aby udrželi svou konkurenceschopnost v náročných podmínkách?

„Výhodu v současné situaci mají společnosti s unikátním produktem, které působí na rostoucím trhu a jsou schopny se interně škálovat a přizpůsobovat tržním podmínkám. Dlouhodobý úspěch však nemusí být vždy založen na jedinečném produktu. Ve své praxi jsem se setkal s mnoha úspěšnými společnostmi, které dokázaly uspět na trhu díky novému přístupu v klasickém segmentu. Zásadní je investovat do inovací zvyšujících efektivitu a produktivitu a nespokojit se se stávajícím stavem, např. s dosaženým tržním podílem nebo stabilní zákaznickou základnou. Konkurence nikdy nespí a to, co se zdá být dostačující dnes, nemusí být dostačující zítra,“ upozorňuje Martin Chocholáček.

Mezi podnikateli roste poslední dobou optimismus ohledně budoucího vývoje. Mají ale skutečně tuzemské firmy to nejhorší za sebou?

„Rok 2023 byl skutečně náročný a nálada spotřebitelů byla na historickém minimu. To pocítila řada společností v našem portfoliu, pro které by bylo velmi obtížné udržet se na trhu bez naší podpory. I v těchto situacích vidíme, jak je důležité mít silného finančního partnera, který společnost v těžkých časech podpoří. Víme, že naše společnosti mají zdravé jádro (jinak bychom do nich neinvestovali), a neměli jsme problém dodat jim další kapitál, když to bylo potřeba. V těžkých dobách konkurence bez finanční podpory oslabila a, naopak, naše společnosti se díky nám staly ještě silnějšími. To nám dává dobré vyhlídky na letošní rok, během něhož očekáváme stabilizaci našeho podnikání a využití příležitostí k dalšímu růstu,“ doplňuje zástupce Enterprise Investors.

Kdo se stane exportním hrdinou?
Záštitu projektu a patronaci kategorii EXPORTNÍ HRDINA i letos převzala státní agentura CzechTrade, která poskytuje českým firmám komplexní exportní podporu.

„Českým firmám poskytujeme pohotovou, profesionální podporu v oblasti exportu a širší internacionalizace díky více jak 27leté zákaznické zkušenosti. Strategicky se zaměřujeme na komplexní služby v projektové rovině, to znamená, že od exportního plánu společně projdeme celým cyklem až k získání první exportní objednávky a následnému budování tržních podílů prostřednictvím marketingu. Zároveň spojujeme české firmy do exportních aliancí, v rámci kterých se svými produkty doplňují a mohou tak na zahraniční trhy dodat ucelená řešení, což je jedna z cest, jak se stát silným a konkurenceschopným hráčem,“ uvádí Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade.

Že tyto synergie fungují, si agentura ověřila na řadě úspěšných projektů a podle Doležala zváží, zda si letošní ocenění Exportní hrdina převezme jen jedna firma, či zda ocení úspěšné spolupráce firem.

Česká republika patří v e-commerce mezi evropské lídry. Ani letos proto nebude mezi speciálními kategoriemi chybět CENA E-COMMERCE.

Také letos se podařilo pořadatelům získat projektu záštitu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Cílem ministerstva je vyhledávat a podporovat národní šampiony z řad malých a středních podniků a startupů, kteří působí zejména v nově rozvíjejících se oblastech.

„Jde například o polovodiče, moderní energetiku, nové přístupy k mobilitě či další obory využívající moderní technologie. S touto vizí jsme připravovali i naši novou Exportní strategii 2023-2033, která přispěje k posílení konkurenceschopnosti a transformaci české ekonomiky směrem ke znalostní ekonomice a k hospodářství založenému na inovacích,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že Ministerstvo průmyslu a obchodu začalo s implementací strategie pár týdnů od schválení vládou. „V tomto ohledu má významnou roli také agentura CzechTrade, na jejíž 57 zahraničních kanceláří se mohou české firmy obrátit s žádostí o asistenci ve více než 60 zemích světa. Pracovníci agentury jim například pomáhají s vyhledáváním nových příležitostí, pro české exportéry realizují individuální asistenční služby a poskytují jim veškerý nezbytný servis,“ dodává ministr.

Patronem soutěže je Tomáš Sedláček.

——————————————————————–

Projekt podporují:
Zakladatel: Agentura Helas
Odborný garant: CRIF – Czech Credit Bureau
Hlavní partner: Pelmi
Oficiální partner: Enterprise Investors
Záštita: CzechTrade, Ministerstvo obchodu a průmyslu

Partneři: AC-T servis, Alukov, ARTEX informační systémy, BEWIT Natural Medicine, Dobrá Tiskárna, Eternal by Helena, Intedat, JŠK, advokátní kancelář, JVS SERVICE, MICROSOFT, RESPECT, Vere Prague.

——————————————————————–

Pro další informace v České republice můžete kontaktovat:

Agentura Helas, s.r.o.

Petra Tůmová, tel: 775 718 425, email: petra.tumova@helas.org

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo