Soutěž podnikatelských talentů AMPER – IDEA 2011.

Jsou-li příznivé podmínky je vhodné začít s podnikáním už na vysoké škole! Všeobecně negativním trendem ve společnosti je dlouhodobých úbytek studentů na českých univerzitách. Zároveň však dle dlouhodobých průzkumů se od roku 2002 konstantně zvyšuje celkový počet vysokoškoláků.

V současné době jich je evidováno přes 370 tisíc. Tento negativní trend úbytku studentů v oblasti techniky však své společenské důsledky teprve ukáže. Nedostatek kvalitních absolventů technických oborů, bude velkým problém, zvláště pro průmyslové odvětví.

Právě tyto indikátory iniciovali nový projekt soutěže podnikatelských talentů AMPER – IDEA 2011. Soutěž je pod patronací tradičního 18. ročníku mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky AMPER, který se uskuteční 29. března – 1. dubna 2011 na Výstavišti Brno. Soutěž si klade za cíl, nejenom podporu mladých lidí v podnikání, ale především popularizaci technických studijních oborů. První ročník soutěže AMPER – IDEA se snaží oslovit především studenty technických fakult vysokých škol a podnikavé lidi, kteří mají nápad, mají ambice, chtějí být úspěšní a zároveň chtějí využít příležitosti zasednout ke stolu s významnými českými investory a diskutovat nad investicí a realizací jejich projektu. Nápad realizovat tento typ soutěže sklízí úspěch nejenom u významných českých podnikatelů, kteří se stali porotci soutěže, ale například i u médií, které hrají v soutěži také významnou úlohu. V porotě soutěže zasednou významné osobnosti českého podnikatelského světa: Karel Janeček (Zakladatel a ředitel společnosti RSJ algorithmic trading, externí pedagog Matematicko – fyzikální fakulty UK. Jeho společnost je stala členem Londýnské derivátové burzy LIFFE. Objem obchodů zprostředkovaných společností RSJ je 233x větší než rozpočet České republiky). Inženýr Dalibor Dědek (Jeden z nejvýznamnějších českých podnikatelů a zakladatel společnosti JABLOTRON. Doma společnost proslavila zabezpečovací zařízení, v zahraničí proslula díky „velkému mobilu“ pro důchodce.) V porotě zasedne i spolumajitel významné investiční skupiny Ertrag&Sicherheit se sídlem v Rakousku, David Křížek, či majitel a zakladatel veletržní správy TERINVEST, Jiří Šviga. Významnou osobností mediálního světa, která zasedne po boku ostatních členů poroty, je šéfredaktor Hospodářských novin, Petr Šimůnek. Odbornou porotu poté doplní významní akademici z ČVUT, VUT Brno, či VŠB – TUO. Záštitu nad soutěží převzalo Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR.

Výherce soutěže i odnese zajímavé výhry, které symbolicky tvoří úspěšný vstup do světa podnikání. Výherce dostane jedinečnou příležitost ukázat, co v něm je a zda je schopen této příležitosti využít za pomocných rukou investorů a podnikatelů, kteří v českém prostředí ztělesňují úspěch. Kromě té nejdůležitější výhry – a tou je setkání s investory a diskuze o zkušenostech v podnikání, o možnosti investice, či radách, jak začít – je to zapůjčení vozu 207 od společnosti PEUGEOT na dobu třech měsíců, či stylový notebook. Roli rádce a poradce výherci v oblasti tvorby podnikatelského plánu, výpočtu finanční náročnosti, či analýzy konkurence zde tvoří team odborníků portálu BUSYMAN.CZ.

Martina Procházková