SP ČR: Český export se v dubnu rekordně propadl

pokles

Export českých firem do 50 nejvýznamnějších exportních destinací se meziročně v dubnu v přeshraničním pojetí propadl o bezprecedentních 35 %. Z klíčových zemí nejvíce poklesl export do Francie, Indie, Jižní Afriky, Maroka, Norska, Portugalska a Španělska, a to o více než polovinu. Aktuální data ČSÚ potvrdila výsledky květnového průzkumu Svazu průmyslu. V něm naprostá většina firem očekávala propad letošních tržeb z exportu v porovnání s rokem 2019. Nižší hodnotu tržeb z vývozu za celý letošní rok očekává 82 % exportérů, propad o více než 20 % očekává přes 60 % exportérů.

ekonomika

Už květnový průzkum Svazu průmyslu a dopravy ČR ukázal, že se ekonomická situace českých firem zhoršuje a exportéři ve většině oborů přicházejí o zakázky. Naprostá většina firem v něm avizovala propad tržeb z exportu za letošní rok ve srovnání s rokem 2019. Největší poklesy předpokládají exportéři v automobilovém průmyslu, ve strojírenství a v oblasti služeb.

Je patrné, že do ekonomických problémů se bude postupně dostávat stále více exportně orientovaných firem. Vedle stávajících vládních programů na podporu ekonomiky v době koronavirové pandemie tak bude třeba zaměřit úsilí i na specifické nástroje na podporu exportu firem. Mezi ně patří například podnikatelské mise doprovázející státní a ústavní činitele na jejich cestách do zahraničí, podpora účasti firem na mezinárodních výstavách a veletrzích a větší podpora vývozců ze strany státu.

„Doprovodné podnikatelské mise pomáhají budovat dlouhodobý obchodní vztah se zahraničními partnery a zásadně přispívají k úspěchu českého exportu. V první fázi by tyto podnikatelské mise mohly směrovat do zemí, které se s pandemií COVID-19 již úspěšně vypořádaly, jako jsou např. Čína, Vietnam, Jordánsko a vybrané evropské země,“ říká Lukáš Martin, ředitel Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Účast na mezinárodních veletrzích považuje Svaz průmyslu za klíčovou součást obchodní a exportní strategie českých společností. Prostřednictvím veletržních a výstavních akcí firmy oslovují nové zákazníky, navazují kontakty v rámci podnikatelských platforem a sdílejí zkušenosti s dalšími subjekty v oboru. V mnoha oborech se jednání bez osobního kontaktu neobejde. I v České republice mají odborné výstavy a veletrhy dlouhou tradici, velice dobrou marketingovou pozici a speciální význam pro průmyslově zaměřené firmy.

„Letošní mezinárodní strojírenský veletrh bude pro české firmy nenahraditelnou příležitostí představit své špičkové výrobky domácím a hlavně zahraničním partnerům. V této době bezprecedentního útlumu české ekonomiky bude veletrh důležitým impulzem k dalšímu oživení průmyslové aktivity,“ říká Lukáš Martin.

Firmy budou také potřebovat rozšířené portfolio služeb stran institucí zajišťujících státní finanční a institucionální podporu exportérů. Vedle rozšířeného poskytování informací bude důležitá podpora ekonomických diplomatů zastupitelských úřadů a zahraniční sítě kanceláří CzechTrade. Z tohoto důvodu bude nezbytné navýšit kapacity zahraniční ekonomické sítě.

„Exportéři dlouhodobě volají po otevření nového zastoupení v americkém státu Texas a o posílení zahraniční sítě v Africe, Latinské Americe a jihovýchodní Asii. Jsme znepokojeni tím, že v rámci probíhající reorganizace agentur systému na podporu českého exportu zaniklo několik zahraničních zastoupení CzechTrade,“ komentuje Lukáš Martin.

Export je tahounem české ekonomiky. Zastavení ekonomického růstu u hlavních obchodních partnerů a očekávané oslabení investiční aktivity bude mít negativní dopady na další ekonomickou aktivitu v zemi. V této době je tedy pro firmy maximálně důležité, aby stát věnoval podpoře exportu velkou pozornost. Vedle institucionální podpory je zejména důležitá i podpora finanční. Čeští exportéři potřebují dobře fungující systém exportního financování a pojišťování srovnatelný s tím, co mají k dispozici podnikatelé v jiných podobných ekonomikách.

Svaz průmyslu„V oblasti nastavení institucionální reformy státního exportního financování uložila vláda ministryni financí Schillerové realizovat rozhodnutí, kterým bude ČEB začleněna plně pod EGAP. Obáváme se proto postupného omezování služeb ČEB právě v době, kdy by měl stát prostřednictvím obou agentur podporovat proexportní aktivity českých podniků. Konkrétně například poskytováním exportního finančního a pojišťovacího poradenství zdarma, prodlužováním splatnosti úvěrů a zmírněním ustanovení pojistných smluv,“ uzavírá Lukáš Martin, ředitel Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zdroj zprávy: Svaz průmyslu a dopravy ČR