SP ČR k dohodě o brexitu: Vítáme výsledky úspěšného jednání mezi EU a Velkou Británií

brexit

Obchod mezi Evropskou unií a Velkou Británií bude probíhat od 1. ledna 2021 v drtivé většině případů bez celních poplatků a kvót. I po Brexitu budou mít firmy na obou stranách zaručené srovnatelné podmínky bez nekalé konkurence. Obchodování s Velkou Británií ale bude i přes uzavřenou smlouvu komplikovanější než dosud.

„Uzavřením dohody se podařilo stvrdit, že i přes odchod Velké Británie z Evropské unie a přes odlišné vyjednávací pozice obou aktérů existuje oboustranný zájem na udržení dlouhodobě budovaných vztahů. Pro firmy to je velice pozitivní zpráva, protože se tím nijak zásadně nenaruší obchodní vazby ani neomezí dodávky zboží oběma směry. Především však končí období nejistoty, kterému musely firmy čelit během prodlužovaného vyjednávání. Věříme, že technická opatření, které jednotlivé státy zavedly na hraničních přechodech a v celních systémech, současně zajistí hladké fungování dopravy,“ říká Lukáš Martin, ředitel Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Obchod mezi Evropskou unií a Velkou Británií bude probíhat od 1. ledna 2021 v drtivé většině případů bez celních poplatků a kvót. Firmy na obou stranách budou mít zaručené srovnatelné podmínky bez nekalé konkurence. Z hlediska udržitelnosti těchto pravidel je také důležité, že se obě strany dohodly na jasných pravidlech pro vymahatelnost dohody.

„Na druhou stranu podpis smlouvy neznamená, že obchod mezi EU a Británií bude pokračovat ve stejném režimu jako dosud. České firmy působící nejen na britském trhu již nyní ekonomicky zatížily náklady vložené do příprav na Brexit. Hospodářská krize, kterou způsobuje pandemie Covid-19, zátěž firem ještě prohlubuje. O to víc je nyní obchodní dohoda s Británií a její řádná implementace důležitá,“ upozorňuje Lukáš Martin, ředitel Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Jisté administrativní a technické překážky však vzniknou v každém případě. I zboží s nulovým clem je třeba deklarovat a odbavit, složitější bude obchod s produkty podléhajícími fytosanitární regulaci i uznávání různých certifikací a standardů. Nemluvě o dopadu na přeshraniční poskytování služeb a pohyb pracovníků. Ani velmi kvalitní obchodní dohoda nemůže nahradit členství v Evropské unii a výhody Evropského vnitřního trhu. Český export do Velké Británie tak může v konečném důsledku zdražit, ale dohoda nastavuje předvídatelné podmínky, které dopady minimalizují a po jejím zaběhnutí do praxe by se situace měla dále zlepšit,“ vysvětluje Lukáš Martin.

Velká Británie je pro Českou republiku jednou z nejdůležitějších destinací zahraničního obchodu. Ročně tam putuje téměř 5 % vývozu, což Británii staví z hlediska celkového objemu českého exportu celosvětově na 5. místo. České firmy na zdejším trhu dosud zaznamenávaly velké úspěchy především v automobilovém průmyslu, letectví, elektrotechnice či ve zdravotní technice.

„Obchodní bilance ČR s Velkou Británií tradičně dosahuje vysokých kladných hodnot, celkově nejvyšších po Německu a Slovensku. Věříme, že dohoda mezi EU a Británií nám pomůže si tuto pozici udržet a tradiční vazby dále rozvíjet,“ dodává Lukáš Martin, ředitel Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zdroj zprávy: Svaz průmyslu a dopravy ČR
Svaz průmyslu