SP ČR na tripartitě jednal o epidemické situaci i Green Dealu

tripartita

Svaz průmyslu a dopravy ČR v úterý 18. ledna znovu hájil v rámci sociálního dialogu zájmy zaměstnavatelů na tripartitě. Na prvním zasedání v letošním roce řešil s odbory a poprvé také s novou vládou dva hlavní body: aktuální stav epidemické situace a výzvy, které Českou republiku čekají v souvislosti se Zelenou dohodou pro Evropu. Prezident Svazu průmyslu Jaroslav Hanák zdůraznil, že prioritou zůstává zdraví zaměstnanců a etické jednání, jen tak může být zajištěn chod společnosti a ekonomiky.

tripartita

COVID A PRACOVNÍ KARANTÉNY
„V tuto chvíli není možné pracovní karanténu aktivovat. Doufáme, že epidemická situace ani nebude takovou situaci vyžadovat, protože pohyb rizikového pracovníka na pracovišti je pro každého zaměstnavatele velmi nekomfortní. Vláda však musí jasně definovat krizový scénář, a to za jakých podmínek, jakou formou, ať už aktivováním nouzového stavu nebo změnou legislativy, a v jakém rozsahu by případně byla pracovní karanténa použita. Poslední návrh Ústředního krizového štábu je podle nás přijatelný, protože více respektuje komplexnost problému,“ říká Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

COVID A POVINNÁ OČKOVÁNÍ
„Zdraví zaměstnanců a jejich rodin, a tím spojené zajištění chodu ekonomiky a společnosti, nelze dlouhodobě a udržitelně zabezpečit bez povinného očkování proti vybraným nemocem. K dnešnímu dni existuje hned několik povinných očkování. Na jejich seznam by z našeho pohledu mělo být pro vybrané profese přidáno právě očkování proti Covid-19,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

COVID A TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
„Povinné testování zaměstnanců běží od tohoto pondělí. Oceňujeme, že ministerstvo zdravotnictví dokázalo v krátkém čase připravit funkční online registrační systém a přehledně zpracovaná shrnutí všech platných opatření. Byli bychom rádi, aby se co nejdříve dořešil přívětivější přístup do systému hlášení pozitivně testovaných pracovníků. Je nutné, aby byl technicky a administrativně co nejméně náročný, ale přitom nabízel průběžný přehled situace. Rovněž očekáváme, že vláda naplní veřejný příslib a proplatí firmám 8 testů na zaměstnance za měsíc leden,“ říká Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

POHLED NA ZELENOU DOHODU A BALÍČEK FIT FOR 55
„Plně si uvědomujeme, že závazek Evropské unie být klimaticky neutrální v roce 2050 vyžaduje i ambicióznější přístup ze strany ČR. Je to trend, který je daný a musíme na něj reagovat. Česká republika zároveň ale musí hájit realistické cíle, kterými přispěje k evropskému cíli 55 %. Je nutné být nyní maximálně aktivní jak při jednáních na evropské úrovni, tak i v rámci českého předsednictví v druhé polovině tohoto roku. Cíle Zelené dohody musí být dosaženy nákladově efektivním způsobem a nesmí vést k potopení naší konkurenceschopnosti a ekonomické úrovně. Jak často připomínáme – Green Deal musí být real deal,“ komentuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

ZAŘAZENÍ JADERNÉ ENERGIE A ZEMNÍHO PLYNU MEZI UDRŽITELNÉ ZDROJE
„Jsme rádi, že Evropská komise po dlouhém naléhání předložila návrh na zařazení a označení jádra a plynu jako udržitelných zdrojů. Tedy návrh, který do určité míry, ale s řadou podmínek, uznává přechodnou roli plynu a počítá se zařazením jaderné energetiky do taxonomie. Bohužel jsou v něm ale konkrétní významné detaily, které jsou v kontextu českého průmyslu a energetiky v zásadě nerealizovatelné. Konkrétně jde o přísné limity emisí skleníkových plynů pro plyn, termíny a podmínky pro přimíchávání nízkoemisních a bezemisních plynů nebo neomezená notifikační povinnost jakékoli jaderné investice bez ohledu na její výši. Vyjednání konkrétních podmínek je proto urgentním úkolem pro vládu. Zároveň vláda musí říct jasné kroky, co bude dál. ČR potřebuje energetický mix, který zabezpečí soběstačnost, bezpečnost, cenovou dostupnost a konkurenceschopnost našeho průmyslu,“ komentuje Daniel Beneš, první viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

PŘÍPADOVÁ STUDIE DOPADU NA HOSPODÁŘSTVÍ ČR
„Po více jak roce a půl jednání ministerstvo průmyslu nechá zpracovat dopadovou studii balíčku Fit for 55 na české hospodářství. Je důležité, aby výsledkem nebyl obecný text, ale konkrétní propočty, širší modely a využitelné informace pro ilustraci dopadů. Takovýto dokument pak může být pro Česko dobrým argumentačním nástrojem při vyjednávání v rámci Evropské unie,“ hodnotí Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zdroj zprávy: Svaz průmyslu a dopravy ČR
Svaz průmyslu