SP ČR na tripartitě jednal o testování ve firmách nebo NPO

Svaz průmyslu

Svaz průmyslu a dopravy ČR v pondělí 12. dubna znovu hájil zájmy zaměstnavatelů na tripartitě. S vládou a odbory řešil především aktuální stav epidemické situace a doporučení dalšího postupu, především testování ve firmách a očkování. Prezident Svazu Jaroslav Hanák vyzval, aby se v Národním plánu obnovy již nekrátilo soukromému sektoru, na který stále nejde ani čtvrtina prostředků z tohoto evropského fondu. Mezi další body patřily dopady Zelené dohody pro Evropu na ČR a velké dopravní stavby se stavebními náklady nad 300 mil. Kč.

TESTOVÁNÍ
„Již několik týdnů čekáme na dvě klíčové informace k plošnému testování ve firmách. Poptáváme od vlády rozdělení antigenních testů podle jejich citlivosti. Plus žádáme o výhled, na jak dlouho vláda vidí povinné testování ve firmách. Obě tyto informace jsou pro zaměstnavatele klíčové, aby mohli zodpovědně plánovat a zajistit kvalitní a dlouhodobé testovaní svých zaměstnanců,“ říká viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj.

„Do celkového přehledu o situaci nám také chybí vyjasnění, jak jsme na tom v České republice s dostupností a kapacitami PCR testování pro případné masivní využití ve firmách. Hlavním mottem celého testování je pro firmy jeho udržitelnost a zajištění dostatečných kapacit testování,“ doplňuje Jan Rafaj.

test covid

OČKOVÁNÍ
„Naše firmy se staly největšími testovacími centry. Řada velkých firem je připravena jít dál a zajistit vlastními kapacitami i očkování. Jsou připravené očkovat nejen své zaměstnance, ale i jejich rodiny a místní občany. Zkušenosti s testováním ukazují, že firmy jsou schopné zajistit hladký průběh i u očkování. Proto chceme, aby vláda podpořila očkování v podnicích a zajistila jim dostatek vakcín. Svaz průmyslu dlouhodobě považuje očkování v EU registrovanými vakcínami za nejlepší prevenci COVID-19 a podporuje i očkovací komunikační kampaň,“ říká Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

covid

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY (NPO)
„V přípravě NPO došlo k určitému posunu a některé problematické věci se vyškrtly. Stále ale nejde ani čtvrtina prostředků do soukromé sféry, a to je špatně. Pokud NPO chceme brát opravdu jako fond obnovy hospodářství, soukromému sektoru již nesmí být kráceno. Nadále nám také chybí strategický pohled na čerpání NPO a ostatních evropských dotací. Vláda ho zatím s konkrétními návrhy alokací nepředstavila. Apelujeme na vládu, aby nás s tímto seznámila a zapojila nás do dalšího řešení a rozdělování prostředků z NPO,“ komentuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Nedostatečnou podporu v NPO vidíme například investicím do postupné dekarbonizace zpracovatelského průmyslu, který zatím nemá vůbec možnost z NPO na tuto oblast čerpat. Potřeba je také ještě navýšit například oblast cirkulární ekonomiky pro firmy či posoudit funkčnost celoživotního vzdělávání. Chybí nám větší zapojení zaměstnavatelů do řízení a provádění upskillingu a reskillingu. Vítáme, že digitální transformace firem byla navýšena, i když méně, než jsme požadovali,“ říká prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

„Musím upozornit, že MPO vložilo nový návrh do meziresortního připomínkového řízení teprve v pátek (9. dubna) večer. Pro detailnější reakce jej chceme ještě důkladně prostudovat,“ doplňuje Jaroslav Hanák.

DOPADY ZELENÉ DOHODY PRO EVROPU NA ČR
„Pokud MPO nemá kapacitu na dopracování vlastní analýzy dopadů zavedení Zelené dohody na průmysl, uvítali bychom, kdyby využila externí odborné kapacity. MPO nadále nabízíme součinnost a spolupráci. Analýzu Česká republika totiž potřebuje. Musíme znát finanční náročnost zavedení Zelené dohody pro jednotlivé sektory v České republice. Bez podrobné analýzy nebudeme moc správně rozhodovat o nové legislativě, ani dobře vyjednávat v Evropské unii,“ říká prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

ekologie

PŘEHLED PŘÍPRAVY DOPRAVNÍCH STAVEB S PLÁNOVANÝM ZAHÁJENÍM V NEJBLIŽŠÍCH LETECH A STAVEBNÍMI NÁKLADY NAD 300 MIL. KČ
„Upozorňujeme na potřebu řešit prioritní dálniční stavby D1 u Přerova a D49 u Zlína. V listopadu těmto stavbám končí pětiletá výjimka EIA, je proto nutné do té doby zajistit pravomocné stavební povolení. Ministerstvo dopravy se zároveň musí připravit na případné propadnutí výjimky a zajistit jiné řešení včetně plnohodnotného procesu EIA,“ vysvětluje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Problém vidíme také s přípravou pražského okruhu D0. Ukazuje se například, že na jihovýchodě Prahy se příprava významně zpožďuje a rok zahájení výstavy 2023 se nezdá být reálný,“ uzavírá Jaroslav Hanák.

KURZARBEIT A ANTIVIRUS
„Na Kurzarbeitu máme nad návrhem z minulého týdne společnou dohodu všech sociálních partnerů, koaličních poslanců a dalších expertů, včetně MPSV a MF. Prosíme o co nejrychlejší schválení v Poslanecké sněmovně. Paralelně je potřeba, aby vláda prodloužila program Antivirus minimálně o dva měsíce, protože jinak skončí v dubnu,“ říká Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zdroj zprávy: Svazu průmyslu a dopravy ČR