SP ČR na tripartitě: Vláda musí řešit dodavatelskou krizi

Svaz průmyslu

Svaz průmyslu a dopravy ČR v pondělí 15. října na mimořádné tripartitě představil návrh, jak by vláda mohla pomoci firmám postiženým pocovidovou dodavatelskou krizí opětovným spuštěním programu Antivirus B. Vyzval rovněž vládu, aby připravila opatření, která sníží firmám rychle rostoucí náklady na energii.

 

POMOC FIRMÁM POSTIŽENÝM DODAVATELSKOU KRIZÍ
Koronavirová krize rozkolísala globální trhy s klíčovými surovinami a komponenty pro řadu odvětví průmyslu. Nejviditelnější je nyní situace v automobilovém průmyslu, kde automobilky po celé Evropě omezují výrobu, což se negativně dotýká i jejich dodavatelů. S výpadky výroby se následně potýkají i dodavatelské firmy z dalších odvětví. Nemohou přidělovat zaměstnancům práci, nicméně jim musí dál hradit část mzdy.

„Situace zejména dodavatelů v automobilovém průmyslu je vážná. Vláda by jim a dalším firmám, kterých se týká propad výroby, měla v této dočasné dodavatelské krizi pomoci. Na tripartitě jsme proto představili návrh, jak by vláda mohla pro tyto firmy opět spustit program Antivirus B. Pomoc s úhradou části mzdových nákladů pro zaměstnance, pro které firmy nemají dočasně práci, by podle nás měly získat podniky na základě jasně vymezeného ekonomického kritéria, a to výčtem příslušných oborů, případně dalšími ekonomickými ukazateli,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

SITUACE NA ENERGETICKÉM TRHU
Firmy se stejně jako domácnosti musí vyrovnávat s rychle rostoucími cenami energie, které se v řadě případů promítnou dále i do ceny produktů. Řada energeticky náročných podniků kvůli růstu nákladů na energii bude mít například méně prostředků na investice do svého rozvoje nebo investic spojených s plněním klimatických cílů ze Zelené dohody pro Evropu.

„Pro podniky jsou rychle rostoucí náklady na energii velký problém. U energeticky náročných odvětví se bavíme o nárůstu nákladů v řádech miliard korun za rok. Očekáváme od vlády, že představí jasný plán, jak uleví nejen domácnostem, ale i firmám od rychle rostoucích cen energií. Nabízí se například snížení příspěvku, který firmy platí v cenách elektřiny na podporu obnovitelných zdrojů,“ říká prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Vážná je také situace na trhu energie po ukončení činnosti některých dodavatelů. „Energetický regulační úřad by měl okamžitě prověřit u všech dodavatelů, jestli mají dostatečně zajištěny dodávky elektřiny a plynu pro své zákazníky. Pravomoci mu k tomu dává energetický zákon. Domácnosti a firmy musí mít jistotu, zda jejich dodavatel bude schopen splnit své závazky,“ dodává Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zdroj zprávy: Svaz průmyslu a dopravy ČR