SP ČR posiluje český vliv v BusinessEurope

BusinessEurope

Svaz průmyslu posílil svoji pozici a vliv v Konfederaci evropského podnikání BusinessEurope. Členkou výkonného předsednictva (Executive Bureau) BusinessEurope, desetičlenného vrcholného poradního orgánu konfederace, se stává od ledna tohoto roku Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR. Od roku 2014 již působí také ve výkonném výboru (Executive Committee) této organizace.

Desetičlenný poradní orgán tvoří generální ředitelé členských svazů BusinessEurope. Pět stálých členů reprezentujících Francii, Španělsko, Německo, Itálii a (ještě letos) Velkou Británii doplňuje pět rotujících členů, mezi které se s dvouletým mandátem mimo jiné přidávají také svazy ze zemí předsedajících v daném období Radě EU. Svaz průmyslu a dopravy ČR tak na dva roky bude moci ještě významněji ovlivnit chod a směřování celé konfederace.

Ing. Dagmar Kuchtová (foto SP ČR)Dagmar Kuchtová se již 26. ledna připojila k prvnímu jednání v tomto roce. Poradní orgán diskutoval mimo jiné o vývoji současné mezinárodní situace a možných dopadech na obchod, o Zelené dohodě pro Evropu, taxonomii a Fit for 55 a také o prioritách francouzského předsednictví. Jednání se také zaměřilo na některé klíčové aktivity BusinessEurope v letošním roce a nejbližší jednání Rady prezidentů BusinessEurope, které bude Svaz průmyslu a dopravy hostit před začátkem předsednictví České republiky v Radě EU v Praze.

 

„Být součástí klíčového poradního orgánu celé evropské podnikatelské konfederace je pro mne velká čest. Jako Svaz průmyslu budeme moci ještě intenzivněji spolupracovat s BusinessEurope a s našimi kolegy napříč Evropou, což je velice důležité pro naše členy a český průmysl. Jsem ráda, že tato příležitost přišla právě v této době, kdy se na evropské úrovni formují klíčové strategie a legislativa pro další desetiletí – od zelené a digitální tranzice hospodářství, přes klíčové mezinárodní otázky a fungování vnitřního trhu, až po sociální kohezi a roli sociálního dialogu,“ hodnotí Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR a nová členka vrcholného poradního orgánu BusinessEurope.

ROZŠÍŘENÍ ČESKÉ REPREZENTACE NA EVROPSKÉ ÚROVNI
Jmenováním Dagmar Kuchtové do výkonného předsednictva BusinessEurope se ještě více posílil vliv Svazu průmyslu a dopravy ČR v této největší evropské podnikatelské konfederaci. V lednu tohoto roku totiž začal vykonávat roli viceprezidenta BusinessEurope Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu. Od července 2021 navíc předsedá výboru pro vnitřní trh, jednomu z klíčových orgánů BusinessEurope, Jana Hartman Radová, vedoucí kanceláře Svazu průmyslu v Bruselu. Od července 2020 je místopředsedkyní průmyslového výboru BusinessEurope Zuzana Krejčiříková, ředitelka Public Affairs ČEZ, členské firmy Svazu.

ČESKO PŘIVÍTÁ ZAMĚSTNAVATELSKÉ SVAZY Z CELÉ EVROPY
Na začátku června bude Svaz průmyslu hostit v Praze Radu prezidentů, nejvyšší orgán BusinessEurope (tzv. COPRES). Toto vrcholné setkání odstartuje pro český byznys významné období českého předsednictví v Radě EU. Svaz průmyslu si společně se svými členy vytyčil pro toto období tři priority. Český byznys chce, aby Evropa byla „otevřená a silná“, „konkurenceschopná a udržitelná“ a disponovala „dynamickým trhem práce“.

„Jsem přesvědčena, že nám silná pozice a vynikající renomé Svazu průmyslu v rámci BusinessEurope pomůže využít české předsednictví k tomu, abychom nadále hájili a prosazovali zájmy našich členů a spoluvytvářeli Evropskou unii přátelskou k byznysu, s rovnými a férovými podmínkami pro podnikatele ze všech členských zemí,“ dodává Dagmar Kuchtová.

O BUSINESSEUROPE
Konfederace evropského podnikání BusinessEurope sdružuje podnikatelské a zaměstnavatelské svazy z 35 zemí Evropy a funguje jako přímá spojka na instituce Evropské unie i jako respektovaný evropský sociální partner. Svaz průmyslu a dopravy ČR je členem BusinessEurope od roku 1993.

Zdroj zprávy: Svaz průmyslu a dopravy ČR
Svaz průmyslu