SP ČR představil priority a očekávání průmyslu od příští vlády

Svaz průmyslu

Svaz průmyslu a dopravy ČR zástupcům politických stran představil prioritní oblasti pro podporu ekonomiky a blahobytu, na které by se měla zaměřit budoucí vláda. Najdeme mezi nimi například konsolidaci státního rozpočtu, reakci na demografické změny a jejich negativní dopad na trh práce i důchody. Od nové vlády Svaz průmyslu mimo jiné očekává, že připraví zemi k přechodu na nízkoemisní ekonomiku a dobře využije předsednictví v Radě Evropské unie. Se svými prioritami a očekáváními Svaz průmyslu a dopravy seznámil před volbami představitele osmi politických stran.

Odchod téměř tři čtvrtě milionu lidí do důchodu, celoevropský přechod na nízkoemisní hospodářství nebo výrazné změny ve vzdělávání a na trhu práce kvůli modernizaci průmyslu a rozvoji nových technologií. To jsou podle Svazu průmyslu jen některé trendy a výzvy, se kterými se bude muset Česká republika vypořádat v nejbližších letech a desetiletích.

„Pokud chceme, aby se naše země mohla posouvat dál a lidé byli spokojeni, potřebujeme tady jak fungující a šikovné firmy, tak efektivní a proklientskou vládu. Je na nové vládě, aby vytvářela stabilní, předvídatelné a motivační prostředí pro podnikání i pro život v naší zemi,” říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Základem rozvoje a budoucnosti jsou investice. Svaz průmyslu upozorňuje, že bude potřeba účelně využít i veřejné prostředky. „Do roku 2030 bude mít Česká republika k dispozici celkem téměř jeden bilion korun z evropských prostředků. Všechny operační programy, Národní plán obnovy a další nástroje podpory musí vláda spustit co nejdříve a zajistit jejich efektivní čerpání bez zbytečné administrativní a časové zátěže. Podniky do výzev budoucnosti i svého rozvoje investují obrovské vlastní prostředky. Správně nastavená podpora může plnění evropských cílů usnadnit a v některých případech to bez ní ani nepůjde,“ upozorňuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Řada společenských změn a výzev, včetně ochrany klimatu, se bude odehrávat na celoevropské úrovni. Česká republika proto musí být aktivním a konstruktivním členem Evropské unie. Jedním z prvních úkolů nové vlády by podle Svazu průmyslu měla být včasná a důkladná příprava na předsednictví v Radě Evropské unie, kterého se Česká republika ujme v druhé polovině příštího roku.

Většina nových zákonů v Česku vychází z EU a právě Evropa akceleruje i nové výzvy. „Během předsednictví v Radě Evropské unie budeme mít možnost významně ovlivňovat agendu a priority Evropské unie. Aktivním hybatelem evropské politiky můžeme být již příští rok a byznys chce tuhle šanci využít na maximum. O tom, jak se to Česku podaří, rozhodne zejména přístup nové vlády,“ říká Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Svaz průmyslu a dopravy vnímá nadcházející ekonomické a společenské výzvy. Firmy se na mnohé z nich připravují a to samé očekávají od vlády. Proto Svaz průmyslu a dopravy představil politickým stranám své priority a očekávání. Jejich zvládnutí ze strany firem stejně jako vlády je klíčové pro to, aby mohla Česká republika čelit výzvám v oblasti klimatu, digitalizace nebo změnám na trhu práce úspěšně. „Jsem rád, že osm politických stran projevilo zájem o byznysové priority Svazu průmyslu. Setkávali jsme se s nimi i s kolegy již od jara a představili jsme jim ekonomické výzvy, kterým se ve Svazu průmyslu dlouhodobě věnujeme. Jsme připraveni na nich s budoucí vládou – ať už bude jakákoliv – spolupracovat,“ vysvětluje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

 

PRIORITY A OČEKÁVÁNÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY PRO PŘÍŠTÍ VLÁDU:

DIGITALIZACE

 • Smysluplně využít dostupné evropské prostředky na digitální transformaci firem.
 • Zajistit podnikatelům možnost vyřídit veškerou agendu z pohodlí své kanceláře a data sdílet s veřejnou správou pouze jednou a elektronicky.
 • Více se na evropské úrovni angažovat v potlačování snahy o přeregulaci digitální ekonomiky a nových technologií.

VZDĚLANOST

 • Zvyšovat připravenost žáků i dospělých na digitální budoucnost a nové technologie.
 • Zavést přehledný a fungující systém duálního vzdělávání.
 • Vytvořit fungující systém dalšího vzdělávání, který umožní pracovníkům rychle získat a uznat nové dovednosti (upskilling/reskilling).

TRH PRÁCE

 • Zjednodušit proces přijímání zahraničních pracovníků.
 • Spustit kvalitní a ekonomicky udržitelnou důchodovou reformu postavenou na vyváženém principu solidarity a zásluhovosti, která nepovede k další odvodové zátěži firem. Reformou musí vláda vyřešit věk odchodu do důchodu, podpořit flexibilní úvazky a zajistit větší možnosti důchodcům, kteří chtějí dále pracovat i v jiném oboru, než je jejich původní kvalifikace.
 • Podpořit flexibilní formy práce (např. práce mimo pracoviště), včetně flexibilních pracovních úvazků.

DOPRAVA

 • Zásadně zrychlit tempo výstavby nových dálnic. Zajistit financování a pokračování výstavby a modernizace základní dopravní infrastruktury ve všech dopravních módech.
 • Rychleji stavět infrastrukturu dobíjecích a plnicích stanic pro elektromobily a další alternativní pohony, a to včetně dostatečného počtu rychlodobíjecích stanic.
 • Podporovat nástup autonomního řízení a chytré infrastruktury, inovativních řešení řízení dopravy.
 • Větší podporou ETCS a nákupem nových moderních a bezemisních vlaků zvýšit bezpečnost a komfort na železnicích.

EXPORT

 • Podporovat diverzifikaci exportu, zejména podnikatelské mise, které doprovázejí nejvyšší ústavní činitele na jejich zahraničních cestách a jsou klíčové hlavně na komplikovanějších či vzdálenějších trzích.
 • V exportním financování a pojišťování posilovat roli ČEB a EGAP.

GREEN DEAL A ENERGETIKA

 • Podporovat hledání podnikatelských příležitostí v postupné dekarbonizaci.
 • Evropská regulace nesmí ohrozit konkurenceschopnost firem v ČR či neúměrně zvýšit náklady pro firmy a domácnosti.
 • Být aktivní při jednáních na EU úrovni a následně v rámci předsednictví ČR.
 • Zajistit a podpořit výstavbu nových energetických zdrojů (obnovitelné zdroje, jádro, plyn).

DANĚ A VEŘEJNÉ FINANCE

 • Systémovými změnami ambiciózněji směřovat k vyrovnanému státnímu rozpočtu, aniž by to narušilo dlouhodobý ekonomický růst, např. snížit počet úředníků, digitalizovat státní správu.
 • Nezvyšovat stávající daňovou zátěž firem, neprovádět nepromyšlené změny.
 • Zjednodušit administrativu spojenou s placením daní, například automaticky a rychle vracet nespornou část vratky DPH či snížit výkazní povinnosti propojením systémů státní správy.
 • Prodloužit mimořádné zrychlené odpisy i na rok 2022.

VÝZKUM A VÝVOJ

 • Vytvořit podmínky, aby celkové výdaje na výzkum a vývoj dosáhly 2,5 % HDP do roku 2025 v souladu s Inovační strategií ČR 2030.
 • Zajistit dostatečné prostředky na podporu firemního výzkumu a vývoje zejména v programech TREND, Národní centra kompetence a dalších.
 • Schválit výraznou modernizaci legislativy VaVaI, aby se podpora zjednodušila a zvýšila flexibilita systému podpory.

Zdroj zprávy: Svaz průmyslu a dopravy ČR