SP ČR přivítá velvyslance z Výboru stálých zástupců v Radě EU

rada evropy

Od pátku 1. července předsedá Česká republika na půl roku Radě Evropské unie. U příležitosti začátku předsednictví přivítá Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Moravskoslezským krajem právě v tomto regionu představitele Výboru stálých zástupců členských států v Radě EU (tzv. COREPER I). Během třídenní návštěvy jim Svaz průmyslu představí historii, současnost i budoucnost průmyslu v Moravskoslezském kraji, jednoho z nejprůmyslovějších regionů střední a východní Evropy. Stálí zástupci členských států EU tak mimo jiné uvidí, jakou transformací kraj prošel a stále ještě prochází od éry těžkého průmyslu směrem k moderní výrobě a udržitelnosti.

Návštěva stálých zástupců členských států při EU v Moravskoslezském kraji začne ve čtvrtek 7. července, kdy se delegace po příletu na Letiště Leoše Janáčka v Mošnově přesune do areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Tam si velvyslanci prohlédnou speciální budovu, která má mimo jiné vlastní fotovoltaickou elektrárnu nebo digitalizovanou výukovou výrobní linku. Ta studentům simuluje prostředí Smart factory, tedy chytré a moderní továrny.

„V Moravskoslezském kraji chceme ukázat úspěšnou transformaci zdejší krajiny i další plány, jak v ní pokračovat. Moderní a zelená Evropa může být i v místě bývalých oblastí těžkého průmyslu,“ vysvětluje Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Kromě Jana Rafaje budou oficiální delegaci COREPER I doprovázet také další zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR, jmenovitě viceprezident Jan Czudek, vedoucí bruselské kanceláře SP ČR Jana Hartman Radová a představitelé regionálního zastoupení Svazu v Moravskoslezském kraji.

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj pak bude jakožto regionální patriot i jedním z průvodců představitelů COREPER I při jejich cestě po Moravskoslezském kraji. Společně s nimi ve čtvrtek ještě navštíví Karvinsko a zejména důl Gabriela, který bude centrem revitalizace pohornické krajiny. Právě tam velvyslanci uvidí také speciální videomapping o historii a budoucnosti zdejší oblasti. Úvodní den pak zakončí prohlídkou Světa techniky a Dolní oblasti Vítkovice.

Pátek zástupci COREPERU zahájí pracovní snídaní s představiteli Liberty Steel, kteří velvyslance seznámí s ekologizačními projekty firmy. V areálu kopřivnické TATRY, jedné z nejstarších automobilek světa, si pak prohlédnou výrobní závod, historickou expozici včetně legendárního vlaku Slovenská strela i speciální polygon. Ten TATRA TRUCKS využívá pro testování svých vozidel před uvedením do ostrého provozu. Odpoledne velvyslanci po přesunu do Třince navštíví ještě jeden ze stěžejních provozů Třineckých železáren, modernizovanou kontidrátovou drať. Generální ředitel Třineckých železáren a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Czudek zároveň hostům představí další zelené projekty, kterými chce podnik snížit svou uhlíkovou stopu, například chystanou bezemisní briketační linku.

„Jsem rád, že velvyslance ostatních 26 zemí EU vezmeme právě do Moravskoslezského kraje. Region za poslední roky udělal ohromný krok vpřed. Česká republika v Bruselu dojednává řadu legislativních návrhů, které se týkají přechodu na zelené, udržitelné technologie. Jde o konkrétní věci, které budou mít dopad nejen na další modernizaci místní ekonomiky, ale především kvalitu života lidí, kteří zde žijí. Čeká nás ještě hodně práce, a proto je dobře, že se velvyslanci ostatních zemí EU budou moct napřímo seznámit s tím, jak vypadá situace v praxi,“ říká Jaroslav Zajíček, stálý představitel ČR v COREPER I.

O COREPERU
Výbor stálých zástupců (COREPER) je hlavním přípravným orgánem Rady Evropské unie, ve kterém zasedají velvyslanci 27 zemí EU. Výbor koordinuje a připravuje jednotlivá ministerská jednání Rady, zajišťuje konzistentnost politik EU a usiluje o dosažení dohod a kompromisních řešení, která jsou následně předkládána k diskuzi ministrům na Radě EU.

Úkolem velvyslanců, kteří zasedají v COREPERu, je tlumočit postoje a stanoviska svých vlád. Předsednictví naopak vystupuje v roli čestného zprostředkovatele. Výbor se dělí na dvě části. V COREPERu II zasedají stálí představitelé jednotlivých členských států při EU, kterým od 1. července až do konce roku 2022 předsedá česká velvyslankyně Edita Hrdá. V případě COREPERu I je předsedou velvyslanec a stálý představitel ČR při COREPERu I Jaroslav Zajíček. COREPER I řeší mj. otázky spojené s průmyslem, vnitřním trhem, dopravou, zemědělstvím, životním prostředím a klimatem.

PARTNEŘI AKCE
Partnery Svazu průmyslu a dopravy ČR pro zajištění organizace akce jsou Dopravní podnik Ostrava a.s., FTL – First Transport Lines, a.s., Heimstaden s.r.o., Kofola ČeskoSlovensko a.s., Liberty Ostrava a.s., Optimont 2000 s.r.o., Plzeňský Prazdroj, a. s., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. a TRESTLES, a.s.

Zdroj zprávy: Svaz průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu