SP ČR vyzval na tripartitě vládu k dořešení cen energie

Svaz průmyslu a dopravy ČR poděkoval na dnešní tripartitě vládě za koordinovanou a včasnou pomoc Ukrajině a ukrajinským uprchlíkům. Prezident Svazu průmyslu Jaroslav Hanák zároveň zdůraznil potřebu otevřené komunikace směrem k firmám s ohledem na dopady rostoucích cen energie a dalších vstupů. Ve firmách totiž panuje vysoká nervozita ohledně dalšího vývoje na trhu. Zdražování energie se dále promítá nejen do cen produkce a služeb, ale ovlivňuje i investice a střednědobé plánování firem. Kromě dopadu situace na Ukrajině tripartita řešila také strategický plán Společné zemědělské politiky, stav implementace fondů EU, flexibilitu trhu práce a zaměstnávání zahraničních pracovníků. Dlouhodobý nedostatek pracovníků na českém trhu, ve spojení se stále komplikovaným a zdlouhavým procesem nabírání zahraničních pracovníků, je totiž další nedořešenou komplikací, s kterou se firmy potýkají.

tripartita

SITUACE NA TRHU A CENA ENERGIE
„Napříč sektory průmyslu panuje obrovská nervozita. Firmám se kumulují negativní faktory, jako jsou ceny energie, ceny a dodávky surovin či nedostatek pracovníků. Firmy řeší, jak přežít nadcházející měsíce. Nejvážnější problém je zdražování energie. Stát již musí představit konkrétní výsledky, jak firmám může pomoci. Je například nutné urychleně dořešit funkční využití Dočasného krizového rámce Evropské komise nebo představit krizové scénáře v případě výpadku dodávek plynu z Ruska. Za zástupce zaměstnavatelů jsme připraveni se současně zapojit do odborné diskuze nad střednědobou energetickou koncepcí,“ vysvětluje prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák. „Svaz průmyslu je sice přizván k řadě diskuzí o opatřeních s ohledem na raketový růst cen energie, ale firmy již potřebují jasně vidět konkrétní opatření a jejich účinnost co nejdříve. Vážíme si, že chce MPO využít i náš návrh na zrušení poplatků za OZE a věříme, že jej vláda v těchto dnech schválí. Stejně tak je třeba urychleně dotáhnout a spustit i další zvažovaná opatření pro firmy,“ dodal Hanák.

STAV IMPLEMENTACE PROGRAMŮ FONDŮ EU
„Je dobře, že se realizace programů z fondů EU zlepšuje. Vypisování programů ale potenciál ke zlepšení ještě má. Je třeba zajistit transparentní a neměnné harmonogramy výzev pro rok 2022. Zpoždění programového období a opakované změny harmonogramů způsobují u žadatelů velkou nejistotu, firmy také můžou negativně vnímat fungování kohezní politiky EU a být i méně ochotné včas připravovat kvalitní projekty. Kvůli vyšším cenám, nedostatku materiálů a válce na Ukrajině se u řady projektů také výrazně zdržela dodávka některých nezbytných vstupů, je proto potřeba prodloužit termíny pro ukončení realizace. Dojednání prodloužení programového období 2014-2020 a zejména prodloužení termínů pro ukončení realizace projektů a řešení inflačních doložek by přispělo k efektivnímu využití fondů EU,“ popisuje situaci a navržená řešení Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍKŮ
„Na českém pracovním trhu chybí dlouhodobě přes 100 000 pracovníků. V tuto chvíli máme v Česku sice přes 70 000 pracovníků z Ukrajiny, ale to bohužel nepředstavuje řešení dlouhodobého problému, který zde máme. Je proto třeba co nejrychleji celkově zjednodušit a zrychlit proces nabírání zahraničních pracovníků, který je v ČR stále komplikovaný a zdlouhavý. Vítáme navržené možnosti rozšíření zdrojových zemí např. o Makedonii či Arménii a také navýšení kvót pro nedostatkové pozice. Je ale třeba urychlit implementaci této změny a využít informace, které již jsou v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec k dispozici,“ vysvětluje situaci viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.

PŘÍPRAVY PŘEDSEDNICTVÍ ČR V RADĚ EU
„Děkujeme vládě za veškerou práci a energii, kterou vložila do příprav předsednictví v Radě EU. V kontextu současné dramatické situace na trhu upozorňujeme, že je pro nadcházející období potřeba brát na zřetel riziko přemíry regulatorní zátěže, která může ve finále zhoršit konkurenceschopnost evropského průmyslu. Příkladem je návrh směrnice EP a Rady o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti, která by znamenala další administrativní zátěž nejenom pro větší firmy, kterých by se přímo týkala, ale i jejich dodavatelského řetězce. Cíle udržitelného dodavatelského řetězce nesmí jednostranně činit evropské podniky odpovědnými za faktory, které jsou mimo jejich kontrolu,“ upozorňuje generální ředitelka SP ČR Dagmar Kuchtová.

ZAHÁJENÍ DISKUZE K NÁVRHU STÁTNÍHO ROZPOČTU
„Přestože je situace tento rok mimořádně složitá, je třeba otevřít diskuzi k prvním parametrům návrhu státního rozpočtu pro příští rok. Za zaměstnavatele podporujeme Ministerstvo financí v hledání dalších provozních úspor státu a s odbory nesouhlasíme v požadavcích na nárůsty platů či minimální mzdy. Zároveň upozorňujeme, že je potřeba nepodcenit výhled prostředků na podporu aplikovaného průmyslového výzkumu. Aplikovaný výzkum má prokazatelné výsledky, a pokud chceme mít ekonomiku založenou na inovacích, vlastních značkách a přidané hodnotě, je klíčové v tom firmy a výzkumné organizace podporovat,“ upozornil prezident SP ČR Jaroslav Hanák.

Zdroj zprávy: Svaz průmyslu a dopravy ČR
Svaz průmyslu