SP ČR žádá vládu o přijetí návrhu na možnost uplatnit daňovou ztrátu i zpětně

Svaz průmyslu

Ministerstvo financí by dnes mělo na vládě předložit balíček protikrizových daňových opatření. Svaz průmyslu a dopravy ČR plně podporuje a požaduje zavedení institutu možnosti uplatnění daňové ztráty zpětně (tzv. loss carry-back).

Svaz průmyslu a dopravy ČR zavedení tzv. loss carry-back v minulosti doporučoval a navrhoval. Nyní záměr Ministerstva financí, vtělený do daňového protikrizového balíčku, plně podporuje.

„V rámci protikrizových opatření požadujeme zavedení institutu uplatnění daňové ztráty zpětně od začátku. Je to standardní a dlouhodobě funkční režim v řadě zemí, který pomáhá rychlejšímu restartu v dobách ekonomického poklesu,“ shrnuje postoj Andrea Gontkovičková, členka představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR s gescí pro oblast daní.

Opatření by mělo napomoci firmám, které aktuální krize letos výrazně postihla, vrátit se rychleji k ziskovosti, vyhnout se propouštění a přelévání problémů jednoho podniku směrem k dodavatelům a navazujícím firmám. Rychlé překlenutí krizového období se může pozitivně promítnout i do daňového výnosu a výše odvodů do sociálního a zdravotního systému.

„Pokud firma před krizí byla v zisku a odváděla státu daně, tak by měla mít možnost uplatnit ztrátu i zpětně. Je nutné si uvědomit, že již dnes mají firmy možnost si daňovou ztrátu uplatnit. Pouze je tato možnost stanovena vůči ziskům „dopředu“ pro následujících 5 let. Rozšíření o možnost zpětného uplatnění je jen otázkou časového rozložení. Pomůže firmám rychleji se zotavit v době, kdy je třeba nastartovat růst. Firma díky tomu může opět dosahovat zisků a využít je pro investice a další růst, z čehož bude profitovat i stát. Ve střednědobém horizontu to tak může být hra s pozitivním součtem jak pro stát, tak pro firmy,“ vysvětluje podstatu Bohuslav Čížek, hlavní ekonom a ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR. Zavedení možnosti uplatnění daňové ztráty zpětně nemá tedy smysl nijak limitovat.

Pokud bude návrh schválen, budou firmy moci uplatnit ztrátu už za zdaňovací období, které skončí 30. června 2020. Svazu průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s dalšími asociacemi se s Ministerstvem financí ČR podařilo doladit i řadu konkrétních detailů nastavení tohoto institutu. Významným přínosem pro funkčnost opatření je přechodné ustanovení, které umožní firmě získat prostředky již například letos tím, že ztrátu za letošní rok (pokud je její účetní rok shodný s kalendářním) odhadne a uplatní zálohově. Firmy samozřejmě musí být v odhadu „opatrné“. Upřesnit ho dle reálné situace budou ale moci kdykoliv poté a nemusí čekat na pravomocné stanovení daňové ztráty.

Ostatní opatření protikrizového daňového balíčku Ministerstva financí či další projednávaná opatření naleznete v článku Svazu zde.

Gbelec Ondřej