Společná tisková zpráva Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu a České bankovní asociace

MPO logo

Ve čtvrtek 14. ledna 2021 proběhlo pravidelné jednání mezi Ministerstvem financí a zástupci České bankovní asociace na téma odkladů splátek úvěrů, poprvé za účasti ministra průmyslu a obchodu. Oběma vicepremiérům pro ekonomiku, Aleně Schillerové a Karlu Havlíčkovi, byla ze strany zástupců bank prezentována aktuální čísla z trhu. Banky za listopad a prosinec 2020 kladně vyřídily více než 80 % všech žádostí o individuální odklad splátek. Ministerstvo financí proto zatím nebude navrhovat opakování zákonného úvěrového moratoria.

Tématem videokonferenční diskuze bylo pokračování vývoje trhu s odloženými splátkami úvěrů a hypoték po skončení plošného zákonného úvěrového moratoria na konci října loňského roku. K jeho opakování ze strany Ministerstva financí tehdy na základě intenzivních jednání s bankovním a nebankovním sektorem, ale i zástupci neziskových organizací, nedošlo. Banky se nicméně po dohodě s ministryní financí Alenou Schillerovou zavázaly řešit situaci na individuální bázi a vycházet vstříc klientům, kteří se po skončení moratoria mohou dostávat do finančních problémů.

Z aktuálního průzkumu České bankovní asociace mezi šesti největšími bankami na českém trhu za listopad a prosinec 2020 vyplývá, že zájem o další odklad splátek úvěrů zůstává na velmi nízkých úrovních. Od podnikatelů obdržely banky v tomto období několik málo stovek žádostí o odklad, od fyzických osob pak do výše jednotek tisíc. Více než 8 z 10 těchto žádostí přitom vyřídily banky kladně, zbývajících 20 % jsou zpravidla žádosti s nedoplněnými podklady. Naprostá většina klientů se podle průzkumu vrátila bez problémů ke splácení odložených úvěrů.

„Těší mě, že situace na bankovním trhu odpovídá tomu, na čem jsme se zástupci bankovní asociace na podzim domluvili. Opakovaně jsem zdůraznila, že jakmile budu vnímat potřebu plošného řešení odkladů splátek úvěrů jako na jaře, jsem připravena moratorium obnovit. Rozhodně to tedy není o žádném hledání páky na banky, ale o nalezení společensky prospěšného řešení. To i nadále spatřuji v individuálním jednání banky a klienta a přípravě vhodného řešení šitého na míru,“ uvedla k jednání Alena Schillerová. Ministerstvo financí přitom počítá s dalšími pravidelnými setkáními a vyhodnocováním vývoje bankovního trhu. „Budu situaci dál pozorně sledovat a komunikovat s bankami, ale i s neziskovkami a nebankovým sektorem. Jednoznačným společným úkolem je ochránit naše občany před dluhovou pastí,“ dodala Schillerová.

Věcný průběh jednání ocenil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. „Budeme se na této platformě scházet pravidelně. V případě, že by se okolnosti významně změnily, budeme jednat o obnovení úvěrového moratoria, které se na jaře velmi osvědčilo a pomohlo tisícům českých firem,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu.

„Banky situaci pečlivě monitorují a vyhodnocují opatření vydaná v souvislosti s pandemií, jakožto i jejich funkčnost a dopady nejen na finanční sektor, ale celou ekonomiku. Za tímto účelem jsme v pravidelném kontaktu s představiteli vlády ale třeba i Hospodářskou komorou a dalšími podnikatelskými organizacemi. V tomto smyslu tedy včerejší jednání nevybočilo z řady mnohých dalších a jistě nebude ani poslední,“ uvedl prezident České bankovní asociace Tomáš Salomon, který připomenul, že zavedení plošného moratoria s sebou nese celou řadu ekonomických rizik, na které mimo jiné již několikrát upozornila i centrální banka a že ve skutečnosti ve zvlášť postižených odvětvích představují účinnou pomoc vládní nástroje a podpory zaměřené na pokrytí vybraných fixních nákladů typu nájemné, trvalé platby na dodávky energií a pokrytí mezd. Moratorium tyto problémy není schopno vyřešit.

Tomáš Salomon současně připomněl význam včasné komunikace klienta se svou bankou. „V případě odmítnutí žádosti o individuální přístup ve splácení se mohou klienti obracet na ombudsmany svých bank, případně na Poradnu při finanční tísni zřízenou bankami, která už v minulosti pomohla statisícům dlužníků,“ připomněl Salomon.

Situaci s odkladem splátek úvěrů a hypoték řeší Ministerstvo financí nejen s bankovním, ale i s nebankovním sektorem. V listopadu 2020 vyzvala ministryně financí Alena Schillerová za účelem ochrany spotřebitele po skončení plošného moratoria ke spolupráci také nebankovní poskytovatele úvěrů. Polovina z nich se ve své prohlášení přihlásila k ke společensky odpovědnému přístupu ke klientům, kteří byli postiženi následky pokračujícího šíření nemoci Covid-19. Z dat, které Ministerstvo financí obdrželo, vyplývá, že o odklad u nebankovních úvěrů požádalo prozatím jen necelé 1 procento žadatelů, přičemž přibližně dvěma třetinám bylo vyhověno. Ve věci odkladu splátek úvěrů v době pandemie Ministerstvo financí aktivně spolupracuje také s neziskovými organizacemi zabývajícími se dluhovým poradenstvím.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR