Společné expertní stanovisko k aplikaci nástřiku nanočástic oxidu titaničitého

všb oxid

Zástupci VŠB – Technická univerzity Ostrava, Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Zdravotního ústavu v Ostravě a Státního zdravotního ústavu vydali společné stanovisko k aplikaci nástřiku nanočástic oxidu titaničitého v předškolních a školních zařízeních. Jednak o své odborné vyjádření byli požádáni přímo Magistrátem města Ostravy z Odboru školství a sportu, ale také sami cítili potřebu reagovat na informace z médií a od rodičů. Těch se nástřiky osobně týkají, protože byly aplikovány ve školkách a školách, které navštěvují jejich děti.

všb oxid titaničitý

Hromadné aplikace nástřiku se v předškolních a školních zařízeních, i v dalších vnitřních prostorách budov, provádějí nejvíce právě v Moravskoslezském kraji. Přitom je aplikace nástřiku a jeho slibovaná účinnost nepodložená, v rámci ČR neregulována a většinou prováděna bez souhlasu rodičů. V několika městech (Prostějov, Krnov) se již rodiče proti ní nesouhlasně vyjádřili. Jsou však stovky dalších rodičů, kteří tuto možnost neměli.

Stanovisko proto rozeslala paní náměstkyně pro odbor školství a sportu MMO Dr. Hoffmanová svým jménem jak starostům městských obvodů jako zřizovatelů škol a školek, tak na školy a školky samotné. Informovala také kolegy z jiných gescí, vzhledem k tomu, že se tyto nanonástřiky používají i v jiných zařízeních.

Odborníci dospěli k jednoznačnému nedoporučení této aplikace ve vnitřním prostředí předškolních a školních zařízení. Více podrobností najdete v příloze…

Přílohy:
Společné expertní stanovisko_aplikace nanočástic ve školách_24.3.2021 (PDF, 1 MB)

Zdroj zprávy: VŠB-TU Ostrava
všb