Společnost ESAB představuje zdokonalené tavidlo OK Flux 10.99

Jde o aglomerované neutrálně-bazické tavidlo určené pro svařování pod tavidlem v náročných průmyslových podmínkách. Jsou to aplikace např. v petrochemických závodech, výrobě námořních konstrukcí, dopravě, výrobě nádrží na zkapalněný zemní plyn a etylen, tlakových nádob, v celulózovém a papírenském průmyslu. Jeho zdokonalené složení v kombinaci s vybranými dráty z austenitických ocelí a niklových slitin funguje stejně dobře při svařování střídavým proudem i stejnosměrným proudem s nepřímou polaritou a umožňuje snazší odstranění strusky, vyšší produktivitu a lepší kvalitu svaru.

esab Flux 10.99

„Díky vysoké bazicitě dává tavidlo OK Flux 10.99 vysokou odolnost vůči rázům a houževnatost materiálu,” vysvětluje Paolo Torchiana, Global Product Manager ve společnosti ESAB. „Vynikající svařovací vlastnosti v poloze 1G a 2G umožňují snadné odstranění strusky. Výsledkem je velmi čistý tvar housenky a dobrý vzhled i smáčivost.“

Jako neutrální tavidlo nevnáší do svarového kovu žádné legující prvky. Ve spojení se svařovacími materiály na bázi niklu, např. OK Autrod NiCrMo-4 od společnosti ESAB, výrazně klesá riziko praskání za tepla. Díky nízkému obsahu křemíku zajišťuje dobré mechanické vlastnosti, zejména vysoké hodnoty KV při zkoušce rázem v ohybu. S tavidlem OK Flux 10.99 se dosahuje vynikající jakosti povrchu, plynulého úhlu přechodu svaru i vzhledu housenky při použití ve vnitřním i venkovním prostředích.

Při svařování s tavidlem OK Flux 10.99 a střídavým proudem roste produktivita až o 15 % a lze použít vyšší rychlost podávání drátu. Zajišťuje také ochranu před vlhkostí a korozí. Díky vysoké kvalitě svaru klesá zmetkovitost a díky snazší odstranitelnosti strusky se zkracuje doba potřebná na čištění.

„Zlepšili jsme fungování tohoto tavidla, a tím se omezila potřeba čištění a následných oprav,“ pokračuje Paolo Torchiana. „U svarů není nutné provádět znovu kvalifikaci a naši zákazníci jsou s tímto zlepšením velmi spokojení. Tento výrobek je zajímavý i pro obsluhu.“

Velikost zrn tavidla OK Flux 10.99 je 0,2 až 2,0 mm a index bazicity je 2,1, díky čemuž je optimální pro svařování tlakových nádob, v chemických a petrochemických závodech a v dalších průmyslových odvětvích, kde je zapotřebí svařování více housenkami a tloušťka svařovaných materiálů není omezená. Je vhodné pro práci s různými dráty pro svařování pod tavidlem, např. OK Autrod 308L, 309L, 316L, 316LMn a NiCrMo-4.

Tavidlo OK Flux 10.99 se dodává v pytlích po 25 kg. Další možností jsou ocelové soudky po 25 kg pro lepší ochranu před vlhnutím a menším rizikem poškození obalu. Tavidlo není nutné před použitím znovu sušit, protože jeho obal jej chrání při dopravě i skladování před vlhkostí.

ok Flux 10.99

OK Flux 10.99
Tavidlo OK Flux 10.99 zajišťuje v kombinaci s vybranými dráty z austenitických ocelí a na bázi niklu pro svařování pod tavidlem vysokou odolnost vůči rázům a houževnatost v náročném průmyslovém prostředí.

Zdroj zprávy: ESAB
ESAB logo