Společnost Gas Storage CZ vykázala v roce 2023 hospodářský výsledek ve výši 2,6 miliardy Kč po zdanění

plyn

Společnost Gas Storage CZ dosáhla v roce 2023 hospodářského výsledku po zdanění ve výši 2,6 miliardy Kč a výsledkově tak končí hospodaření výrazně nad úrovní předchozího roku 2022.

Gas Storage mapka zásobníky

„Pozitivní dopad na hospodářské výsledky v roce 2023 má především jednorázová účetní operace – rozpuštění opravné položky k majetku,“ uvedl Lubor Veleba, jednatel Gas Storage CZ. „Provozní hospodářský výsledek očištěný o vliv této jednorázové účetní operace činil 1 397 mil. Kč, což je o 977 mil. Kč více než v roce 2022. Společnost v roce 2023 zaznamenala tržby ve výši 2 473 mil. Kč, což je o 792 mil. Kč více než v roce 2022,“ doplnil.

Výsledek roku 2023 odráží obrat na energetických trzích. „Zaznamenali jsme pozitivní vývoj v poptávce po službách uskladnění plynu i na vzdálenější roky dopředu. Byli jsme také schopni využít změn na trzích s energiemi ke snížení nákladů na vlastní spotřebu energií. Podařilo se nám snížit množství spotřebované energie i průměrné ceny, za které jsme energie pro vlastní potřebu nakoupili,“ vysvětlil.

„Nákup největší společnosti provozující zásobníky plynu byl v loňském roce ze strany státu jedním z konkrétních kroků, jak posílit energetickou bezpečnost České republiky. Pro vnitrozemské státy, jako je Česko, je přímý vliv na energetickou kritickou infrastrukturu klíčový. Už v době loňského nákupu společnosti jsme věděli, že jde i o dobrou investici z hlediska ekonomických ukazatelů, což se po schválení účetní závěrky za rok 2023 potvrdilo,“ řekl Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu.

Od dubna loňského roku společnost uspořádala více než tři desítky aukcí skladovací kapacity. Ve většině aukcí využili zákazníci možnost rezervovat skladovací kapacity i na období delší než jeden skladovací rok. Zájem ze strany zákazníků byl i o další služby, především o přerušitelnou a denní pevnou kapacitu a převod plynu. Podobně jako v minulých letech společnost zaznamenala i nominace zákazníků v opačném směru k probíhajícímu období, tzn. uskladnění zemního plynu v průběhu těžební sezony a naopak.

pozvánka MISAN Pramet

Reklama

Společnost provozuje celkem 6 podzemních zásobníků zemního plynu v Dolních Dunajovicích, Tvrdonicích, Lobodicích, Štramberku a Třanovicích na Moravě a také podzemní zásobník plynu v Hájích u Příbrami. Jejich celková kapacita představuje přibližně třetinu celkové roční spotřeby zemního plynu v České republice. I v roce 2023 společnost realizovala naplánované investice, které souvisejí převážně se zvyšováním bezpečnosti a spolehlivosti provozů jednotlivých podzemních zásobníků plynu.

Gas Storage CZ, s.r.o.
Společnost provozuje celkem 6 podzemních zásobníků plynu na principu virtuálního zásobníku plynu s celkovým provozním objemem přes 2,7 mld. m³, což představuje přibližně dvouměsíční spotřebu plynu České republiky v období zimních měsíců. Společnost v roce 2023 změnila vlastníka, od založení v roce 2007 byla součástí německého energetického koncernu RWE, od 18. září 2023 je dceřinnou společností ČEPS, a.s.

Zdroj zprávy: Gas Storage CZ
Gas Storage CZ logo