Společnost Mitutoyo zve na MSV 2022

mitutoyo

Většina složitějších měřicích přístrojů firmy Mitutoyo určených do výroby je již v provedení CNC. Plná automatizace je pak zajištěna pomocí robotů, které zajišťují jak manipulaci, tak i výsledné rozdělení kontrolovaných kusů na shodné, neshodné či opravitelné, a to na základě výsledků měření. Pro takovéto CNC měřicí přístroje lze samozřejmě připravovat programy vzdáleně a jejich spuštění zajistit např. přečtením QR kódu, který je umístěn na kontrolovaném kuse. V řadě případů lze i naměřené hodnoty ihned využívat jako zpětnou vazbu pro korekce výrobní technologie s cílem co možná nejrychleji zajistit optimální výsledky daného výrobního procesu. Celá takto vytvořená výrobní buňka je zcela autonomní a lze ji řadit spolu s dalšími podobnými do sofistikovaného výrobního řetězce.

Fotogalerie expozice Mitutoyo z MSV 2021

Leckdy u menších firem nebo jednodušších úloh na měření postačí do výrobního řetězce zařadit vhodný kontrolní přípravek, který provede porovnávací měření oproti vzorovému kusu a dává informaci o shodě či neshodě. Tento je vybaven zpravidla přesnými lineárními snímači či digitálními úchylkoměry, aby bylo možno dále naměřená data využívat k vyhodnocování i případnému řízení procesu.

mitutoyo

Zveme Vás tímto do haly F na stánek 043. kde se zajisté dozvíte mnohem více a rádi Vám naše řešení představíme.

Mitutoyo

Mitutoyo logo