Společnost QAD představila novou značku odkazující na adaptivní podnikovou vizi

Společnost QAD Inc., se sídlem v Santa Barbaře, USA a přední poskytovatel cloudových řešení nové generace pro výrobu a dodavatelský řetězec, uvádí na trh novou identitu značky. Značka je víc než jen logo. Je to identifikační symbol, který ukazuje energii a vizi společnosti do budoucna. Od poslední vizualizace značky QAD v roce 1995 se mnohé změnilo. Nová vizuální identita kombinuje novou vizi společnosti pro vytváření adaptivních podniků s nedávnými akvizicemi několika IT společností a vývojem řešení SaaS na podporu výrobců a dodavatelských řetězců.

 

„Jsme nadšeni, že můžeme odhalit novou značku QAD, protože bezprecedentně investujeme do technologií, získáváme nejlepší řešení ve své třídě a budujeme nejtalentovanější tým v oboru,“ řekl generální ředitel QAD Anton Chilton. “I když měníme to, jak vypadáme, naše poslání a hodnoty nikdy nezakolísají.” Úspěchu adaptivního podniku je dosaženo sladěním lidí, správných procesů a podpůrných systémů v celém dodavatelském řetězci od surovin až po hotové výrobky. Nová značka QAD oceňuje významný pokrok v podpoře lidí a procesů prostřednictvím QAD Redzone Connected Workforce, řešení číslo 1 pro propojenou pracovní sílu v oboru, a QAD Process Intelligence – použití umělé inteligence k optimalizaci provádění procesů.

„Vytváříme nejlepší verzi QAD spojením našich minulých úspěchů s novými příležitostmi,“ řekl marketingový ředitel QAD Carter Lloyds. „Nová značka je poháněna naší vášní pomáhat našim zákazníkům překonat výzvy zítřka ve výrobě a dodavatelském řetězci. Je čas, abychom se znovu představili.” Nová identita QAD představuje dvě klíčové oblasti, na které se zaměřuje – výroba a dodavatelský řetězec – které se spojují v dokonalém souladu v aktu rovnováhy a symetrie.

Nová barevná paleta je inspirována třemi surovinami používanými při výrobě: oxidem kobaltu, který se používá k vytváření modře zbarvených smaltů, keramických glazur a skla; rumělka, jasně červená ruda používaná v pigmentech a průmyslových barvivech, z níž lze extrahovat rtuť; a kadmium, oranžový minerál extrahovaný ze zinkové rudy používané při výrobě baterií.

QAD představuje novou vizuální identitu značky, která zdůrazňuje její vizi vytváření adaptivních výrobních podniků a myšlenku rozvoje založeného na digitalizaci obchodních procesů. Nová vizualizace značky spojuje rostoucí nabídku produktů QAD a zdůrazňuje jejich pozici na trhu cloudových řešení (Software as a Service ‐ SaaS).

„Výroba a dodavatelský řetězec jsou podnikové procesy, kde pomáháme našim zákazníkům budovat konkurenční výhodu. Změna loga QAD dodává novou energii portfoliu produktů, což také podporují nedávné akvizice,“ řekl Petr Koptík, předseda představenstva Minervy Česká republika, která je výhradním zástupcem v České a Slovenské republice.

Minerva Preactor

O QAD
Společnost QAD Inc. je předním poskytovatelem řešení pro výrobu a dodavatelský řetězec nové generace v cloudu. Aby výrobci a dodavatelské řetězce uspěli v turbulentním světě, který čelí narušení dodávek a kolísání poptávky, musí rychle reagovat na změny a bezproblémově optimalizovat agilitu, efektivitu a odolnost pro efektivní služby zákazníkům. QAD dodává adaptivní aplikace umožňující podnikům být adaptivní. Společnost QAD byla založena v Santa Barbaře v Kalifornii a má zákazníky v 84 zemích po celém světě. Tisíce společností nasadily podniková řešení QAD včetně plánování podnikových zdrojů (ERP), digitálního obchodu (DC), řízení vztahů s dodavateli (SRM), digitálního plánování dodavatelského řetězce (DSCP), realizace globálního obchodu a dopravy (GTTE) a podnikového systému řízení kvality (EQMS).

Společnost Minerva Česká republika
Minerva je výhradním dodavatelem podnikových aplikací firmy QAD Inc. v České a Slovenské republice do šesti výrobních odvětví: automobilového, strojírenského, elektrotechnického, potravinářského, spotřebního zboží a zdravotnické výroby. Minerva v rámci Evropy dodává jako Smart Expert Partner společnosti Siemens Digital Industries Software i řešení pro zdokonalené plánování výroby (APS) Opcenter Scheduling and Planning. Ve svém portfoliu má Minerva řadu nadstavbových produktů a služeb, které pomáhají prohlubovat funkcionalitu ERP systému a řídit výrobní podniky s větší efektivitou, kontrolou a produktivitou. Pomáhá zákazníkům s digitalizací podniku, nabízí veškeré služby od instalace softwaru, poradenství, systémovou integraci až po cloudové řešení. Více informací naleznete na www.minerva‐is.eu.

Zdroj zprávy: Minerva Česká republika
Minerva