Společnost Sandvik Coromant uvádí na trh nový softwarový modul umožňující řízené dělení třísek

sandvik s205

Společnost Sandvik Coromant představila novou metodu obrábění, která při soustružnických závitořezných operacích umožňuje řízené dělení třísek. Nový softwarový modul OptiThreading™, který byl uveden na trh jako součást stávajícího softwaru CoroPlus® Tool Path, pomůže výrobcům překonat jeden z nejtypičtějších problémů souvisejících se soustružením závitů – riziko hromadění a zasekávání třísek a s tím spojené prostoje.

​Software CoroPlus® Tool Path nabízí podporu programování pro vnější a vnitřní soustružnické závitořezné operace. Tímto softwarem jsou na základě hodnot řezných parametrů generovány NC kódy tak, aby byl zajištěn správný počet průchodů s rovnoměrným rozložením řezných sil umožňujícím dosažení optimální produktivity, životnosti nástrojů a bezpečnosti obráběcího procesu. Nyní společnost Sandvik Coromant tento software dále vylepšila a představila nový modul.

OptiThreading™

Častým problémem při soustružení závitů je omotávání třísek kolem robotické ruky manipulátoru, sklíčidel, nástrojů a obráběných součástí. Může také docházet k zachycení třísek v dopravníku, což může vést k jeho poškození a prostojům celého zařízení. Klíčem k dosažení dobré kvality součástí při soustružení závitů je spolehlivá kontrola třísek.

Všechny tyto problémy byly při návrhu metody OptiThreading™ zohledněny. Modul je k dispozici v rámci předplacené licence opravňující k využívání aplikace CoroPlus® Tool Path a byl navržen speciálně pro nástroje a břitové destičky CoroThread® 266.

Tato metoda a software výrobcům umožňují plnou optimalizaci prováděných soustružnických závitořezných operací. Modul, jenž je součástí řešení CoroPlus® Tool Path, uživatelům pomáhá vyvíjet optimalizované dráhy nástrojů pro metodu OptiThreading™, která specifickým způsobem úspěšně řeší problémy s kontrolou utváření třísek. Toho je dosaženo návrhem dráhy nástroje, díky níž se docílí kontrolovaných, oscilačních pohybů umožňujících přerušovaný řez, při kterém nástroj vstupuje a vystupuje ze záběru v průběhu všech průchodů kromě posledního.

Podpora této metody obrábění přináší řadu výhod. Při použití metody OptiThreading™ je eliminován vznik dlouhých třísek, které poškozují povrch obráběné součásti a pronikají do místa řezu. V důsledku toho se zlepšuje kvalita obrobené součásti. V důsledku toho je také zapotřebí méně manuální práce vynaložené na odstranění dlouhých třísek nahromaděných kolem nástroje, obráběné součásti nebo zaseknutých v dopravníku třísek, což se projeví snížením neplánovaných prostojů. Použití metody OptiThreading™ rovněž umožňuje zvýšení řezné rychlosti, zkrácení času cyklu a zvýšení produktivity.

Existuje hned několik důvodů, proč jsou metoda OptiThreading™ a koncepce CoroThread® 266 při soustružení závitů vhodně sladěnou dvojicí. Při použití metody OptiThreading™ vznikají vysoké řezné síly, proto potřebuje nástroj, který jim bude schopen odolat. Koncepce CoroThread® 266 využívá rozhraní iLock, které nabízí výjimečnou stabilitu při výměnách břitových destiček a které jí umožňuje přenášet extrémně vysoké řezné síly. Tato nástrojová koncepce také nabízí bohatou kolekci sortimentu s výběrem nástrojových tříd a geometrií, které pokrývají většinu obráběných materiálů a aplikací. Softwarová a hardwarová řešení společně zajišťují bezpečné a přesné soustružení závitů, které nekomplikuje špatná kontrola utváření třísek.

„Metoda OptiThreading™ řeší nejčastější problém související se soustružením závitů, kterým je kontrola utváření třísek,“ říká Hampus Jemt, produktový manažer ze společnosti Sandvik Coromant. „Software pro optimalizované soustružení jsme již jako aplikaci CoroPlus® Tool Path nabídli a v podobě CoroThread® 266 také nabízíme robustní nástrojové řešení. Když jsme teď do nabídky zařadili metodu OptiThreading™, jsme schopni zákazníkům pomoci čelit jedné z nejobávanějších hrozeb spojených se soustružením závitů.

Rozumíme problémům a výzvám strojírenských podniků. Tlak na rychlé dokončení pracovních úloh dělá z neplánovaných prostojů noční můry, proto je extrémně důležité předcházet riziku ztráty kontroly utváření třísek. Díky tomu, že máme v nabídce toto všestranně využitelné řešení, můžeme výrobcům pomoci osvojit si nový metodický postup soustružení závitů, který nejenom zažene jejich obavy související s kontrolou utváření třísek, ale také pomůže zvýšit kvalitu obrobených součástí.“

Chcete-li se o metodě OptiThreading™ dozvědět více, navštivte webové stránky společnosti Sandvik Coromant. Máte-li zájem, můžete kliknout sem a požádat o bezplatně poskytovanou zkušební verzi softwaru CoroPlus® Tool Path.​

Zdroj zprávy: Sandvik Coromant