Společnost ŠKODA AUTO znovu uspěla v soutěži Podnik podporující zdraví 2021

Podnik podporující zdraví

Společnosti ŠKODA AUTO dnes získala ocenění Podnik podporující zdraví. Česká automobilka bodovala v součtu všech hodnotících kritériích na více než 95 % a obdržela již potřetí za sebou nejvyšší, třetí stupeň titulu. Certifikát se uděluje na tři roky. Smyslem soutěže je motivovat podniky k podpoře zdraví nad rámec legislativních požadavků. ŠKODA AUTO považuje ochranu zdraví svých zaměstnanců za jednu ze základních hodnot, a proto dlouhodobě vyvíjí řadu aktivit na podporu péče o zdraví a prosazování zdravého životního stylu. Mezi nejnovější příspěvky patří zavedení zcela nekuřáckého prostředí, které od letošního 1. září platí ve všech provozech a areálech společnosti ŠKODA AUTO v České republice.

Jiří Prokop ŠKODA AUTO

“Zdraví zaměstnanců má pro nás nejvyšší prioritu. Proto mě obzvlášť těší, že jsme v rámci soutěže „Podnik podporující zdraví“ opět získali nejvyšší ocenění. Zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO mají k dispozici špičkovou zdravotní péči a celou řadu programů na podporu zdraví. Toto ocenění je krásným potvrzením naší práce a zároveň skvělou motivací k tomu, abychom důsledně pokračovali na této cestě.” Maren Gräf, členka představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast Řízení lidských zdrojů

Soutěž Podnik podporující zdraví vyhlašuje každoročně Ministerstvo zdravotnictví ČR a hlavní hygienik ČR, organizaci zajišťuje Státní zdravotní ústav – Centrum hygieny práce a pracovního lékařství. V rámci soutěže je hodnocen každý přihlášený podnik podle výsledků dotazníku a velký důraz je kladen taktéž na informace získané z osobního auditu. V jeho průběhu jsou komplexně posuzovány specifické podmínky na konkrétních pracovištích.

Firmy procházejí auditem v několika oblastech, jako je organizace práce, plánování, uplatňování a výsledky podpory zdraví na pracovišti, společenská odpovědnost, ochrana zdraví a vliv organizace na životní prostředí. Jednotlivé kategorie dostávají skóre, z něhož se pak vypočítává celkový výsledek. Jeho výše rozhoduje u udělení adekvátní úrovně na třístupňové škále. ŠKODA AUTO potřetí v řadě získala nejvyšší, třetí stupeň.

ŠKODA AUTO se ochraně zdraví svých zaměstnanců věnuje dlouhodobě na mnoha úrovních. Zaměstnanci mohou využívat zázemí vlastní lékařské péče a Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA poskytuje podpůrné programy a příspěvky na prevenci a poradenství v oblasti vyvážené stravy, pohybových aktivit a zdravého životního stylu. Dále vedle možnosti zcela bezplatného očkování proti sezónní chřipce či klíšťové encefalitidě nabízí svým zaměstnancům také vakcinaci proti covid-19.

Nejnovějším příspěvkem na ochranu zdraví je přechod na zcela nekuřáckou společnost od 1. září 2021. Zákaz kouření platí ve všech areálech, provozech a na vyznačených pozemcích. Automobilka tak navázala na rozsáhlá hygienická opatření, která zavedla v zájmu ochrany zdraví zaměstnanců během pandemie nemoci covid-19. Zaměstnanci dostali k dispozici informace, jak se zbavit závislosti na tabáku, dozvěděli se podrobnosti o zdravotních přínosech tohoto kroku a odborné pomoci během odvykání. ŠKODA AUTO se také ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami podílí na úhradě nákladů na terapie.

Vedle toho česká automobilka v rámci své společenské odpovědnosti podporuje zdravotní péči v České republice, zejména v regionech, kde působí prostřednictvím svých výrobních závodů. Je například partnerem organizace Zdravotní klaun, která pomáhá vážně nemocným dětem a jejich rodinám během léčby, v minulosti předala vozy pro rychlou zdravotnickou pomoc a významně se zapojila do aktivit během pandemie koronaviru.

Bezprostředně po vypuknutí první vlny poskytla ŠKODA AUTO finanční příspěvky, automobily či sdílené vozy a skútry zdravotníkům, spolupracuje rovněž s Klaudiánovou nemocnicí v Mladé Boleslavi na očkování. Do opatření proti šíření koronaviru investovala automobilka již více než jednu miliardu korun.

Zdroj zprávy: ŠKODA AUTO a.s.
Škoda