Společnost ŠKODA AUTO zvítězila v anketě Podnik roku v automobilovém průmyslu

ceny SAP

ŠKODA AUTO znovu uspěla v soutěži Podnik roku v automobilovém průmyslu, vyhlašovanou Sdružením automobilového průmyslu. Potvrdila tím loňské vítězství v kategorii firem s více než 250 zaměstnanci. Anketa je rozdělena na dvě části, určené menším a větším firmám. Pro stanovení vítězů jsou rozhodující klíčové ekonomické údaje, zdůrazňující ekonomickou sílu firmy a její přidanou hodnotu. K prvenství automobilky ŠKODA AUTO přispělo mimo jiné zdárné zvládnutí nepříznivé situace v důsledku pandemie nemoci covid-19 a modernizace modelové nabídky. Jedná se o další oborové ocenění pro společnost ŠKODA AUTO: nedávno obsadila první místo v žebříčku CZECH TOP 100 pro nejvýznamnější podnikatelské subjekty v České republice.

podnik roku

Městský soud v Praze se zabýval 23. června 2021 případem podnikatele Romana Janouška a dalších čtyř obviněných v kauze neoprávněných úhrad od zdravotních pojišťoven pro firmu Chambon.

Martin Jahn, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast prodeje a marketingu, říká: „ŠKODA AUTO je stálicí českého podnikatelského prostředí, a proto nás těší, že jsme znovu potvrdili pevnou pozici v automobilovém odvětví. Vděčíme za ni v první řadě našim zaměstnancům, kteří zvláště v době pandemie prokázali velkou míru loajality i schopnost přizpůsobit se nové situaci. Náš obor ovšem prochází zásadní proměnou, a proto se budeme dále intenzivně zabývat budoucím rozvojem, ať už hledáním dalších příležitostí na nových trzích, rozšířením nabídky elektrifikovaných modelů nebo zefektivněním naší činnosti.“

Soutěž Podnik roku v automobilovém průmyslu letos proběhla již potřiadvacáté a společnost ŠKODA AUTO se stala nejúspěšnější firmou již podvacáté. Rozhodujícími kritérii pro vítězství jsou výše hospodářského výsledku před zdaněním, přidaná hodnota na jednoho pracovníka a další ekonomické ukazatele: meziroční změna tržeb za prodej vlastních výrobků a podíl tržeb připadajících na jednoho zaměstnance.

Všechny ukazatele mají stejnou váhu a konečné pořadí firem je dáno součtem umístění jednotlivých kritérií. Do letošního ročníku se zapojilo celkem 81 firem. Soutěž vyhlašuje Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP), které na základě dobrovolnosti sdružuje podniky zapojené do výrobního řetězce automobilového průmyslu České republiky. Od roku 2002 je AutoSAP přidruženou organizací mezinárodní asociace evropských výrobců ACEA.

Pro společnost ŠKODA AUTO jde o druhé prestižní ocenění v krátké době: v červnu převzali zástupci firmy trofej za vítězství v žebříčku CZECH TOP 100 Nejvýznamnějších firem České republiky. I v této anketě se sleduje především výše dosažených tržeb, důležitými hledisky jsou ale také kvalita produktů, hodnota firmy, společenská zodpovědnost a atraktivita firmy jako zaměstnavatele.

ŠKODA AUTO se jako jedna z nejvýznamnějších společností v České republice věnuje rozvoji svých zaměstnanců a také kvalitě technického vzdělání. I díky tomu se pravidelně umisťuje na předních pozicích rovněž v anketách zaměřených na oblíbenost zaměstnavatelů, jako je Randstad Award, TOP Zaměstnavatelé nebo hodnocení studentů technických oborů v průzkumu společnosti Universum.

Letos si ŠKODA AUTO připomíná 30 let od strategického spojení s koncernem Volkswagen, které mělo zásadní vliv na rozvoj podnikatelských aktivit tradiční české automobilky a vedlo i k významnému vzestupu celého automobilového odvětví v České republice.

Zdroj zprávy: Škoda AUTO a.s.
Škoda