Spotřební daň z benzínu a nafty se snižuje o 1,5 Kč na litr

palivo benzín

S účinnosti od 1. června do 30. září 2022 se dočasně snižuje sazba spotřební daně z benzínu a motorové nafty o 1,50 Kč na litr. Po započtení DPH by konečná cena pro řidiče na čerpacích stanicích měla klesnout až o 1,80 Kč na litr.

palivo

 

„Ode dneška stát na čtyři měsíce snižuje spotřební daň z nafty a benzínu o korunu padesát, což je u nafty snížení až na minimální sazbu danou evropskou směrnicí. Po započtení DPH může cena pro řidiče na pumpách klesnout až korunu osmdesát,“ říká ministr financí Zbyněk Stanjura a dodává: „Samozřejmě ale máme jen omezené možnosti, jak cenu paliv na pumpách ovlivnit. Rozhodnutí evropských lídrů zakázat dovoz většiny ruské ropy je bezpochyby správné, ale logicky bude tlačit cenu ropy vzhůru a bude umenšovat pozitivní vliv našeho snížení daně. A cena surové ropy na světových trzích, vývoj cen na komoditní burze v Rotterdamu či cenová politika rafinérských společností, to jsou bohužel faktory, které ovlivnit nedokážeme.“

Svou roli na konečnou cenu pohonných hmot hrají také kurzové změny, konkrétně oslabení české koruny vůči americkému dolaru.

Zlevnění konečných cen pohonných hmot pro řidiče až o 1,80 Kč na litr předpokládá Ministerstvo financí v řádu nejbližších dnů, nejpozději do jednoho týdne. Zpoždění promítnutí snížení daně do konečné ceny očekáváme z důvodu postupného doprodeje původního paliva, a to v návaznosti na velikost sítě čerpacích stanic a četnost nových dodávek pohonných hmot.

Společnost ČEPRO přitom plošně snížila cenu pohonných hmot hned od 1. června jak ve velkoobchodní síti, tak na všech čerpacích stanicích EuroOil.

„Na totemech našich čerpacích stanic řidiči ode dneška uvidí nižší cenu nafty a benzínu téměř o dvě koruny, neboť v důsledku snížení spotřební daně poklesne i odvod DPH. K plošnému snížení ceny na všech čerpacích stanicích EuroOil přistupujeme z důvodu maximální transparentnosti vůči veřejnosti bez ohledu na zbývající zásoby u jednotlivých pump a různý objem jejich prodejů,“ říká generální ředitel společnosti ČEPRO Jan Duspěva.

Ministerstvo financí navíc v květnu rozšířilo svůj monitoring cen pohonných hmot na celý distribuční řetězec a prodloužilo svou cenovou kontrolu až do konce září. Cílem této rozšířené kontroly je dohlédnout na distributory pohonných hmot, aby snížili své velkoobchodní marže na předválečnou úroveň, a především ohlídat, že snížená spotřební daň nezůstane v maržích distributorů, ale plně se promítne do konečných cen pro řidiče.

Shromážděné cenové informace bude Ministerstvo financí analyzovat a vyhodnocovat ve spolupráci s Finanční správou, která má k dispozici údaje o všech transakcích distributorů pohonných hmot. MF bude následně od 8. června na týdenní bázi reportovat údaje o promítnutí snížení spotřební daně do koncové ceny pohonných hmot pro řidiče. V případě nepříznivých výsledků kontroly je MF připraveno zavést cenovou regulaci stanovující maximální výši marží u distributorů pohonných hmot, kteří jsou v ČR plátci spotřební daně.

Negativní dopad snížení spotřební daně na státní rozpočet činí za čtyři měsíce zhruba -4,2 mld. Kč. Ministerstvo financí nicméně odhaduje, že státní rozpočet bude na příjmové straně naopak posílen o tzv. inflační příjmy zejména z titulu vyššího inkasa DPH, které mohou na konci roku dosáhnout až +15 mld. Kč a kompenzovat tento výpadek.

Zdroj zprávy: Ministerstvo financí ČR
ministerstvo financí