Správnou supervizí k úspěšné realizaci investic – pozvánka na seminář na MSV

tuv

Supervizní činnosti a technická due diligence pro investiční projekty technologických celků a zařízení v chemickém, petrochemickém, potravinářském, strojírenském a energetickém průmyslu.

Dovolujeme si vás pozvat na seminář, který pořádáme v rámci Mezinárodního Strojírenského veletrhu 2019 v Brně.

Komu je seminář určen:
Seminář je určen pro investory, dodavatele a provozovatele technologických celků a zařízení.

Program
V rámci semináře budou prezentovány české i evropské legislativní požadavky platné pro přípravu a realizaci investičních projektů. Při panelové diskusi budou prezentovány zkušenosti společnosti TÜV SÜD Czech se supervizními činnostmi v oblastech investic při výstavbě technologických zařízení, jejich uvádění do provozu a kontrole managementu aktiv.

  • 08:30 – 08:45 Prezence
  • 08:45 – 09:00 Úvodní slovo
  • 09:00 – 10:00 Představení modulů supervizních činností používaných TÜV SÜD Czech pro podporu investičních projektů a návaznost na legislativní požadavky, Ing. Petr Navrátil – Business Unit Manažer divize Industry Service TÜV SÜD Czech
  • 10:00 – 11:00 Prezentace průběhu supervize a důvody jejího využití při realizaci konkrétních projektů v rámci supervizních činností, Ing. Miroslav Chromečka – zástupce TÜV SÜD Czech pro činnosti v oblastech stavebních výrobků a vybraných technických zařízení
  • 11:00 – 12:00 Panelová diskuze k prezentaci úspěšně dokončených investičních akcí v oblasti chemického, energetického a strojírenského průmyslu, Ing. Petr Navrátil – Business Unit Manažer divize Industry Service TÜV SÜD Czech, Ing. Miroslav Chromečka – zástupce TÜV SÜD Czech pro činnosti v oblastech stavebních výrobků a vybraných technických zařízení, Zástupce společnosti Lenzing Biocel Paskov – partner realizace projektu

Cílem semináře je výklad o supervizních činnostech v souvislostech:

  • souladu investice s platnými legislativními předpisy a smluvními požadavky kontraktu,
  • optimální připravenosti investice k úspěšné kolaudaci,
  • úspory času a nákladů.

Termín a místo konání:
8.10.2019, Orea Hotel Voroněž, Křížkovského 458/47, Brno

Cena: ZDARMA

Pořadatel: TÜV SÜD Czech s.r.o.
Informace a přihlášky: Ing. Ivana Kroupová, email: ivana.kroupova@tuv-sud.cz, Telefon: 239 046 817, Mobil: 724 743 419

Kapacita je omezená. Přihlášky zasílejte do 30. 9. 2019! Registrační formulář je úplně dole na této stránce.