Stanovisko AutoSAP k hlasování EP o revizi emisních cílů CO2

AutoSAP

Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) považuje stoprocentní snížení emisí CO2 z nových osobních a lehkých užitkových vozidel k roku 2035 za velmi ambiciózní a v kombinaci s možnou přísnou normou Euro 7/VII za riziko pro zákazníky i odvětví. Apeluje proto na europoslance, ministry EU a zástupce členských států, aby v dalších jednáních vzali v úvahu nejistoty, kterým automobilový průmysl v rámci své historické transformace čelí.

„Evropský automobilový průmysl jasně deklaroval, že je připravený přispět k naplnění společných cílů Pařížské klimatické dohody být v roce 2050 uhlíkově neutrálním kontinentem. Výrobci investují stovky miliard eur do rozvoje čisté mobility a zákazníkům již dnes nabízejí celou řadu bezemisních a nízkoemisních modelů v různých kategoriích. Návrh Evropského parlamentu je v aktuální podobě velmi přísný, ale očekávatelný,“ komentuje rozhodnutí Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu. „Přechod na čistou mobilitu ale silně závisí na řadě faktorů, které nejsou zcela v rukou průmyslu. Za klíčové považujeme podstatné zrychlení výstavby dobíjecí a plnící infrastruktury – nejen ultrarychlého dobíjení na hlavních evropských silnicích (v rámci tzv. AFIR), ale i pomalého dobíjení, např. v garážích (v rámci tzv. EPBD), na sídlištích měst a obcí,“ dodává Zdeněk Petzl.

Sdružení automobilového průmyslu vítá rozhodnutí poslanců zachovat původní návrh pro rok 2025, potažmo Evropskou komisí navržené zpřísnění pro rok 2030. Ty jsou sice samy o sobě velmi náročné, ale především na jejich zpřísnění by již nebylo možné technicky reagovat. Zároveň nepovažuje za šťastné zakotvit v tuto chvíli pevný cíl nulových emisí z nově prodaných automobilů od roku 2035, zejména s ohledem na nejistotu ohledně ambicí chystané normy Euro 7/VII.

Její návrh by měly být zveřejněn v průběhu července tohoto roku. Pokud by tato norma prošla dle původních návrhů z loňského roku, znamenalo by to ohrožení výroby celé řady modelů se spalovacími motory, výrazné omezení nabídky pro zákazníky a možností produkce na straně výrobců. Výsledkem by bylo zpomalení obnovy evropského vozového parku s důsledkem zvyšování jeho stáří, zhoršení životního prostředí i bezpečnosti na silnicích. Sdružení automobilového průmyslu proto apeluje na podstatné zmírnění původních návrhů nebo odložení projednávání.

„Jakkoliv jsou včera schválené cíle technologicky dosažitelné, zakotvení konce prodeje spalovacích motorů k roku 2035 je z dnešního pohledu velké nejistoty ohledně dalšího vývoje dodávek i trhů předčasné. Musíme najít rovnováhu mezi potřebou předvídatelnosti a dlouhodobých cílů na jedné straně a realistickými a proveditelnými řešeními na straně druhé tak, aby to negativně nezasáhlo dostupnost mobility pro zákazníky,“ říká Zdeněk Petzl.

Zdroj zprávy: Sdružení automobilového průmyslu
AutoSAP