Stát má přímý vliv na skoro 700 milionů m3 plynu. Domácnostem by vydržel až 2 zimní měsíce

plyn

Kromě státního nákupu přibližně 240 milionů kubíků plynu si zajistil stát vliv na dalších 435 milionů kubíků prostřednictvím aukcí. Ty vychází z krizového opatření ministra průmyslu Jozefa Síkely. A do konce června se na základě něj uskutečnilo celkem 20 aukcí na uskladnění plynu, na který stát přispěl částkou 181 milionů korun.

bio plyn pix zásobníky

 

„Aukce přispěly k tomu, že v současnosti je v tuzemských zásobnících plynu více jak 2,5 mld. m³ plynu, což představuje zhruba tři čtvrtiny jejich kapacity. Pokud nenastanou nepředvídatelné okolnosti, tak do 1. listopadu letošního roku naplníme tuzemské zásobníky na 80 % jejich kapacity,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

V rámci krizového opatření se obchodníci s plynem za určitý finanční příspěvek od státu zavázali za přesně stanovenou dobu naplnit vysoutěženou uskladňovací kapacitu a souhlasit s určitým omezením nakládání s tímto plynem, jehož účelem je ponechání přesně stanovených objemů v zásobnících plynu i v průběhu zimních měsíců.

Začátkem července také Správa státních hmotných rezerv od dodavatele obdržela veškeré množství plynu, který za stát nakoupila. Jde přibližně o 240 milionů metrů krychlových plynu. V kombinaci s plynem naskladněným pomocí aukcí tak stát získal přímý vliv další nakládání s plynem o objemu přibližně 675 milionů metrů krychlových.

Pro srovnání: Tento objem plynu by v roce 2021 dokázal pokrýt téměř celou spotřebu domácností během dvou měsíců topné sezóny. Za únor a březen loňského roku české domácnosti spotřebovaly 698 milionů metrů krychlových plynu.

Naplněnost tuzemsých zásobníků plyn patří k nejvyšším v Evropě. Jarní růst zásob v českých zásobnících patřil k nejrychlejším od roku 2015, od kdy máme data o naplněnosti zásobníků. Naplněnost zásobníků k 11. červenci 2022 pro srovnání: Česká republika 73 % kapacity, Německo 65 %, Rakousko 49 %, Slovensko 65 %, Polsko 98 %, Francie 68 %, Itálie 65 %, Nizozemsko 57 %, Maďarsko 44 % a EU jako celek 64 % kapacity.

Omezení nakládání je potvrzeno smluvně, a to:

  • V období do 31. října 2022 se nebude moci odtěžit ze zásobníku žádný takto naskladněný plyn
  • v období od 1. listopadu 2022 do posledního dne skladovacího roku 2022/2023 se nebude moci odtěžit ze zásobníku větší množství plynu než takové, aby v období od 1. listopadu 2022 do 30. listopadu 2022 bylo na zvláštním stavovém účtu evidováno aspoň 80 % množství plynu v MWh,
  • v období od 1. prosince do 31. prosince 2022 musí být na zvláštním stavovém účtu evidováno aspoň 60 % množství plynu v MWh,
  • v období od 1. ledna do 31. ledna 2023 musí být na zvláštním stavovém účtu evidováno aspoň 34 % množství plynu v MWh.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo