Státní dluh klesá druhé čtvrtletí za sebou

ministerstvo financí

Státní dluh k 30. září 2021 poklesl na 2 334 mld. Kč. Ve třetím čtvrtletí letošního roku tak pokračoval trend poklesu státního dluhu, který se oproti konci pololetí snížil z 2 416,3 mld. Kč o 82 mld. Kč. Oproti prvnímu čtvrtletí letošního roku, kdy se stát s ohledem na očekávané změny úrokových sazeb ze strany ČNB výhodně předfinancoval, se jedná o pokles dokonce o 86 mld. Kč.

financování

V relativním vyjádření představuje státní dluh 39,1% HDP. Oproti proti prvnímu čtvrtletí to znamená pokles o 3,3 procentního bodu. Z pohledu hodnocení státního dluhu České republiky považujeme za podstatné, že jeho aktuální výše zůstává navzdory krizovému hospodaření a zvýšeným schodkům v souvislosti s pandemií koronaviru SARS-Cov-2, na stále nižší úrovni než v roce 2013, kdy státní dluh dosahoval hodnoty 40,6 % HDP.

„Díky efektivnímu řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny je Česká republika zemí, která už půl roku snižuje své zadlužení a zároveň šetří řádově miliardy korun na úrocích za státní dluh. Lze tedy očekávat, že i mezinárodní srovnání publikované v příštích týdnech Eurostatem potvrdí, že tempo našeho zadlužení je nejnižší ze všech zemí EU,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Za růstem státního dluhu v prvních měsících letošního roku byla zvýšená emisní činnost Ministerstva financí, které se tak rozhodlo předfinancovat krytí letošních splátek státního dluhu a částečně i krizového schodku státního rozpočtu, a to ještě před očekávaným zahájením cyklu zvyšování základních úrokových sazeb ze strany České národní banky. Vzhledem k tomu, že pohyb výše dluhu v průběhu jednotlivých čtvrtletí je běžný jev, který je způsobený zejména nesouladem rozložení většího množství aukčních dnů proti několika splátkám státních dluhopisů v průběhu roku, dochází v druhé polovině ke snižování státního dluhu tak, jak Ministerstvo financí splácí již předfinancovaný státní dluh vydaný v minulých letech.

Zdroj zprávy: Ministerstvo financí ČR