Státní podnik DIAMO vstoupil do Spolku svatá Barbora

V návaznosti na převzetí dolů na Karvinsku se státní podnik DIAMO rozhodl vstoupit do Spolku svatá Barbora a tím podpořit jeho činnost. Spolek pomáhá osiřelým dětem a rodinám horníků a dalších zaměstnanců dolů.

„Hornické povolání je velmi náročné a ani po ukončení těžby rozhodně není bez rizika. Jako člen Spolku svatá Barbora pomůžeme dětem a rodinám, které přišly o živitele, a zároveň budeme připraveni na případy, kdy by se do tíživé situace dostala rodina našeho zaměstnance, a to nejen na Karvinsku,“ uvedl Ludvík Kašpar, ředitel státního podniku DIAMO.

Spolek svatá BarboraSpolek svatá Barbora sdružuje právnické a fyzické osoby, které chtějí pomáhat dětem a rodinám zaměstnanců a bývalých zaměstnanců firem – členů spolku, kteří zemřeli na následky pracovního úrazu nebo v důsledku poruchy zdraví při práci. Členy spolku jsou kromě společnosti OKD, Sdružení hornických odborů a nově státního podniku DIAMO také dodavatelské firmy, zdravotní pojišťovna a Karvinská hornická nemocnice.

Aktuálně se spolek stará o 44 dětí, kterým pomáhá například s financováním školného, ubytování při studiu, pořízení počítačů, táborů, volnočasových aktivit apod.

„Situace v rodině, které zemře živitel, je opravdu těžká. Spolek se snaží, aby osiřelým dětem nedostatek financí nebránil ve studiu, rozvoji talentu, zájmové činnosti apod. Jsem ráda, že státní podnik DIAMO posílil náš spolek, a věřím, že jeho zaměstnanci uvítají, že se na ně bude vztahovat případná podpora,“ doplnila Monika Němcová, předsedkyně Spolku svatá Barbora, která jej vede od roku 2014.

Státní podnik DIAMO se již účastnil členské schůze, kde se mimo jiné schvaloval roční plán činnosti a pravidla poskytování příspěvků. Podnik má po schůzi zástupce jak ve výboru spolku, tak v revizní komisi.

Finanční prostředky na činnost a sociální výpomoc pro děti získává Spolek svatá Barbora z členských příspěvků, jejichž výši určují stanovy spolku, a z grantu Nadace OKD. Významnou pomocí jsou i dary různých společností a jednotlivců, mezi nimiž jsou také zaměstnanci OKD a podniku DIAMO. Další peněžní prostředky získává při různých akcích organizovaných spolkem, což však více než rok nebylo kvůli pandemii možné.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo