Stav i budoucnost Moravskoslezského kraje přímo na místě řešil ministr Karel Havlíček

ministr na darkově

Národní plán obnovy a konkrétní projekty na pomoc a rozvoj Moravskoslezského kraje, slavnostní otevření inovační platformy Fraunhofer na VŠB – Technické univerzitě Ostrava či využití důlních areálů Darkov a ČSA. Události a témata pracovní cesty vicepremiéra a ministra průmyslu, obchodu a dopravy Karla Havlíčka do Moravskoslezského kraje.

Nabitý den Karla Havlíčka spolu s jeho náměstky pro hospodářskou politiku Silvanou Jirotkovou a EU fondy Marianem Piechou začal v Ostravě pracovní snídaní s podnikateli. Probraly se mimo jiné projekty Moravskoslezského kraje po útlumu uhlí, transformace teplárenství a související podpora, splavnění Odry, elektromobilita včetně vozů na vodík aj.

msk havlíček

Na VŠB – Technické univerzitě Ostrava vicepremiér a ministr spolu s rektorem Václavem Snášelem, hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivem Vondrákem a německými kolegy slavnostně otevřeli Fraunhofer inovační platformu pro aplikovanou umělou inteligenci v materiálových a výrobních technologiích. S cílem konsolidovat dosavadní univerzitní spolupráci s prestižní německou výzkumnou organizací. Taky ji rozšířit, a to nejen v Moravskolezském kraji. „Jde o vstup VŠB – Technické univerzity Ostrava do první ligy evropského výzkumu, přechod regionálního průmyslu na nové technologie je naprosto klíčový, musíme tedy klást ještě větší důraz na spolupráci s firmami a aplikační výzkum, což je právě záměrem spolupráce v rámci Fraunhofer inovační platformy,“ říká Karel Havlíček.

msk havlíček

Další cesta vedla na Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Uskutečnil v něm vůbec první regionální seminář k Národnímu plánu obnovy. NPO místním detailně představila náměstkyně Silvana Jirotková. Následovaly pětiminutové prezentace, v nichž řada firem a dalších subjektů z Moravskoslezského kraje představila projekty, které chce z NPO realizovat. Týkají se například vývoje čistých pohonů, zpracování odprašků, recyklace oceli nebo hliníkových odpadů, vzniknout má také digitální dvojče fabriky aj. „Národní plán obnovy jsme už odeslali Evropské komisi, s jeho podobou se může seznámit úplně každý na speciální webu na adrese www.planobnovycr.cz,“ říká Silvana Jirotková a dodává: “Financování prvních projektu z NPO aktuálně předpokládáme na přelomu roku 2021/22.“

Stav i budoucnost dolů řešil ministr s náměstkyní, k nimž se připojil i náměstek pro průmysl a stavebnictví Eduard Muřický, na dole Darkov na Karvinsku. Projednali průběžný stav přípravy likvidace dolů, ale i budoucí využití důlních areálů pod správou státního podniku DIAMO. Součástí bylo i fárání, Karel Havlíček tak měl vůbec poprvé možnost vidět podmínky a práce v podzemí. S kolegy sfáral na 10. patro. V hloubce zhruba 900 metrů pod povrchem si šli, a částečně jeli důlním vlakem, prohlédnout důlní provozovny a stavění izolační hráze, která slouží k bezpečnému uzavření další část důlního pole, čímž se šachta připravuje na zasypání.

havlíček na darkově

„Je to úžasné inženýrské dílo. Asi se neubráníme nostalgii, 170 let se tady těžilo, vytvořily se hodnoty. Uhlí nám tady dávalo po staletí nebo minimálně desetiletí velmi stabilní zdroj. To všechno končí, ale něco končí a něco začíná,“ řekl vicepremiér Karel Havlíček po vyfárání a zdůraznil, že se připravují společně s krajem projekty, které by mohly podpořit další rozvoj regionu.

havlíček na darkově

Následovalo jednání zaměřené právě na aktivity směřující k budoucímu využití pozemků i důlních plynů. Ředitel státního podniku DIAMO Ludvík Kašpar připomněl, jak proběhly převody dolů ve dvou vlnách, včetně personálních otázek a informoval i o spolupráci s krajskou organizací MSID, potažmo s Moravskoslezským krajem, na rozvojových projektech a také na jejich financování prostřednictvím evropských fondů. Tím by se mohly snížit náklady státu na zahlazování hornické činnosti na Karvinsku. Programovou tečku pracovní cesty a celý nabitý den Karel Havlíček shrnul: „Nezbytný útlum uhlí řeší Ostraváci i celý Moravskoslezský kraj s typickou energií, sebevědomím a rázovitostí. Díky za to!“

ministr havlíček na darkově

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo