Strategie inteligentní specializace se již dva roky zaměřuje na podporu priorit výzkumu a inovací

RIS3

V lednu 2023 uplynuly dva roky, kdy vláda schválila Národní výzkumnou a inovační strategii pro inteligentní specializaci (RIS3). Tento dokument navazující na předchozí strategii pro období 2014-2020 zajišťuje kontinuitu pro účelné a efektivní nakládání s evropskými, národními, regionálními a soukromými prostředky určenými na podporu aplikovaného a orientovaného výzkumu a inovací v Česku.

„Vytvoření této strategie je základní podmínkou pro efektivní zacílení prostředků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Poté, kdy byla RIS3 strategie loni schválena také Evropskou komisí, mohly se naplno otevřít výzvy operačních programů podporující výzkum a inovace, zejména pro RIS3 stěžejní OP Jan Amos Komenský a OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.“

Národní RIS3 strategie směřuje podporu do vybraných prioritních oblastí, které mají vysoký potenciál pro vytváření dlouhodobé konkurenční výhody České republiky (ČR) zalo­žené na využívání znalostí a na inovacích.

národní strategie

Strategie se však stala vodítkem i pro další podpůrné programy využívající nejen evropské, ale také národní zdroje. Pod křídly RIS3 jsou nyní i programy administrované a realizované Technologickou agenturou ČR nebo některými resorty. RIS3 strategie byla částečně využita při přípravě Národního plánu obnovy, bylo na ní navázáno i při poskytování investičních pobídek nebo posloužila při diskusi o strategických odvětvích české ekonomiky.

Národnímu RIS3 týmu v sekci digitalizace a inovací na Ministerstvu průmyslu a obchodu se podařilo za uplynulý loňský rok realizovat řadu aktivit. V RIS3 strategii byla postupně zpřesňována specifikace strategických témat výzkumu a inovací v jednotlivých doménách specializace. Podařilo se rozpracovat a včlenit do RIS3 i nový prvek – mise. To se promítlo do aktualizovaných verzí Přílohy 1 základního strategického dokumentu.

„Tento úkol jsme mohli realizovat jedině díky spolupráci expertů a partnerů z mnoha institucí, kterým za to velmi děkujeme,“ říká vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací Petr Očko a dodává: „Národní RIS3 tým zorganizoval a uskutečnil celou řadu jednání národních inovačních platforem, na nichž se diskutovaly nové technologické i společenské trendy, které by mohly přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti naší ekonomiky a zlepšení života lidí. Ruku v ruce s tím probíhaly i diskuze o možnostech jejich podpory.“

Prvek misí je v RIS3 novinkou, ve které se nově propojují aktuální technologická i společenskovědní témata, jejichž cílem je přispět prostřednictvím interdisciplinárního výzkumu a inovací k řešení zásadních společenských výzev s akcentem na udržitelný rozvoj, odolnost a bezpečnost.

Druhou oblastí je aktivizace spolupráce s kraji a rozšíření mezinárodních kontaktů. Kromě toho, že RIS3 strategie jednotlivých krajů tvoří Přílohu 2 základního strategického dokumentu, zintenzivnily se i přímé interakce mezi národní úrovní a kraji. Téma RIS3 se diskutovalo i na několika mezinárodních akcích v rámci předsednictví ČR Radě EU.

Třetím významným úspěchem je vytvoření a zprovoznění internetového RIS3 portálu na adrese www.RIS3.cz. Web slouží k informování odborné i laické veřejnosti o principech a struktuře RIS3. Prostřednictvím portálu získala RIS3 strategie vlastní komunikační a informační nástroj, který je otevřený všem aktérům zapojeným do inovačních systémů na národní i krajské úrovni. Dává prostor pro sdílení příkladů dobré praxe, zkušeností, zpráv z událostí i pozvánek na akce nebo třeba profilů osobností v oblasti výzkumu a inovací.

„Do budoucna je třeba zintenzivnit průmět RIS3 priorit do programů podpory, ať v operačních či národních programech. Jedině tak bude možné deklarovat průběžné plnění základní podmínky, které je monitorováno Národním orgánem pro koordinaci EU fondů, ale zejména samotnou Evropskou komisí,“ dodává Petr Očko.

V lednu 2023 uplynuly dva roky, kdy vláda schválila Národní výzkumnou a inovační strategii pro inteligentní specializaci (RIS3). Tento dokument navazující na předchozí strategii pro období 2014-2020 zajišťuje kontinuitu pro účelné a efektivní nakládání s evropskými, národními, regionálními a soukromými prostředky určenými na podporu aplikovaného a orientovaného výzkumu a inovací v Česku.

„Vytvoření této strategie je základní podmínkou pro efektivní zacílení prostředků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Poté, kdy byla RIS3 strategie loni schválena také Evropskou komisí, mohly se naplno otevřít výzvy operačních programů podporující výzkum a inovace, zejména pro RIS3 stěžejní OP Jan Amos Komenský a OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.“

Národní RIS3 strategie směřuje podporu do vybraných prioritních oblastí, které mají vysoký potenciál pro vytváření dlouhodobé konkurenční výhody České republiky (ČR) zalo­žené na využívání znalostí a na inovacích.

Strategie se však stala vodítkem i pro další podpůrné programy využívající nejen evropské, ale také národní zdroje. Pod křídly RIS3 jsou nyní i programy administrované a realizované Technologickou agenturou ČR nebo některými resorty. RIS3 strategie byla částečně využita při přípravě Národního plánu obnovy, bylo na ní navázáno i při poskytování investičních pobídek nebo posloužila při diskusi o strategických odvětvích české ekonomiky.

Národnímu RIS3 týmu v sekci digitalizace a inovací na Ministerstvu průmyslu a obchodu se podařilo za uplynulý loňský rok realizovat řadu aktivit. V RIS3 strategii byla postupně zpřesňována specifikace strategických témat výzkumu a inovací v jednotlivých doménách specializace. Podařilo se rozpracovat a včlenit do RIS3 i nový prvek – mise. To se promítlo do aktualizovaných verzí Přílohy 1 základního strategického dokumentu.

„Tento úkol jsme mohli realizovat jedině díky spolupráci expertů a partnerů z mnoha institucí, kterým za to velmi děkujeme,“ říká vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací Petr Očko a dodává: „Národní RIS3 tým zorganizoval a uskutečnil celou řadu jednání národních inovačních platforem, na nichž se diskutovaly nové technologické i společenské trendy, které by mohly přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti naší ekonomiky a zlepšení života lidí. Ruku v ruce s tím probíhaly i diskuze o možnostech jejich podpory.“

Prvek misí je v RIS3 novinkou, ve které se nově propojují aktuální technologická i společenskovědní témata, jejichž cílem je přispět prostřednictvím interdisciplinárního výzkumu a inovací k řešení zásadních společenských výzev s akcentem na udržitelný rozvoj, odolnost a bezpečnost.

Druhou oblastí je aktivizace spolupráce s kraji a rozšíření mezinárodních kontaktů. Kromě toho, že RIS3 strategie jednotlivých krajů tvoří Přílohu 2 základního strategického dokumentu, zintenzivnily se i přímé interakce mezi národní úrovní a kraji. Téma RIS3 se diskutovalo i na několika mezinárodních akcích v rámci předsednictví ČR Radě EU.

ADK

Reklama

ris 3 logoTřetím významným úspěchem je vytvoření a zprovoznění internetového RIS3 portálu na adrese www.RIS3.cz. Web slouží k informování odborné i laické veřejnosti o principech a struktuře RIS3. Prostřednictvím portálu získala RIS3 strategie vlastní komunikační a informační nástroj, který je otevřený všem aktérům zapojeným do inovačních systémů na národní i krajské úrovni. Dává prostor pro sdílení příkladů dobré praxe, zkušeností, zpráv z událostí i pozvánek na akce nebo třeba profilů osobností v oblasti výzkumu a inovací.

„Do budoucna je třeba zintenzivnit průmět RIS3 priorit do programů podpory, ať v operačních či národních programech. Jedině tak bude možné deklarovat průběžné plnění základní podmínky, které je monitorováno Národním orgánem pro koordinaci EU fondů, ale zejména samotnou Evropskou komisí,“ dodává Petr Očko.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo