Student Agency zřizuje linku Praha – BVV

Student Agency, největší autobusový dopravce v České republice, zajistí ve spolupráci s Veletrhy Brno v době konání Mezinárodního strojírenského veletrhu obousměrné spojení mezi Prahou a brněnským výstavištěm.

Čtyři ranní spoje dopraví účastníky veletrhu z Prahy přímo k sedmé bráně výstaviště (zastávka MHD Riviera), stejný počet odpoledních spojů bude mít odjezd do Prahy ze stanoviště u Riviéry v bezprostředním sousedství veletržního areálu (zastávka MHD mezi 5. a 6. bránou). Nastavené časy příjezdů a odjezdů budou vyhodnoceny a na základě získaných zkušeností operativně upraveny.

Vedle Mezinárodního strojírenského veletrhu zařazuje Student Agency do své nabídky tyto pravidelné linky také v říjnových termínech veletrhů INVEX a Medical Fair Brno. Registrace jízdenek bude možná na internetových stránkách společnosti Student Agency (www.studentagency.cz), nebo prolinkem na tyto stránky z internetových stránek Veletrhů Brno (www.bvv.cz). Klientům, kteří při registraci na Mezinárodní strojírenský veletrh předloží použitou jízdenku některého z uvedených spojů, bude poskytnuta zlevněná vstupenka ve výši Kč 150,-.

„Servisem až do domu“ tak Veletrhy Brno spoluprací se Student Agency rozšiřují svým klientům dosavadní výstavářský komfort také o nabídku odpovídajícího cestovního komfortu při návštěvě veletrhů na brněnském výstavišti.