Studenty ICT VŠB-TUO podpořila finančním darem společnost Huawei

Huawei logo

VŠB – Technická univerzita Ostrava obdržela v rámci stipendijního programu Seeds for the Future finanční dar ve výši 1 275 000 korun od společnosti Huawei, který je určen na podporu vzdělávání.

huawei

Univerzita peníze využije na podporu závěrečných prací studentů v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). „Výstupy budou veřejně dostupné, povinnost zveřejňování totiž vyplývá ze Zákona o vysokých školách,“ přibližuje použití daru prof. Miroslav Vozňák z Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO. O konkrétním rozdělení prostředku z daru rozhodne sama fakulta, hlavním důvodem pro přijetí daru je snaha o poskytnutí studentům ICT špičkové znalosti a dovednosti, což bez potřebného zázemí není možné.

Podpoře studentů v ICT odvětví a rozvoji odborných znalostí zájemců o práci v IT a telekomunikačním sektoru se Huawei věnuje již několik let právě prostřednictvím svého programu Seeds for the Future. Nově jej rozšířil o evropský stipendijní program určený pro studenty technických univerzit a vysokých škol, který představil na sklonku října v rámci Huawei Innovation Day.

Zdroj zprávy: VŠB-TU Ostrava
všb