Studie ABB ukazuje: globální mezera ve vzdělávání ohrožuje další prudký nárůst industrializace

abb vzdělání

Globální průzkum ABB ukazuje rostoucí trend mezi německými a evropskými společnostmi přesouvat své podnikání do své domovské země nebo blízkého okolí (tzv. reshoring/nearshoring). Tváří v tvář globálním výzvám chtějí, aby jejich dodavatelské řetězce byly odolnější. Zároveň však existuje značná tréninková mezera v dovednostech potřebných pro úspěch těchto strategií.

ABB vzdělávání

Vzdělávací průzkum ABB ukazuje, že 80 procent odborníků ve vzdělávání věří, že roboti a automatizace budou v příštím desetiletí utvářet budoucnost zaměstnanosti.

Prostřednictvím více než 100 partnerství se školami a univerzitami po celém světě spolupracuje ABB s poskytovateli vzdělávání na vytváření osnov, které pomohou vzdělávat budoucí generace. K odstranění mezery v dovednostech provozuje ABB po celém světě 40 školicích středisek pro robotiku a automatizaci, kde se každoročně školí více než 30 000 žáků, studentů, praktikantů a zaměstnanců.

ABB rozšiřuje svůj globální vzdělávací program z více než 100 univerzit otevřením nových školicích zařízení pro robotiku a automatizaci a ročně vzdělává přes 30 000 studentů a stážistů.

“Svět se neustále vyvíjí – společnosti čelí mnoha výzvám a nejistotám. Aby zůstaly odolné vůči budoucnosti, přemisťují své stávající struktury a spoléhají na nové technologie. Automatizace prostřednictvím robotiky zde hraje klíčovou roli,” řekl Sami Atiya , člen výkonného ředitele skupiny a prezident divize Robotika a Factory Automation společnosti ABB, „Musíme neustále investovat do vzdělávání a školení, abychom naši stávající i budoucí pracovní sílu připravili na éru robotiky a automatizace. To nám umožní přizpůsobit se změnám v globální průmysl a posílí je společnost budoucnosti.“

Průzkum ABB z roku 2022 mezi německými a evropskými manažery zjistil, že 86 procent německých a 74 procent evropských společností plánuje přestavět nebo přiblížit své podnikání, aby byl jejich dodavatelský řetězec odolnější tváří v tvář nedostatku pracovních sil, zvýšenému zaměření na udržitelnost a globální nejistoty. zavřít.

ABB vzdělávání

Většina těchto společností považuje automatizaci za klíč k těmto posunům. 84 procent německých a 75 procent dotázaných evropských společností plánuje v příštích třech letech investice do robotiky a automatizace, aby umožnily reshoring nebo nearshoring.

Navzdory zájmu o automatizaci odhalil globální průzkum učňů ABB 2022 mezery ve vzdělávání a odborné přípravě, aby bylo možné získat dovednosti potřebné pro práci na propojených a automatizovaných pracovištích budoucnosti. 80 % dotázaných odborníků na vzdělávání po celém světě věří, že robotika a automatizace budou v příštím desetiletí utvářet budoucnost zaměstnanosti. V současnosti však roboty jako součást svých výukových programů používá pouze jedna ze čtyř vzdělávacích institucí.

ABB vzdělávání

Aby ABB zaplnila mezeru v dovednostech, posílila svůj mezinárodní vzdělávací program v oblasti robotiky a automatizace o nová školicí centra, včetně investice 100 milionů eur do svého globálního inovačního a školícího areálu v Rakousku. Spolkový kancléř Olaf Scholz byl navíc nedávno součástí slavnostního otevření rozšíření „Industry 4.0 Learning Factory“ školicího střediska ABB v Berlíně. V tomto školicím roce přijme školicí středisko ABB 205 stážistů v 17 různých učňovských oborech, kteří se naučí dovednosti potřebné k úspěchu ve světě Průmyslu 4.0.

Díky novému umístění a dalším novým školicím střediskům ve Spojeném království a Brazílii rozšiřuje ABB svou nabídku školících kurzů na více než 40 míst po celém světě, kde se každoročně školí více než 30 000 žáků, studentů, praktikantů a zaměstnanců.

ABB vzdělávání
Stávající vzdělávací nabídka ABB zahrnuje softwarové balíčky, jako je ABB Wizard Easy Programming, RobotStudio® a RobotStudio® AR Viewer App.

Stránky doplňují stávající vzdělávací nabídku ABB, která se skládá ze softwarových balíčků, jako je Wizard Easy Programming, RobotStudio® a RobotStudio® AR Viewer App, a také kolaborativních robotických buněk a aplikačních balíčků. Prostřednictvím více než 100 partnerství se školami a univerzitami po celém světě spolupracuje ABB s poskytovateli vzdělávání na vytváření osnov na podporu vzdělávání budoucích generací a na jejich přípravu na zítřejší svět práce.

„Změna musí nastat hned,“ dodal Atiya. „Firmy se obracejí na robotickou automatizaci, aby zaplnily nedostatek pracovních sil, zvýšily efektivitu a vybudovaly odolnost. Proto pracovníci potřebují mít možnost využívat automatizaci k plnění svých úkolů a rozšíření své vlastní role. Podniky musí spojit své síly a spolupracovat se vzdělávacími institucemi a vládami, aby zajistily, že společnost bude připravena na trh práce budoucnosti. Jen tak můžeme plně využít flexibilní automatizaci a příležitosti, které Evropa zatlačí na industrializaci.“

Průzkumy ABB podtrhují naléhavou potřebu podporovat dovednosti v robotice a automatizaci. Další informace o vzdělávacích nabídkách ABB, příklady vzdělávacích projektů využívajících roboty a software ABB a bílou knihu vysvětlující, jak mohou znalosti automatizace pomoci utvářet pracovní sílu zítřka, naleznete na stránkách ABB – vzdělávací portály.

* Studie dodavatelského řetězce ABB, 2022

Tato tisková zpráva shrnuje výsledky průzkumů dodavatelského řetězce a vzdělávání ABB, které byly provedeny v roce 2022.

Zdroj zprávy: ABB
ABB logo male